Siirry sisältöön

Vastuullisuuden johtaminen

Yhteiskunnan toiminnan varmistaja

Ilman energiaa eivät ihmiset ja yritykset tule nyky-yhteiskunnassa toimeen. Ratkaisemme aikamme suurimpia haasteita samalla kun pidämme asunnot lämpiminä ja sähköt päällä.

Vantaan Energialla on iso rooli kaupungin asukkaiden jokapäiväisessä elämässä, yritysten liiketoiminnassa ja julkisten palvelujen tuottamisessa. Kaikki Vantaalla sijaitsevat kiinteistöt ovat liittyneet sähköverkkoomme, ja 90 % vantaalaisista asuu meidän lämmittämissämme kiinteistöissä. Olemme keskeinen osa kriittistä infrastruktuuria ja huoltovarmuutta.

”Me luomme pohjan vantaalaisten toimivalle arjelle ja varmistamme yhteiskunnan perustoiminnan huolehtimalla luotettavasta energiatoimituksesta asiakkaillemme kaikissa tilanteissa”, määrittelee viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Juha Luomala.

Kahden kaupungin omistamana yhtiönä olemme osa ympäröivää yhteiskuntaa ja velvoitettuja – sekä halukkaita – osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ydinliiketoimintamme osalta.

Vantaan kaupungin ja Vantaan Energian ilmastotavoitteilla on selkeä yhteys.

”Kaukolämmön tuotannon suunnitellut päästövähennykset mahdollistavat Vantaan kaupungin kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamisen. Meiltä vaaditaan merkittäviä toimia suhteellisen lyhyessä ajassa, mutta paljon olemme saaneet jo aikaan.”

Yhtiön hallituksen hyväksymä vastuullisuuspolitiikka ohjaa kaikkea tekemistämme ja suunnitteluamme. Sitoutamme johtoa ja henkilöstöä vastuullisuuteen pitkän ja lyhyen aikavälin kannustejärjestelmillä.

”On hyvä, että vastuullisuuden alueelle tulee uusia vaatimuksia sekä lainsäädännön että yhteiskunnan toiveiden kautta. Toki se vaatii meiltä uuden oppimista ja lisää työtä. Koemme, että meille on hyvin luonnollinen rooli pyrkiä toimimaan myös vastuullisuusasioissa suunnannäyttäjänä”, Luomala sanoo.

Näin luomme arvoa 


Klikkaa kuva suuremmaksi

Lisää läpinäkyvyyttä

Vuonna 2023 astui voimaan EU:n kestävyysraportointidirektiivi, joka velvoittaa yrityksiä kertomaan vieläkin avoimemmin toimintansa yhteiskunnallisista ja ympäristöllisistä vaikutuksista.

Julkaisemme ensimmäisen uusien vaatimusten mukaisen, kolmannen osapuolen varmentaman kestävyysraportin 2026. Sitä varten olemme luoneet kestävyysohjelman, jonka puitteissa vaikutuksia tarkastellaan kahdesta suunnasta: miten omat toimemme vaikuttavat yhteiskuntaan ja ympäristöön, ja kuinka niiden ilmiöt vaikuttavat meidän liiketoimintaamme.

Tärkeimmät vastuullisuustavoitteemme ovat ilmastonmuutoksen hillintä, luotettava energiantoimitus ja kiertotalouden edistäminen.

Vähennämme päästöjä luopumalla 2026 fossiilisten polttoaineiden käytöstä Vantaalla tapahtuvassa energiantuotannossamme. Silloin myös sähköntuotantomme tulisi olla 95-prosenttisesti ilmastoneutraalia. Hiilinegatiivisia aiomme olla 2030.

”Teemme joka päivä töitä näiden tavoitteiden hyväksi ja etenemme niiden kanssa. Samanaikaisesti haluamme säilyttää energian toimitusvarmuuden erinomaisena ja kaukolämmön hinnan kilpailukykyisenä.”

Näin vastaamme myös kotitalous- ja yritysasiakkaidemme odotuksiin.

”Monet varmasti toivoisivat, ettei energian saatavuutta, hintaa ja ympäristövaikutuksia tarvitsisi edes miettiä. Odotuksena on, että homma toimii kaikilla osa-alueilla. Tehtävänämme on saada energia ja rajalliset resurssit kiertämään niin, että vähemmästä saadaan aikaan enemmän. Näin sekä kukkaro että ilmasto kiittävät”, Juha Luomala kiteyttää.