Siirry sisältöön

Järvenpään Mestariasunnot Oy ja Vantaan Energia Keski-Uusimaa energiakumppanuus-sopimukseen: Tekoäly vauhdittaa kaupungin kiinteistöjä kohti energiatehokkuutta ja kustannussäästöjä

Vantaan Energia Keski-Uusimaa ja Järvenpään kaupungin kiinteistöjä sekä järvenpääläisiä vuokra-asuntoja hallinnoiva Järvenpään Mestariasunnot Oy ovat solmineet energiakumppanuussopimuksen. Kumppanuuden avulla haetaan erilaisia innovatiivisia tapoja vähentää energian kulutusta sekä tapoja tuottaa energiapalveluita entistä kestävämmin. Ensimmäinen askel yhteistyössä on tekoälyn merkittävä lisääminen Mestaritoiminnan operoimissa kiinteistöissä.

Vantaan Energia Keski-Uusimaan ja Mestariasuntojen yhteinen historia ulottuu vuoteen 2020, kun Vantaan Energia osti Fortumilta Järvenpään energialaitoksen. Mestaritoiminta tuottaa Mestariasuntojen asuinkiinteistöille ja kaupungin toimitila kiinteistöille kiinteistöhuollon, kunnossapidon, korjausrakennuttamisen ja kiinteistöjohdon palveluita. Yhtenä Mestaritoiminnan keskeisenä osa-alueena on kiinteistöjen energiajohtaminen, jota tuore energiakumppanuus tukee luontevasti.

Tukea ilmastotavoitteisiin ja kohti kustannussäästöjä

Neuvottelut Vantaan Energia Keski-Uusimaan ja Mestariasuntojen välillä käynnistyivät viime vuoden huhtikuussa. Jo energiakumppanuussopimusneuvotteluissa haettiin ratkaisuja, joilla Mestariasunnot voisi vastata Järvenpään kaupungin ilmastotavoitteisiin ja lämmityksen hintaan kohdistuneisiin kustannuspaineisiin. Tavoitteena oli löytää ratkaisu, joka tukisi Järvenpään kaupungin vuoteen 2035 sijoittuvaa hiilineutraaliustavoitetta sekä tarjoaisi apua kustannusten hillitsemiselle.

– Mestariasunnot on meille todella tärkeä asiakas. Energiakumppanuussopimus mahdollistaa meille entistä tiiviimmän keskusteluyhteyden ja antaa meille entistä paremmat edellytykset hakea ratkaisuja Järvenpään kaupungin hiilineutraaliustavoitteen eteen. On hienoa, että pääsemme yhdessä tuomaan huippumodernia teknologiaa ja sen hyötyjä kaikille järvenpääläisille, Vantaan Energia Keski-Uusimaan myyntipäällikkö Aksel Danielson iloitsee.

Nyt yhteisen energiakumppanuussopimuksen suunta ja tavoitteet on yhdessä kirkastettu, konkreettisina tavoitteina on lisätä energiatehokkuutta Mestariasuntojen asuinkiinteistöissä sekä Järvenpään kaupungin kiinteistöissä ja saavuttaa sopimuskaudella 5 % kustannussäästö energiakustannuksissa. Mestariasuntojen omistama kiinteistömassa on huomattava, se kattaa peräti 59 eri kiinteistöä, joissa on yhteensä 2 087 asuntoa. Järvenpään kaupunkikiinteistöihin puolestaan kuuluu kaikkiaan 116 kiinteistöä ja peräti 140 000 huoneistoneliötä. Kaupunkikiinteistöt ovat kouluja, päiväkoteja sekä kirjastoja eli kaikille Järvenpään kaupunkilaisille tärkeitä yhteisiä tiloja.

Yhteistyö ponnistaa tekoälystä 

Energiakumppanuussopimuksen ensimmäiset suunnitelmat ovat jo etenemisvaiheessa. Mestariasunnoilla on ollut jo pitkään käytössä Leanheat-lämmönsäätöjärjestelmä, mutta kaupungin kiinteistöissä samaa ei ole tähän asti sovellettu. Ensimmäisessä vaiheessa Järvenpään kaupungin kiinteistöihin tullaan asentamaan noin tuhat kappaletta antureita, jotka hyödyntävät tekoälyä. Anturit mittaavat, tarkkailevat ja raportoivat sisäilmaolosuhteita, jotta niitä voidaan optimoida ja tasapainottaa. Näin saadaan kiinteistöt aiempaa parempaan tasapainoon sisäolosuhteiden osalta.

– Meitä ja Vantaan Energia Keski-Uusimaata yhdistää kehitysmyönteisyys. Ei tyydytä tekemään asioita kuten on aina ennenkin tehty, vaan yritetään löytää aivan uusia ratkaisuja vanhoihin haasteisiin. Älyteknologian hyödyntäminen on yksi esimerkki tästä ja se tuo hyötyjä sekä meille että Vantaan Energia Keski-Uusimaalle. Me olemme kiinnostuneita Järvenpään kaupungin kiinteistöjen sisäilmasto-olosuhteista, lämpötiloista sekä CO2-arvoista, sillä ne ovat energiatehokkuuden sekä viihtyvyyden kulmakiviä. Mittaustulokset puolestaan helpottavat Vantaan Energian kaukolämpöverkon optimointia. Näin kiinteistöihin ohjataan vain sen verran energiaa, kun aidosti tarvitaan. Tällä tavalla kaikissa kiinteistöissä ja kiinteistön osissa on jatkossa tasainen lämpö ja erot ja vaihtelut saadaan minimoitua, toimitusjohtaja Jani Kervinen sanoo.