Siirry sisältöön

Kylmä tammikuu nosti sähkönkulutusta

Talvi koski 1200x800

Vuosi 2016 käynnistyi Pohjolassa kylmissä merkeissä ja normaalia kylmempi sää jatkuikin aina viikon 3 lopulle asti. Muoniossa mitattiin tammikuun 7. päivä talven pakkasennätys -41,1 C ja etelässäkin käytiin lähellä kolmeakymmentä pakkasastetta.  Suomen sähkönkulutus nousi tällöin uuteen ennätykseen, 15 100 megawattiin.

Suomen spot-hintaan talven kylmin päivä ei onneksi vaikuttanut täysimääräisesti, sillä Venäjän lomakauden johdosta voitiin Venäjältä Suomeen tuoda sähköä täydellä kapasiteetilla. Korkeimmillaan Suomen spot-hinnan päiväkeskiarvo oli 21. tammikuuta 92 €/MWh ja yksittäisten tuntien osalta hinnat kävivät reilusti yli 200 €/MWh:ssa.

Säätösähkön hinta nousi 22.1. yhden tunnin ajaksi 3000 €/MWh:iin. Hinta on kaikkien aikojen korkein Suomessa. Hintapiikin taustalla oli ennakoitua kylmempi sää, joka nosti sähkön kulutusta aamun tunteina ja lisäsi merkittävästi sähköjärjestelmän säätötarvetta. Säätösähkömarkkinoilla ylläpidetään sähkön tuotannon ja sähkön kulutuksen tasapainoa käyttötunnin aikana. Säätösähkön hintapiikki ei suoraan vaikuta sähkön loppukäyttäjien sähkölaskuun. Sen sijaan maksumiehinä olivat ne järjestelmän ns. tasevastaavat sähkön myyjät ja sähkön tuottajat, joiden sähkötase oli epätasapainossa kysyntähuipun aikana.

Johdannaismarkkinoilla hintojen lasku jatkui edelleen. Vuoden 2017 johdannaisten hinta painui helmikuussa alle 25 €/MWh:iin ja vuoden 2019 johdannaisilla käytiin kauppaa jopa alle 22 €/MWh:ssa. Markkinahinta on laskenut viimeisen vuoden aikana noin 20 prosenttia ja viimeisen kolmen vuoden aikana jopa 40 prosenttia. Sähkön hintaa pohjoismaisella tasolla pitää alhaalla hyvä vesitilanne, lisääntyvä uusiutuviin energialähteisiin perustuva sähköntuotanto ja alhainen polttoaineiden hinta. Suuria paineita hinnannousulle ei juuri nyt ole näköpiirissä ja toki hinta voi tästä vielä hieman laskea, mutta joka tapauksessa ollaan erittäin houkuttelevalla hintatasolla. Jos pohjoismainen vesitilanne heikkenee ja talouden pyörät lähtevät pyörimään, niin se nostanee myös sähkön hintaa.