Siirry sisältöön

Yhteistyökumppanuus

Tavoitteet

Yhteistyökumppanuuden eli sponsoroinnin tavoitteena on toteuttaa yhteiseen sopimukseen perustuvaa yhteistyötä, näkyvyyttä ja tekoja yhteisöön, henkilöön tai tapahtumaan liittyen.

Sovellettavat periaatteet

Kuten kaikessa toiminnassamme, myös sponsoroinnissa sovellamme pääviestiämme Paikallista hyvinvointia. 

  • Kaikki yhteydenotot käsitellään asiallisesti ja niihin vastataan kirjallisesti
  • Toiminnan tulee olla rehellistä, lakien ja hyvän liiketavan mukaista
  • Kumppanuuksien ja sponsoroinnin tulee noudattaa Vantaan Energia Keski-Uusimaan liiketoiminta- ja hankintaperiaatteita
  • Kumppanuuden tulee perustua kaikkien osapuolten keskeiseen oikeudenmukaisuuteen ja luottamukseen sekä heidän keskenään sopimiin velvoitteisiin.

Sponsoroinnin kriteerit

Vantaan Energia Keski-Uusimaan sponsorointikohteita arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

  • Kohteen on tavoitettava Järvenpään ja/tai Tuusulan alueen asukkaat
  • Kohteen tuoma näkyvyys on mitattavaa
  • Kohteen on oltava ensisijaisesti Järvenpäässä tai Tuusulassa

Valitsemme tarkoin sponsorointikohteet, joita voivat olla urheilu- ja kulttuuriryhmät, tapahtumat, järjestöt tai muut kohteet.

Mitä Vantaan Energia Keski-Uusimaa ei sponsoroi?

Vantaan Energia Keski-Uusimaa ei sponsoroi kohteita, joihin sisältyy Vantaan Energia Keski-Uusimaalle merkittävä maineriski, esimerkiksi taloudellisen, yhteiskunnallisen, sosiaalisen tai ympäristövastuun näkökulmasta. Vantaan Energia Keski-Uusimaa ei sponsoroi toimintaa, joka voidaan nähdä puoluepoliittisena tai uskonnollisena kannanottona.

Sponsorointisopimukset

Vantaan Energia Keski-Uusimaa tekee aina kirjallisen sopimuksen sponsoroitavan tahon kanssa. Sopimukseen kirjataan sopimusosapuolet, sponsoroitava kohde, sponsoripanos ja sponsorille annettavat vastikkeet sekä sopimuksen kesto ajallisesti rajoitettuna. Sponsorontisummat ovat tyypillisesti 500 – 2 500 euroa vuodessa.

Hakemukset

Yhteistyöhakemukset jätetään oheisella lomakkeella. Täytäthän hakemuksen huolellisesti, sillä se edistää hakemuksen käsittelyä. Jätä hakemuksesi viimeistään 22.11.2022.

Lomakkeelle