Siirry sisältöön

Lämmön kausivarastolle merkittävä investointituki

VantaanEnergia Kausivarasto 2021

Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt myöntää Vantaan Energian Lämmön kausivarasto -hankkeelle 19 033 000 euron investointituen. Työ- ja elinkeinoministeriö pitää perusteluissaan Lämmön kausivarasto -hankkeen uutuusarvona energian kausivaihtelun tasaamista: kesäajan ylimäärälämpö varastoidaan ja varastoitu lämpö hyödynnetään talvikaudella lämmöntarpeen ollessa suuri. Lämmön kausivarasto -hanke on osa Vantaan Energian Fossiiliton 2026 -hankekokonaisuutta, jonka myötä Vantaan Energia luopuu fossiilisista polttoaineista energiantuotannossa Vantaan alueella vuoteen 2026 mennessä.

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM on myöntänyt Vantaan Energian Lämmön kausivarasto -hankkeelle
19 033 000 euron investointituen. Vantaan Energian Lämmön kausivarasto -hanke oli yksi neljästä uusiutuvan energian hankkeesta, jotka saavat investointitukea. Työ- ja elinkeinoministeriön perusteluissa Lämmön kausivaraston nähdään tasaavan energian kausivaihtelua suuren kokoluokan varastossa, jossa energiaa varastoidaan alhaisen lämmitystarpeen aikana ja varastoitu lämpö hyödynnetään talvikaudella lämmöntarpeen ollessa suuri. Varastoitava energia on kesäaikaan muun muassa aurinko-, tuuli- ja hukkalämmön lähteistä saatavaa uusiutuvaa energiaa. Kesäajan lämpöenergian varastointi mahdollistaa fossiilisten polttoaineiden käytön luopumisen talvikaudella, sillä se korvaa maakaasun käytön. Fossiilisista polttoaineista luopuminen vähentää lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä jopa
65 000 tonnilla vuodessa, kun fossiilisten polttoaineiden käyttö lämmityksessä korvataan talteen otetulla uusiutuvalla energialla. Lämmön kausivaraston tavoitteellinen valmistumisaika on vuonna 2026.

Lämmön kausivarasto -hanke on osa Vantaan Energian Fossiiliton 2026 -hankekokonaisuutta. Hankekokonaisuuden myötä Vantaan Energia luopuu fossiilisista polttoaineista energiantuotannossa Vantaan alueella vuoteen 2026 mennessä. Sen jälkeen Vantaan Energia jatkaa etenemistä kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030.

– Lämmön kausivarasto on tärkeä mahdollistaja sille, että Vantaan Energia on fossiiliton energiayhtiö vuonna 2026 ja etenee kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030, toteaa Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen.

– Lämmön kausivarasto mahdollistaa laajamittaisen hukkalämpöjen ja uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinkolämmön ja geotermisen energian talteenoton lämmityskauden ulkopuolella ja lämmön hyödyntämisen talven pakkaskaudella. Lämmön kausivaraston tekninen toteutus sisältää useampia uusia innovaatioita ja vastaavanlainen lämpövarasto on toteutettavissa myös muualle kohteisiin, jossa lämmön saatavuus ja käyttö eivät ajallisesti kohtaa toisiaan. Vantaan Energian lämpövarasto on ensimmäinen laatuaan maailmassa ja olen erittäin tyytyväinen, että olemme saaneet TEM:n tukipäätöksen, Toivonen jatkaa.

Lämmön kausivarasto edistää EU:n useita ilmasto- ja energiatavoitteita: se kasvattaa resurssitehokkuutta perustuen vahvasti hukkalämmön hyödyntämiseen, lisää uusiutuvien energiamuotojen osuutta energiantuotannossa ja tehostaa eri energiajärjestelmien integraatiota. Lämmön kausivaraston suunnitelma on monistettavissa, joten sen teknisen ratkaisun avulla voitaisiin auttaa energiajärjestelmien irtautumista fossiilisista polttoaineista muuallakin Euroopassa. Lämmön kausivaraston tekninen ratkaisu ja sen suunnitteluun liittyvä osaaminen voi olla Suomelle myös merkittävä vientituote maailmalle.

Lisätiedot
Jukka Toivonen, toimitusjohtaja, Vantaan Energia Oy
jukka.toivonen@vantaanenergia.fi
p. 050 453 6729

Kuva- ja haastattelupyynnöt: viestinta@vantaanenergia.fi