Siirry sisältöön

LVI-suunnittelijat

Oletko mukana uudiskohteen rakentamisessa? Toimita meille erilliset suunnitelmat kytkentäkaaviosta, asemapiirustuksesta sekä pohjapiirustuksesta.

Jos kyseessä on pelkkä saneeraus, tarvitsemme ainoastaan kytkentäkaavion.

Otamme sähköisesti vastaan kaukolämpösuunnitelmia ja kytkentäkaavioita Tarkastuskansio-palvelun kautta. 

Lue lisää K1 Rakennusten kaukolämmityksen, määräykset ja ohjeet – julkaisusta

Ajankohtaisia ohjeita

Ohje hybridikytkennästä asiakkaan kaukolämpölaitteiston rinnalle

Rakennusaikaisen kaukolämmön tekniset vaatimukset

Mitä tietoa tarvitsemme?

  • Kytkentäkaavio: Kuva lämmönjakohuoneen pohjapiirustuksesta ja kytkennästä, lämmönjakokeskuksen mitoitustiedot, toimintaperiaate ja lämmitystekniset tiedot.
  • Asemapiirustus: Lämmönjakohuoneen sijainti ja kaukolämpöputkien suunniteltu reitti aina runkolinjasta lämmönjakohuoneeseen asti.
  • Pohjapiirustus: Huoltoreitti, kaukolämpömittarin sijainti, lämmönjakokeskuksen sijoittelu, vesimittarin, vesipisteen ja lattiakaivon sijainti. Kaukolämpömittari ei voi sijaita päällekkäin vesimittarin kanssa.

Mitoitukset

Jotta asiakkaidemme kaukolämpölaitteet toimivat, takaamme asiakkaillemme vähintään 60 kPa paine-eron kaukolämpöverkossa.

  • Paine-erosäädin: Vantaalla kaikkiin kohteisiin asennettaan paine-erosäädin. Paine-erosäätimen painehäviö voi olla korkeintaan 40 kPa. Mitoituksessa tulee pyrkiä mahdollisimman lähelle tätä maksimipainehäviötä. Paine-erosäädin mitoitetaan joko käyttöveden virtaaman mukaan tai lämmityksien yhteenlaskettujen virtaamien sekä puolen käyttöveden virtaaman mukaan. Mitoituksessa käytetään sitä virtaamaa, kumpi on suurempi eli määräävä. Paine-erosäätimen ja lämmönsiirtimien väliin tulee asentaa sululla varustettu painemittari paine-erosäätimen toiminnan tarkastamista varten. Paine-erosäätimen asetusarvoksi asetetaan 130 kPa.
  • Käyttövesi: Käyttöveden säätöventtiilin painehäviön tulee jäädä 50–110 kPa väliin, mahdollisimman lähelle 110 kPa. Jos yksittäisen säätöventtiilin KVS-arvo ylittää 4, pitää säätö jakaa kahdelle tai useammalle säätöventtiilille niin, että pienin säätöventtiili on suurimmillaan KVS 4. Kahta säätöventtiiliä käytettäessä mitoitetaan ensimmäiseksi avautuva säätöventtiili 1/3-virtaamalle.
  • Lämmitys: Lämmityksen säätöventtiilin painehäviö voi olla korkeintaan 60 kPa ja se tulee mitoittaa mahdollisimman lähelle tätä maksimia. Jos yksittäisen säätöventtiilin KVS-arvo ylittää 6,3, pitää säätö jakaa kahdelle tai useammalle säätöventtiilille niin, että pienin säätöventtiili on suurimmillaan KVS 6,3. Kahta säätöventtiiliä käytettäessä mitoitetaan ensimmäiseksi avautuva säätöventtiili 1/3-virtaamalle.