Siirry sisältöön

Haemme vaihtoehtoja kivihiilelle. Lue suunnitelmamme uudesta yhteiskuntavastuuraportista.

Vantaan Energia verkkosivuprojekti kuvat high res 6 6420

Pariisin ilmastosopimuksen vaikutuksista energiantuotantoon ei ole vielä varmuutta, mutta Vantaalla varaudutaan muutoksiin aktiivisesti.

— Tämänhetkisen käsityksen mukaan luovumme kokonaan kivihiilen käytöstä 2020-luvun aikana, toimitusjohtaja Pertti Laukkanen toteaa.

Martinlaakson voimalaitoksen hiilikattilan tekninen käyttöikä ulottuu vähintään vuosikymmenen päähän, mutta harkinnassa on sen muuttaminen monipolttoainekattilaksi, jossa voitaisiin hyödyntää puuhaketta. Toinen mahdollisuus olisi tehdä vanhasta kaasukattilasta biopolttoainekattila. Kolmantena vaihtoehtona tutkitaan kokonaan uuden hakelämpölaitoksen rakentamista Martinlaaksoon tai Varistoon.

Osallistumme myös tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään puupohjaisen biohiilen käyttöä energiantuotannossa. Martinlaaksossa valmistaudutaan biohiilen koepolttoon keväällä 2017.

Jäte korvaa fossiilisia tuontipolttoaineita

 Vantaan Energian jätevoimala otettiin kaupalliseen käyttöön syksyllä 2014. Jätevoimalan myötä fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttö on vähentynyt noin 40 prosenttia Vantaalla tapahtuvassa energiantuotannossa, ja hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet viidenneksellä. Aomme lisätä uusiutuvan tai muuten hiilidioksidivapaan energian tuotantoa vuonna 2016 jatkamalla investointejaan mm. tuulivoimaan.

— Uusiutuvan energian ja erityisesti tuulivoiman tarvitsemat yhteiskunnan tuet vaarantavat kuitenkin sähkömarkkinoiden toimivuuden, toimitusjohtaja Laukkanen huomauttaa.

Omistusosuuksiensa kautta Vantaan Energia on mukana Teollisuuden Voiman ja Fennovoiman ydinenergiahankkeissa.

— Tällä hetkellä ei ole tiedossa parempaa keinoa tehdä sähköä hiilidioksidivapaasti isossa mittakaavassa.

Yhteistuotannon tulevaisuus uhattuna

Sekä jätevoimalassa että Martinlaakson voimalaitoksessa tehdään energiaa kaukolämmön ja sähkön yhteistuotantona. Pertti Laukkanen pitää käsittämättömänä, että yli 90 prosentin hyötysuhteeseen yltävän yhteistuotannon asemaa aiotaan kansallisesti heikentää veropoliittisilla päätöksillä.

— Jos tavoitellaan kestävää kehitystä ja alhaisia päästöjä, yhteistuotanto on yksi parhaista tavoista tuottaa energiaa. En osaa selittää, mikä ajaa siihen suuntaan, että pitäisi tehdä lämpöä ja sähköä erikseen.

— Nyt käynnissä oleva kehitys, jossa vanhoja yhteistuotantolaitoksia ei korvata uusilla vaan ne suljetaan, vaarantaa sähkön riittävyyden talven pakkasilla.

Toimitusjohtaja haluaa torjua harhakäsityksen, jonka mukaan kaukolämpö ja fossiiliset polttoaineet kulkevat käsi kädessä.

— Lämpöä voi tuottaa keskitetysti millä polttoaineella tahansa.

Päästöt pienemmiksi polttoteknisin uudistuksin

 Jätevoimalan päästöt alittivat reilusti ympäristöluvassa asetetut raja-arvot vuonna 2015. — Jätevoimalan toiminta on ylittänyt odotuksemme niin savukaasujen puhtauden kuin toimintavarmuudenkin osalta, toimitusjohtaja Laukkanen kertoo.

Martinlaakson voimalaitosta ja lämpökeskuksia saneerataan, jotta niiden päästöt ilmaan vähenevät teollisuuden päästödirektiivin vaatimusten mukaisesti. Martinlaakson hiilikattila varustetaan uusilla polttimilla ja palamisilman vaiheistuksella kesällä 2016. Lämpökeskusten polttotekniikka uudistetaan, ja raskas polttoöljy korvataan kevyellä polttoöljyllä tai rikittömällä raskaalla polttoöljyllä. Saneeraussuunnitelmaa on toteutettu vuodesta 2015 alkaen, ja se valmistuu vuonna 2018.

Lue vuoden 2015 yhteiskuntavastuuraporttia