Siirry sisältöön

Turvallisuus ja ympäristö on huomioitu tarkasti

Korkealämpötilalaitoksessa hyödynnetään jätteenkäsittelyn parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa, mikä takaa ympäristön kannalta kestävän ja energiatehokkaan käsittelyprosessin.

Jäte poltetaan valvotusti rumpu-uunissa ja jälkipolttokammiossa korkeassa lämpötilassa. Polttotekniikkana käytettävä korkean käsittelylämpötilan varmistava rumpu-uuni on koeteltua tekniikkaa niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin.

Savukaasuista poistetaan ihmisille ja ympäristölle haitalliset yhdisteet. Energiatehokkuus maksimoidaan investoimalla lämmöntalteenottojärjestelmiin, joilla laitoksen hukkalämpövirrat saadaan mahdollisimman pieniksi.

Laitos on suunniteltu täyttämään ympäristölainsäädännön ja turvallisuus- ja kemikaaliviranomaisten tiukat vaatimukset.