LVI-suunnittelijat

Oletko mukana uudiskohteen rakentamisessa? Toimita meille erilliset suunnitelmat kytkentäkaaviosta, asemapiirustuksesta sekä pohjapiirustuksesta.

Jos kyseessä on pelkkä saneeraus, tarvitsemme ainoastaan kytkentäkaavion.

Otamme sähköisesti vastaan kaukolämpösuunnitelmia ja kytkentäkaavioita Tarkastuskansio-palvelun kautta. 

Lue lisää K1 Rakennusten kaukolämmityksen, määräykset ja ohjeet – julkaisusta

Ajankohtaisia ohjeita

Ohje hybridikytkennästä asiakkaan kaukolämpölaitteiston rinnalle

Rakennusaikaisen kaukolämmön tekniset vaatimukset

Mitä tietoa tarvitsemme?

  • Kytkentäkaavio: kuva lämmönjakohuoneen pohjapiirustuksesta ja kytkennästä, lämmönjakokeskuksen mitoitustiedot, toimintaperiaate sekä lämmitystekniset tiedot.  
  • Asemapiirustus: lämmönjakohuoneen sijainti sekä kaukolämpöputkien suunniteltu reitti lämmönjakohuoneeseen.  
  • Pohjapiirustus: huoltoreitti, kaukolämpömittarin sijainti, lämmönjakokeskuksen sijoittelu, vesipisteen sekä lattiakaivon sijainti.

Mitoitukset  

Jotta asiakkaidemme kaukolämpölaitteet pelaavat, takaamme asiakkaillemme vähintään 60 kPa kaukolämpöverkon paine-eron.  

  • Käyttövesi: Käyttöveden säätöventtiilin painehäviön tulee jäädä 50 – 110 kPa väliin, mahdollisimman lähelle 110 kPa. Jos säätöventtiilin KVS-arvo ylittää 4,0 pitää säätöventtiilit jakaa kahteen tai useampaan venttiiliin K1 Rakennusten kaukolämmityksen, määräyksien ja ohjeiden mukaisesti, niin että pienin venttiili on suurimmillaan KVS 4,0.
  • Lämmitys: Lämmityksen säätöventtiilien painehäviö voi olla maksimissaan 60 kPa ja se kannattaa mitoittaa lähelle tätä maksimilukua. Jos lämmityksen säätöventtiilin KVS-arvo ylittää 10, pitää säätöventtiilit jakaa kahteen tai useampaan venttiiliin K1 Rakennusten kaukolämmityksen, määräyksien ja ohjeiden mukaisesti, niin että pienin venttiili on suurimmillaan KVS 10.
  • Paine-erosäädin: Paine-erosäätimen maksimi painehäviö saa olla maksimissaan 40 kPa. Jos käyttövedenvirtaama on määräävä, tulee paine-erosäädin mitoittaa käyttöveden virtaaman mukaan. Jos lämmityksien yhteenlaskettu virtaama sekä puolet käyttöveden virtaamasta taas on määräävä, tulee paine-erosäätimen mitoitus lämmityksien yhteenlasketusta virtaamasta sekä puolesta käyttöveden virtaamasta. Paine-erosäätimen ja lämmityssiirtimien väliin tulee myös asentaa sululla varustettu painemittari paine-erosäätimen toiminnan tarkastamista varten.
  •