Siirry sisältöön

Laskutusteho

Laskutusteho on isompien kiinteistöjen kaukolämmön energiajärjestelmämaksun peruste. Pienemmillä asuinrakennuksilla (1-3 asuntoa) on käytössä osittain mitattuun kulutukseen perustuva energiajärjestelmämaksu.

Laskutustehona käytetään sopimuksessa sovittua tehoa tai tuntiluentatietoihin perustuvaa laskutustehoa. Tarkastamme laskutustehot pyydettäessä.

Laskutustehon muutoksesta ei jatkossa tehdä uutta lämpösopimusta. Jos käyttöpaikan laskutusteho muuttuu, niin asiakkaalle lähetetään laskutustehon tarkastuksesta raportti. Raportti toimitetaan käyttöpaikan laskutusosoitteeseen tai asiakkaan erikseen ilmoittamaan postiosoitteeseen.

Tehon tarkastus

Kiinteistöjen kaukolämmön energiankulutus ja tehontarve mitataan jokaiselta tunnilta. Kolmen edellisen lämmityskauden ajalta muodostetaan käyttöpaikan kuvaaja teholle ja lämpötilalle, josta voidaan selvittää kiinteistön huipputehon tarve. Tehoa ei ole siis määritelty laskemalla, vaan se perustuu mitattuun tietoon. Teho voidaan määrittää luotettavasti mittaamalla saatuihin tietoihin perustuen. Teho määritetään mitoituslämpötilaan -26 °C asti

Asiakkaan kannalta tehontarkastuksesta on hyötyä laitteiden uusinnoissa, jolloin laitteiden mitoitus saadaan oikeaksi. Asiakas voi pyytää laiteuusintoja varten mitoitustietoja Vantaan Energialta.

Aikaisemmin tarkastaminen oli maksullinen palvelu, koska se on edellyttänyt erillisen tuntitason tietoa keräävän mittarin asennuksen sekä kohdekohtaista manuaalista työtä. Jatkossa tehtävät tarkastukset ovat asiakkaillemme maksuttomia.