Siirry sisältöön

Lämmön kausivarastolla merkittävät ilmastohyödyt

Lammon kausivarasto

 

Vantaan Kuusikonmäkeen suunnitellaan maailman suurinta lämmön kausivarastoa, jonne varastoidaan uusiutuvista energianlähteistä saatavaa lämpöä. Lämmön kausivaraston on suunniteltu valmistuvan vuonna 2026. Se mahdollistaisi Vantaan Energialle fossiilisista polttoaineista luopumisen energiantuotannossa, kun kesäaikaan uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua lämpöenergiaa voidaan varastoida ja käyttää talven pakkasilla. Lämmön kausivarasto edistää useita EU:n ilmastotavoitteita ja parantaa kaukolämmön toimintavarmuutta, sillä lämmön kausivaraston ansiosta käytettävissä on voimalaitoksista riippumatonta lämmityskapasiteettia.

Lämmön kausivarastoon varastoidaan 140-150-asteiseen veteen uusiutuvaa energiaa, jota saadaan muun muassa aurinko-, tuuli- ja hukkalämmön lähteistä. Kooltaan miljoonan kuution kokoinen lämmön kausivarasto on kapasiteetiltaan 90 gigawattituntia. Se vastaa keskikokoisen suomalaiskaupungin vuosittaista lämmöntarvetta.

– Lämmön kausivaraston ympäristöhyödyt ovat merkittävät. Vantaan Energia voi luopua lämmön kausivaraston myötä fossiilisten polttoaineiden käytöstä vuonna 2026, kun kesäaikaan uusiutuvista energianlähteistä saatu energia voidaan varastoida ja käyttää talven pakkasilla lämmön tarpeen ollessa suurempi. Varastoon säilötty lämpöenergia korvaa maakaasun käytön talvikaudella kokonaan. Fossiilisista polttoaineista luopuminen tarkoittaa myös sitä, että vuoden 2026 jälkeen Vantaan lämmitys perustuu käytännössä kotimaisista energianlähteistä tuotettavaan lämpöön, sillä fossiilisista polttoaineista luopuminen tarkoittaa samalla tuontipolttoaineista luopumista. Näin lämmön kausivarasto vähentää Vantaan ja laajemmin koko Suomen riippuvuutta tuontipolttoaineista. Lämmön kausivarasto mahdollistaa myös asiakkaiden erilaisten tarpeiden huomioimisen: sen avulla toisissa asiakaskohteissa, esimerkiksi kaupoissa syntyvää hukkalämpöä saadaan kerättyä varastoon ja siirrettyä korkean lämmönkysynnän aikana esimerkiksi henkilöasiakkaille lämpöverkon avulla lämmöksi koteihin, liiketoiminnan kehityspäällikkö Matias Siponen kertoo.

Lämmön kausivaraston ansiosta lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöt vähenevät 65 000 tonnilla vuodessa. Lämmön kausivarasto kasvattaa kaukolämmön toimitusvarmuutta, sillä sen ansiosta aina on käytettävissä voimalaitoksista riippumatonta lämmityskapasiteettia. Lämmön kausivarasto mahdollistaa osaltaan paitsi Vantaan Energian energiantuotannon ilman fossiilisia polttoaineita vuonna 2026 myös Vantaan kaupungin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen vuonna 2030. Kun fossiilisten polttoaineiden käyttö on lopetettu vuoteen 2026 mennessä, Vantaan Energia jatkaa etenemällä kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030.

Lämmön kausivarasto edistää EU:n useita muita ilmasto- ja energiatavoitteita: se kasvattaa resurssitehokkuutta perustuen vahvasti hukkalämmön hyödyntämiseen, lisää uusiutuvien energiamuotojen osuutta energiantuotannossa ja tehostaa eri energiajärjestelmien integraatiota. Lämmön kausivaraston suunnitelma on monistettavissa, joten sen teknisen ratkaisun avulla voitaisiin auttaa energiajärjestelmien irtautumista fossiilisista polttoaineista muuallakin Euroopassa. Lämmön kausivaraston tekninen ratkaisu ja sen suunnitteluun liittyvä osaaminen voi olla Suomelle myös merkittävä vientituote maailmalle.

Lämmön kausivarastoa suunnitellaan ja rakennetaan allianssimallilla, jossa YIT vastaa rakentamisesta, AFRY suunnittelusta ja Vantaan Energia on hankkeen tilaaja. Kaikki työskentelevät yhdessä yli organisaatiorajojen.

Lisätiedot
Matias Siponen, liiketoiminnan kehityspäällikkö, Vantaan Energia Oy
matias.siponen@vantaanenergia.fi
p. 050 494 6115

Kuva- ja haastattelupyynnöt viestinta@vantaanenergia.fi