Kaukolämmön palveluhinnasto Vantaa

Arvonlisäverokanta 24 %. Hinnat on vahvistettu arvonlisäverottomina. Kuukausilaskutukset tehdään käyttöpaikan normaalissa kaukolämpölaskussa.