Siirry sisältöön

Kaukolämmön maksut nousevat 1.11.2018 alkaen keskimäärin 3,8 prosenttia.

kaukolampo3

Lopetamme kivihiilen käytön energiantuotannossa 2020-luvulla ja korvaamme sen lisäämällä uusiutuvaa ja muuta hiilidioksidivapaata energiantuotantoa. Kivihiilestä luopuminen edellyttää uusien investointien tekemistä.

Nostamme kaukolämmön perusmaksua 1.11.2018 alkaen 9 prosenttia. Perusmaksun korotuksella katetaan tiukentuneiden päästömääräysten sekä kivihiilen ja maakaasun vähentämisen mukanaan tuomia investointeja.

Myös kaukolämmön energiamaksu nousee 1.11.2018 alkaen keskimäärin 2,2 prosenttia kokonaiselle vuodelle laskettuna. Vuodelle 2018 laskettuna energiamaksun korotus on keskimäärin 0,5 prosenttia.

Perusmaksun ja energiamaksun korotukset nostavat kaukolämmön kokonaiskustannusta yhteensä keskimäärin 3,8 prosenttia.

Energiamaksun korotus johtuu pääosin vuoden 2019 alkuun ehdotettujen polttoaineverojen korotuksesta. Myös päästöoikeuksien hinnat ovat nousseet. Mikäli polttoaineverojen korotukset eivät toteudu esitetyllä tavalla, muuttaa Vantaan Energia kaukolämmön hinnoitteluaan vastaavasti.

Jätevoimalan valmistuttua vuonna 2014 olemme pystyneet laskemaan kaukolämmön hintaa kuusi kertaa. Hinnanalennusten myötä kaukolämmön keskihinta on laskenut yhteensä noin 10 prosenttia. Vantaalainen kaukolämpö on edelleen edullisimpien joukossa.

Vantaan Energia suhtautuu ilmastonmuutoksen torjumiseen kunnianhimoisesti ja vähennämme kasvihuonepäästöjä askel askeleelta. Tavoitteenamme on leikata energiantuotannon hiilidioksidipäästöt vuoden 2010 tasolta kymmenesosaan vuoteen 2030 mennessä. Tähän päästään määrätietoisesti askel askeleelta.

Ensimmäinen askel oli vuonna 2014 valmistunut jätevoimala, joka tuottaa sähköä ja kaukolämpöä 1,5 miljoonan suomalaisen kierrätyskelvottomasta sekajätteestä. Jätevoimalan käyttöönoton myötä energiantuotannon hiilidioksidipäästömme laskivat 30 prosenttia ja fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttö Vantaalla väheni 40 prosenttia.

Jätevoimala ja pian valmistuva biovoimala yhdessä tiputtavat hiilidioksipäästömme puoleen aiemmasta sekä vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä 60 prosenttia.

Suunnittelemme juuri nyt myös jätteellä tuotetun energian määrän kasvattamista jätevoimalalla. Tällä korvattaisiin nykyistä Martinlaakson voimalaitoksen kivihiileen ja maakaasuun perustuvaa energiantuotantoa.

Tietoa kaukolämmöstä ja voimassaolevat hinnastot: www.vantaanenergia.fi/lampo.

Lisätietoja kauko@vantaanenergia.fi