Luovumme kivihiilen käytöstä 2020-luvulla

Näin toimitusjohtaja Pertti Laukkanen kertoo yhteiskuntavastuuraportissamme. 

Lue raporttia