Siirry sisältöön

Entistä parempi näkymä hintoihin: Vantaan Energia julkaisee jatkossa kaukolämmön hintaennusteen

wallin

Vantaan Energia julkaisi ensimmäisen kaukolämmön hintaa käsittelevän ennusteen vuoden 2022 lopussa. Tarkoitus on tarjota isännöitsijöille, taloyhtiöille, rakennuttajille ja kaikille vantaalaisille avoin näkymä kaukolämmön hinnan kehitykseen julkaisemalla kaukolämmön hintaennuste jatkossa kolmen kuukauden välein.

Liiketoimintajohtaja Matti Wallin, mistä kaukolämmön hintaennusteessa oikein on kysymys?

Kaukolämpö koskettaa tällä hetkellä suurinta osaa vantaalaisista. Silti keskustelu kaukolämmön ja sen hinnan ympärillä on hieman sekavaa ja ajoittain vaikeasti ymmärrettävää. Virheellisiä väitteitä tai mielipiteitä voi olla hankala erottaa faktoista. Me Vantaan Energialla ajattelimme, että hankala asia voisi olla helpompi ymmärtää tällaisen konkreettisen ennusteen kautta. Olemme koonneet kaikki faktat yhteen ja samaan graafiin, josta näkee miten kaukolämmön hinta tulee kehittymään. Vantaan Energian kaukolämmön hinnan rinnalle olemme tuoneet kilpailijoiden kaukolämmön hinnan pääkaupunkiseudulla sekä maalämmön kokonaistuotantokustannukset.

Mitä kaikkea ennusteesta näkee?

Halusimme, että hintaennuste palvelisi mahdollisimman monia ja olisi helposti hahmotettava. Toimme ennusteeseen näkyville lämmityksen kustannukset siten, että ne sisältävät arvonlisäveron. Jotta ennuste palvelisi asiakkaitamme laajasti, otimme ennusteen esimerkkikohteeksi tyypillisen asuinkerrostalon.

Graafi näyttää tähän asti toteutuneen kaukolämmön hinnan ja hintaennusteen sekä myös verrokkien kuten maalämmön tiedot. Maalämmön hintaennusteen yhtenä merkittävänä kustannuselementtinä on sähkön hinta, joten luotettavasti ennustetta on mahdollista rakentaa noin kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Käytännössä samasta ennusteesta näkee meidän kaukolämmön hinnan kehityksen, kilpailijoiden kaukolämmön hinnan sekä maalämmön tuotantokustannukset. Tämä helpottaa päätöksentekoa, kun mietitään erilaisia lämmitysmuotoja ja haarukoidaan tulevia kustannuksia ja budjetteja.

Miten hintaennusteen tiedot on kerätty?

Kaikki data on kerätty julkisista lähteistä ja toteutuneista kustannuksista, kuten maalämpöhankkeiden toteutuneista investointikustannuksista. Me tuomme ennusteeseen omat hintatietomme ja muiden yritysten tiedot ovat joko heidän julkaisemiaan hintatietoja tai Energiateollisuuden keräämää dataa.

Onko hintaennusteesta tullut vielä palautetta asiakkailta?

Hintaennuste on vielä todella tuore, mutta kaikissa kohtaamisissa palaute on ollut pelkästään positiivista. Asiakkaille tämä on käytännön työkalu, Josta voi hakea faktapohjaista tukea, kun pohtii päätöksiä kiinteistön lämmitykseen liittyen. Kun asiaa nyt ajattelee, on tavallaan ihme, ettei tällaista ole julkaistu jonkun toimesta jo aiemmin.

Minkä huomion tuoreesta hintaennusteesta haluaisit nostaa erityisesti esiin?

Olemme Vantaan Energialla usein kertoneet asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille siitä, että meidän tarjoamamme kaukolämpö on edullista, hintavakaata, ja ennakoitavaa muihin vaihtoehtoihin verrattuna. Kaikille avoin ja julkinen hintaennuste on tapa osoittaa, että näin todella on.

Hintaennusteesta näkee hyvin, miten tuotantorakenne vaikuttaa hintaan. Osa asiakkaista on kysynyt, miten juuri Vantaan Energian hinta näyttäytyy niin vakaana myös vaikeassa maailman tilanteessa. Meillä lämmön tuotantorakenne on onneksi vain vähän riippuvainen fossiilisista polttoaineista ja siksi hintamme pysyy vakaana myös silloin, kun fossiilisten polttoaineiden saatavuudessa on haasteita tai päästökauppa tekee niistä kalliita.

Lähteet: Yhtiöiden julkiset hintatiedot, Tilastokeskus, Euroopan keskuspankki, Nordpool, Nasdaq, toteutetut maalämpöhankkeet ja Vantaan Energian analyysi. Kuvassa on huomioitu vuoden 2022 hinnankorotukset sekä tiedossa olevat hintojen korotukset vuodelle 2023.