Siirry sisältöön

Kaukolämmön termit

Kulutus (MWh)

Kaukoluennalla saatavista tuntitason mittarilukemista laskettu kaukolämmön kulutustieto.

Tilavuusvirta (m³)

Kaukoluennalla saatavista tuntitason mittarilukemista laskettu kaukolämmön kiertänyt kaukolämpövesimäärä. Huom. kiinteistön lämmitys- ja käyttövesijärjestelmässä kiertää kiinteistön oma vesi.

Menoveden lämpötila (°C)

Tuntitasolla näkyy kaukoluennalla luettu hetkittäinen kaukolämpöveden menolämpötila. Päivä-, viikko,- kuukausi- ja vuositasolla näkyy aina kyseisen aikajakson tuntitietojen keskiarvo.

Paluuveden lämpötila (°C)

Tuntitasolla näkyy kaukoluennalla luettu hetkittäinen kaukolämpöveden paluulämpötila. Päivä-, viikko,- kuukausi- ja vuositasolla näkyy aina kyseisen aikajakson tuntitietojen keskiarvo.

Jäähtymä (°C)

Kaukolämpöveden laskennallinen jäähtymä. Laitteiden toimiessa oikein tämä arvo on lämmityskaudella 25 °C ja 60 °C välillä.

Jäähtymän laskentakaava =(kyseisen jakson energiankulutus×1000)/(kyseisen jakson tilavuusvirta×1.163)

Lämpötilakorjattu eli normeerattu kulutus (tulossa raportointiin)

Mitattuja kulutuksia normeerataan vertailemista varten. Tarkoitus on, että eri vuosia pystytään vertailemaan lämmityksen kulutuksen osalta paremmin.

Normeerauksen laskennassa käytetään käyttöpaikan mitattuja kulutustietoja, kiinteistön tietoja sekä lämmitystarvelukuja; toteutuneet ja normaalivuoden arvot, kuukausi- tai vuositaso.

Normeerausta varten tehtyjä viranomaisten määrityksiä löytyy esimerkiksi Motivan kotisivuilta.

Lämmitystarveluku

Rakennuksen lämmitystarpeeseen vaikuttaa vuosittain vaihteleva sää. Rakennuksen lämmitysenergian tarve on verrannollinen sisä- ja ulkolämpötilojen erotukseen.

Ilmatieteenlaitos laskee paikkakunnille lämmitystarvelukua, jonka avulla voidaan vertailla rakennuksen energiankäyttöä eri ajanjaksoina tai eri paikkakunnilla olevien rakennuksien energiankäyttöä keskenään.

Normaalivuoden lämmitystarveluku 

Nykyisin normaalivuoden lämmitystarvelukuna käytetään vuosien 1981–2010 keskimääräistä lämmitystarvelukua.

Lisätietoa lämmitystarveluvusta Ilmatieteenlaitoksen ja Motivan sivuilta.