Siirry sisältöön

Tekoja ympäristön puolesta

Olemme sitoutuneet vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia. Se on jokapäiväisiä tekoja, pieniä askeleita ja isoja loikkia.

Näin vähennämme ympäristövaikutuksiamme

Tavoitteenamme on hillitä ilmastonmuutosta ja vähentää toimintamme vaikutusta paikalliseen ympäristöön. Kuitenkin energiantuotannossa typen oksidit happamoittavat ja rehevöittävät maaperää ja vesistöjä sekä vaikuttavat alailmakehän otsonin muodostumiseen. Tämän lisäksi rikkidioksidi happamoittaa maaperää ja vesistöjä ja hiilidioksidipäästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä. Näitä vastaan me kamppailemme.

Jätevoimalan myötä hiilidioksidipäästömme Vantaalla vähenevät 20 prosentilla. Martinlaakson voimalaitoksessa käytämme toisena pääpolttoaineena ja lämpökeskusten polttoaineena maakaasua. Sen poltto synnyttää neljänneksen vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin muut fossiiliset polttoaineet, eikä siitä aiheudu rikki- tai hiukkaspäästöjä.

Otamme ympäristön huomioon kaikessa toiminnassamme. Meitä ohjaakin ISO 14001 -standardi, joka on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli. Se ohjaa Vantaan Energia Oy:n ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n kaikkia toimintoja.

Päästöt ilmaan vähentyneet

Merkittävin ympäristövaikutuksemme on Martinlaakson voimalaitoksen, jätevoimalan sekä lämpökeskusten ilmaan päästämät päästöt. Pitkällä aikavälillä ne ovat kuitenkin vähentyneet selvästi ja jätevoimala paransi tilannetta kertaheitolla.

Olemme tehneet suunnitelman, jolla pyrimme entisestään vähentämään päästöjämme. Saneeraamalla Martinlaakson voimalaa ja lämpökeskuksia vastaamme tiukentuneeseen teollisuuspäästödirektiiviin. Lämpökeskusten polttotekniikka uusitaan Low-Nox-tekniikaksi, ja raskas polttoöljy korvataan kevyellä polttoöljyllä tai rikittömällä raskaalla polttoöljyllä. Martinlaakson hiilikattila varustetaan uusilla polttimilla ja palamisilman vaiheistuksella. Teemme myös paljon muita korjaustoimia ja mietimme voisiko osan hiilestä korvata biopolttoaineilla.

Jätevoimalan savupiipussa on päästöjä mittaavaa teknologiaa. Koko voimala pysäytetään, jos päästöt ylittävät sallitut rajat. Myös Martinlaaksossa mittauksia tehdään jatkuvasti ja niiden tulokset ilmoitetaan viranomaisille.

Martinlaakson voimalaitoksen ja lämpökeskusten päästöjä suhteessa raja-arvoihin voit vertailla tarkemmin Energian lähteillä -sovelluksessa >>

Vaikutus ilmanlaatuun vähäinen

Osallistumme HSY:n ilmanlaadun seurantaan ja pidämme silmällä päästöjen vaikutuksia ilmanlaatuun, päästöjen leviämistä ja luontovaikutuksia. Vaikutukset pääkaupunkiseudun ilman laatuun on todettu vähäisiksi, koska päästöt purkautuvat korkeista piipuista. Merkittävämpiä vaikuttajia ilmanlaatuun ovat liikenne ja ja tulisijojen käyttö.