Siirry sisältöön

Vantaan Energia Keski-Uusimaan ominaispäästöt noudattelivat edellisvuoden tasoa – päästöt enää vain kolmasosa maan keskiarvosta

VE Jarvenpaan Biovoimala 1120 Valmiit 04Lämmitys- ja energiamarkkinoilla kulunut vuosi oli poikkeuksellinen ja se heijastuu osaltaan myös ominaispäästöihin Vantaan Energia Keski-Uusimaan myyntipäällikkö Aksel Danielson kertoo.

Millainen viime vuosi on Vantaan Energia Keski-Uusimaan ominaispäästöjen osalta?

Ominaispäästöjen seuranta on meille tärkeä vuosittainen asia. Ominaispäästöt ja niiden seuraaminen kiinnostavat etenkin kiinteistönomistajia ja yrityksiä, joiden tulee omassa raportoinnissaan nämä ilmoittaa. Enenevissä määrin myös EU-taksonomian ja vihreän rahoituksen kannalta nämä ovat tärkeitä asioita. Vuonna 2022 ominaispäästömme olivat lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Haastava tilanne maailmalla osaltaan johti siihen, että emme pystyneet tänä vuonna laskemaan ominaispäästöjä kaukolämmön osalta.

Millaisia raaka-aineita Vantaan Energia Keski-Uusimaa käytti lämmöntuotannossa vuonna 2022?

Vantaan Energia Keski-Uusimaan tuottama lämpö oli vuonna 2022 ilmastoystävällistä lähilämpöä, joka on pääosin biopolttoaineilla tuotettua. Käytämme lämmöntuotannossa ilmastoystävällisiä ja uusiutuvia raaka-aineita kuten esimerkiksi kotimaista puu- ja metsähaketta.

Miltä ominaispäästöjen loppulukemat näyttivät viime vuonna?

Vantaan Energia Keski-Uusimaan lämmöntuotannon ominaispäästöt olivat vuonna 2022 53,3 kilogrammaa per megawattitunti (kg/MWh). Valtion kestävän kehityksen Motiva Oy julkaisee vuosittain päästökertoimet ja viime vuonna maan keskiarvo oli 158 kilogrammaa per megawattitunti (kg/MWh). Meidän ominaispäästömme ovat käytännössä vain kolmasosa maan keskiarvosta eli tulosta voidaan pitää hyvänä. Lisäksi meillä on jatkuvasti tarjolla asiakkaillemme täysin alkuperätakuunnettua kaukolämpöä. Niille asiakkaille, jotka ovat erityisen kiinnostuneita lämmöntuotannon päästöistä meillä on jo olemassa Uusiolämpö-niminen kaukolämpötuote, joka on täysin päästötön ja tuotetaan vain uusiutuvilla raaka-aineilla.

Miltä Vantaan Energia Keski-Uusimaan lämmöntuotannon tulevaisuus näyttää ilmastonäkökulmasta?

Meillä on päästökerroin jo nyt hyvällä tasolla, jos katsomme Motivan raportoimaa valtakunnallista tulosta. Tietenkin teemme jatkuvasti töitä, jotta päästökerroin pienenisi entisestään joka vuosi. Ilmastopolkumme ja sen erilaiset toimenpiteet auttavat meitä varmasti tässä. Nykyinen poikkeustila energiapoliittisessa tilanteessa Venäjän osalta varmasti vaikuttaa kehityssuuntiin vielä jonkin aikaa, mutta työ entistä pienemmän päästökertoimen eteen jatkuu myös Keski-Uudenmaan alueella.