Siirry sisältöön

Hiilikädenjäljillä-vinkki: Etätyölle luotava kannustava ilmapiiri

VE PK uutiskirje 11 20197

Työmatkat aiheuttavat suuren osan suomalaisten päästöistä. Suomessa tehdään päivittäin yli kaksi miljoonaa edestakaista työmatkaa, joista noin 75 prosenttia kuljetaan henkilöautolla. Pitkät ajomatkat sekä aamu- ja iltapäivän ruuhkissa seisominen kuluttavat paitsi paljon aikaa myös ympäristöä. Etätyön tekemisellä on siis suuri potentiaali hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Etätyön tekeminen on Suomessa viime vuosina yleistynyt, ja vuonna 2018 noin viidennes palkansaajista teki säännöllisesti etätöitä. Etätyöksi määritellään kaikki työnantajan kanssa sovittu työ, joka ei tapahdu pääasiallisella työpaikalla. Etätyötä voi siis olla kotona tehtävän työn lisäksi esimerkiksi työmatkoilla, työnantajan eri toimipisteissä tai kahvilassa tehtävä työ. Etätyö koetaan usein joustavaksi ja sen on koettu myös lisäävän työrauhaa sekä helpottavan perhe-elämän ja työn yhdistämistä.

Etätyön tekemiseen koetaan usein kuitenkin liittyvän myös haittoja, kuten työyhteisöstä erkaantumista sekä heikentynyttä tiedonsaantia.

Työterveyslaitoksen erikoistutkija Seppo Tuomivaaran mukaan etätyön tekemisen kulttuuriin voidaan vaikuttaa yrityksissä niin työntekijän kuin työnantajankin tasolla.

– Työntekijän kannalta tärkeää on valita oikeanlainen paikka erilaisille työtehtäville. Paikan valinnan lisäksi erilaiset aamurutiinit kannattaa miettiä, jotta etätöissä on mahdollista päästä samanlaiseen työmoodiin kuin työmatkan jälkeen työpaikalla. Lisäksi on tärkeää ilmoittaa esimiehelle ja kollegoille tehtävistä etätyöpäivistä.

Etätyön tekeminen ja sen suunnittelu ei Tuomivaaran mukaan saa kuitenkaan jäädä kokonaan työntekijän harteille.

– Työnantajan tehtävänä on suunnitelmallisella tavoitteiden asettamisella sekä työajan seurannalla tehdä etätyöstä kannattavaa ja tehokasta työntekijöilleen. Näin työnantajan on helpompi esimerkiksi huomata, jos työntekijä kuormittuu liikaa tai on vaarana jäädä työyhteisön ulkopuolelle.

Kannustavan työkulttuurin rakentaminen sekä johtamiskäytännöt ovatkin Tuomivaaran mukaan tärkeimmät tekijät, joilla työnantaja voi vaikuttaa etätyön tekemiseen liittyviin kokemuksiin ja ilmapiiriin.

Lähteet: TyöolobarometriSitra, Etätyöpäivä.fi