Siirry sisältöön

Käynnistämme ympäristövaikutusten arviointiohjelman Långmossebergenin jätevoimala-alueelle

tiekartta

Vantaan Energia on osa suomalaista energiakäännettä. Suhtaudumme ilmastonmuutoksen torjumiseen kunnianhimoisesti ja vähennämme kasvihuonepäästöjä askel askeleelta. Tavoitteenamme on leikata energiantuotannon hiilidioksidipäästöt vuoden 2010 tasolta kymmenesosaan vuoteen 2030 mennessä. Osana tätä tavoitetta suunnittelemme nyt Långmossebergenin voimalaitosalueen energiantuotannon lisäämistä korvaamaan kivihiilen ja maakaasun käyttöä Martinlaaksossa.

Vantaan Energian jätevoimala valmistui vuonna 2014 ja se tuottaa sähköä ja kaukolämpöä 1,5 miljoonan suomalaisen kierrätyskelvottomasta sekajätteestä. Jätevoimalan käyttöönoton myötä energiantuotannon hiilidioksidipäästöt laskivat 30 prosenttia ja fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttö Vantaalla väheni 40 prosenttia. Lisäksi jätevoimalan ansiosta vantaalaisten kaukolämmön hintaa on laskettu jo useita kertoja viimeisen neljän vuoden aikana.

Lopetamme kivihiilen käytön energiantuotannossa kokonaan 2020-luvulla ja korvaamme sen lisäämällä uusiutuvaa ja muuta hiilidioksidivapaata energiantuotantoa. Kivihiilestä luopuminen edellyttää uusien investointien tekemistä. Syyskuussa 2018 alkavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla arvioidaan muun muassa voimalaitostoiminnan laajentamisen vaikutuksia lähellä olevaan maaperään ja ilmastoon. YVA-ohjelma julkaistaan myöhemmin syksyllä yleisölle kommentoitavaksi ja järjestämme siitä myös yleisen keskustelutilaisuuden.

Jätteiden lajittelu kehittyy koko ajan, kun ihmisten ympäristötietoisuus ja vastuullisuus lisääntyvät. Lajittelun lisääntyessä poltettavan jätteen lämpöarvo laskee, jolloin nykyinen jätevoimala kykenee polttamaan sekajätettä tonnimäärissä mitattuna huomattavasti enemmän. Tästä syystä YVA-ohjelmassa tulee arvioida ympäristövaikutuksia tilanteessa, jossa poltettavan sekajätteen vuosittaista tonnimäärää lisättäisiin nykyisestä 374.000 tonnista 450.000 tonniin asti.

Investoinnit jätteiden lajittelu- ja kierrätysliiketoimintaan ovat kasvussa pääkaupunkiseudulla. Tässä YVA-ohjelmassa selvitetään myös nykyisen jätevoimalan viereen rakennettavan uuden laitosyksikön ympäristövaikutuksia. Uudessa laitosyksikössä olisi tarkoitus hyödyntää energiaksi jätteiden lajittelulaitoksista jäljelle jäävää muihin tarkoituksiin kelpaamatonta kiertotalouspolttoainetta noin 150.000 tonnia vuodessa.

Uudella voimalaitoskapasiteetilla korvattaisiin nykyistä Martinlaakson voimalaitoksen kivihiileen ja maakaasuun perustuvaa energiantuotantoa. Myymme sekajätteellä tuotettua kaukolämpöä jonkin verran myös naapurikaupungeille. Tuotannon laajentamisella Långmossebergenin laitosalueella voitaisiin osittain kattaa myös Helsingin kasvavaa kaukolämpötarvetta.

Kiertotalouteen panostaminen on meille kunnia-asia. Siksi olemme omalta osaltamme parantamassa Uudenmaan kierrätysastetta määrätietoisella työllä. Olemme tähän mennessä tavoittaneet pelkästään roskapoliisien valistustyöllä satoja tuhansia ihmisiä ja opettaneet heidät paremmiksi lajittelijoiksi. Lisäksi jätevoimalakierroksilla käy noin 6 000 ihmistä vuosittain oppimassa jätteiden energiahyödyntämistä, lajittelua ja kierrätystä.

Vantaan Energian Martinlaakson voimalaitoksella on parhaillaan käynnissä rakennustyö vanhan öljy-/kaasukattilan muuttamiseksi biopolttoaineilla toimivaksi. Biovoimalan valmistuessa vuoden 2019 alussa olemme kuluvalla vuosikymmenellä puolittaneet hiilidioksidipäästömme sekä vähentäneet fossiilisten polttoaineiden käyttöä 60 prosenttia.

Omistajillamme, Vantaan ja Helsingin kaupungeilla, on tavoitteena olla hiilineutraaleja vuoteen 2035 mennessä. Vantaan Energian toimenpiteet ovat oleellinen osa tähän tavoitteeseen pääsemiseksi. Yhtiö hakee aktiivisesti ja kokeilee ennakkoluulottomasti parhaita mahdollisia keinoja tuottaakseen energiaa fiksusti, innovatiivisesti ja kestävästi.

Lisätietoja hankkeesta antaa:
Tuotantopäällikkö Kalle Patomeri,
puh. 050 5294 158