Siirry sisältöön

Kaukolämpöliittymän rakentaminen

Ennen kaukolämpöliittymän rakentamisen aloittamista täytyy lämpösopimus olla allekirjoitettuna. Lämpösopimuksella sovitaan alustava aika lämmityksen aloittamiselle.

Kaukolämpöjohtoa liitettäessä uudisrakennukseen on noudatettava tässä työselityksessä annettuja ohjeita sekä liitteinä olevia piirustuksia.

Rakennustyöt

Rakennustyöt suorittaa Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy. 

Kaukolämpötyön aikataulu

Kaukolämpöjohdon liittäminen kiinteistöön kestää keskimäärin kaksi viikkoa mukaan lukien mittauskeskuksen tai lämmönjakokeskuksen asennuksen.

Muiden johtojen ja kaapeleiden asentaminen kaukolämpökaivantoon

Uudisrakentajan tulee hyvissä ajoin selvittää onko muita johtoja tai kaapeleita tulossa samaan kaivantoon kaukolämpöputkien kanssa jotta kaivanto voidaan tehdä riittävän leveäksi.

Tarvittavat johtojen väliset suojaetäisyydet selviävät poikkileikkauspiirustuksesta.

putkikaivanto-01

Lisätietoa Kaukolämpöverkon rakennuttajilta, puh. 09 82901 tai kauko@vantaanenergia.fi