Siirry sisältöön

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Jukka Toivonen: Hybridijärjestelmällä kilpailukykyisin hiilineutraali lämmitys

Onnistuimme tekemään viime vuonna yhtiömme 113-vuotisen historian parhaan taloudellisen tuloksen huolimatta siitä, että toimintaympäristömme hurja muutostahti jatkui edelleen. Asiakkaidemme voimistuvat tarpeet esimerkiksi energian päästöttömyyteen ja energiatehokkuuteen liittyen asettavat meille monia haasteita – mutta tarjoavat myös paljon mahdollisuuksia. Tilanne on sama teknologian, sääntely-ympäristön ja energiamarkkinoiden kehittymisen kohdalla.

Päästövähennykset vaativat meiltä noin miljardin euron investoinnit lähivuosina. Samalla kun rakennamme uudenlaista energiajärjestelmää on pidettävä huolta toimitusvarmuudesta ja siitä, että olemme asiakkaillemme kilpailukykyisin valinta.

Koemme tehtäväksemme varmistaa, että energia ja rajalliset resurssit kiertävät mahdollisimman fiksusti – näin asiakkaamme ja yhteiskunta hyötyvät eniten. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kierrätyskelvottoman jätteen ja hukkalämpöjen hyödyntämistä sekä energian varastointia ja energiatehokkuuden parantamista niin laitoksilla kuin asiakkaiden kiinteistöissäkin.

Kysyimme viime vuonna sidosryhmiltämme, mikä heidän mielestään on Vantaan Energian vastuullisuudessa tärkeintä. Heidän mukaansa se on energian toimitusvarmuudesta huolehtiminen kaikissa tilanteissa. Tämä ohjaa voimakkaasti toimintaamme.

Päivitimme strategiaamme viime vuonna vastaamaan toimintaympäristömme muuttunutta tilannekuvaa. Tavoitteemme olla hiilinegatiivinen paikallisessa energiantuotannossa vuoteen 2030 mennessä säilyi samana, mutta tarkensimme tapoja, joilla sen saavutamme.


Klikkaa kuva suuremmaksi

Fossiilisista polttoaineista eroon 2026

Olemme vähentäneet nopeasti fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Päästökaupan piirissä olevien fossiilisten polttoaineiden päästöt ovat vähentyneet reilun vuosikymmenen aikana jo noin 80 %. Talven kylmimpiä hetkiä lukuun ottamatta lämmöntuotantomme ei tarvitse enää fossiilisia polttoaineita. Kivihiilen käytöstä olimme luopumassa jo 2020, mutta Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman energiakriisin vuoksi kivihiilivoimala jätettiin toistaiseksi huoltovarmuuskäyttöön. Suomen sähköntuotantokapasiteetin riittävyyden turvaamiseksi kivihiilivoimala onkin osoittanut tarpeellisuutensa jo kahtena talvikautena. Maakaasua tarvitsemme vielä toistaiseksi alueellisten lämpökeskusten lämmöntuotannossa kaikkein kylmimpinä pakkaspäivinä.

Ensimmäisenä virstanpylväänä onkin päästä eroon fossiilisten polttoaineiden energiakäytöstä vuonna 2026. Tämä edellyttää sähköisen lämmöntuotannon ja biohiilen käyttöönottoa sekä hukkalämpöjen laajaa hyödyntämistä.

Martinlaaksoon vuonna 2025 valmistuva sähkökattila tuottaa päästöttömästi tuotetulla sähköllä lämpöä sekä kaukolämpöverkkoon että kattilan viereen tulevaan lämpöakkuun. Myös viime vuonna käyttöönotettu geoterminen laitos on Suomessa ensimmäinen, joka tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon.

Vantaan Kuusikonmäkeen suunnitellussa Lämmön kausivarastossa kykenemme varastoimaan ennennäkemättömässä mittakaavassa energiaa, joka kerätään kesäaikaan jätteen energiahyödyntämisestä ja hukkalämmönlähteistä ja voidaan purkaa käyttöön kylmempinä vuodenaikoina.

Kohti kestävää jätteen energiahyödyntämistä

Jätteen energiahyödyntäminen poikkeaa muista energiantuotantomuodoista. Jätteen energiahyödyntäminen on tehokas ja resurssiviisas tapa päästä kierrätyskelvottomasta jätteestä eroon ja ottaa siitä irti vielä viimeinen hyöty – lämpöenergia. Haemme kumppaneidemme kanssa tapoja kierrätysasteen nostamiseen ja kiertotalouden kehittämiseen. Kaikkea jätettä ei kuitenkaan voida kierrättää, ja kierrätyskelvotonta jätettä syntyy myös jatkossa. Energiahyödyntämisen ainut ja paljon huonompi vaihtoehto on kaatopaikkasijoittaminen.

Jätteen energiahyödyntämisestäkin syntyy kasvihuonekaasupäästöjä. Ainut tapa päästä niistä eroon on ottaa ne talteen. Talteenoton jälkeen niitä on joko mahdollista hyödyntää raaka-aineena uusille tuotteille tai varastoida ne pitkäaikaiseen geologiseen varastoon.

Selvitämme parhaillaan meille toteuttamiskelpoisinta vaihtoehtoa. Sääntely aiheen parissa on kuitenkin parissa on kuitenkin pahasti kesken, eikä se huomioi jätteen energiahyödyntämisen erityislaatuisuutta. Tästä syystä esimerkiksi suunnittelemamme Sähköpolttoainelaitos-hanke keskeytettiin.

Pitkällä aikavälillä polttoon perustuva energiantuotanto tulee loppumaan. Myös meidän suunnitelmissamme fossiilisten polttoaineiden lisäksi esimerkiksi biomassan polttaminen Martinlaaksossa päättyy seuraavalla vuosikymmenellä.

Olemme luomassa lämmityksen hybridijärjestelmää Vantaalle. Sen myötä tarjoamme kilpailukykyisintä tapaa lämmittää kiinteistöjä hiilineutraalisti. Suuri kaukolämpöverkkomme, tuleva lämpövarasto, ja tehokkaalla hyötysuhteella toimiva kierrätyskelvottoman jätteen energiahyödyntäminen mahdollistaa tämän hybridijärjestelmän. Kun saadaan vielä päästöt talteen, luomme kestävän päätepisteen kierrätyskelvottomille jätteille.