Siirry sisältöön

Suunnitteilla hiilineutraali vaarallisten jätteiden käsittely

Laitokseen suunnitellaan toteutettavaksi myös hiilidioksidin talteenotto ja edelleen hyödyntäminen.

Näin käsittelystä syntyvät hiilidioksidipäästöt saataisiin kestävään kiertoon ja käsittelyprosessi hiilineutraaliksi.

Hiilidioksidin talteenotosta on tarkoitus tehdä päätös myöhemmin.

Toteutuessaan laitoksen hiilidioksidin talteenoton ja hyödyntämisen ratkaisut mahdollistaisivat laitoksen käsittelyprosessista Euroopan ensimmäisen hiilineutraalin vaarallisten jätteiden käsittelyn.