Siirry sisältöön

Aviapoliksen alueella liikutaan nyt pääasiassa yksin henkilöautolla. Aviapoliksen Liikennelabra -hankkeen tutkimustulokset ovat valmistuneet.

aviapolis

Olemme mukana Aviapoliksen Liikennelabra -hankkeessa, jolla pyritään kehittämään tulevaisuuden liikenteen palveluita. Hankkeessa etsitään hiljaisia, turvallisia, vähäpäästöisiä ja kustannustehokkaita liikkumisen ja kaupunkilogistiikan ratkaisuja, jotka ovat laajennettavissa myös muualle Suomeen ja kansainvälisestikin.

Käytännössä Aviapolis Liikennelabrassa muun muassa kehitetään ratkaisuja yksityisauton käytön tehostamiseen, luodaan kyytien jakamispalvelu sekä tutkitaan mahdollisuutta droonien käyttöön pakettilogistiikassa.

Osana Aviapoliksen Liikennelabra -hanketta alueen asukkaita kysyttiin heidän liikkumistapatottumuksistaan. Sen tulokset vahvistivat ennalta oletettuja käsityksiä. Työmatkat liikutaan alueella pääasiassa yksin henkilöautoilla. Joukkoliikennettä hyödynnetään merkittävissä määrin, mutta samalla joukkoliikenne koetaan hitaaksi ja vaikeaksi harvoine vuoroväleineen ja monine vaihtoineen.

Vastaajat kokivat erityisesti etäisyyden Aviapoliksen lähijuna-asemasta liian pitkäksi, jotta kävely töihin asemalta olisi järkevää. Lisäksi useat vastaajat totesivat, että vaihtoyhteys Aviapoliksen asemalla ei ole sujuva pitkien odotusaikojen vuoksi. Vastaajista lähes puolet (45 %) koki kimppakyydit varteenotettavana liikkumisen vaihtoehtona, kun heiltä kysyttiin liikkumisen koetuista mahdollisuuksista alueella.

Tutkimustulosten perusteella Aviapoliksen alueen liikkumisen kehittämiseksi suositellaan seuraavia toimenpiteitä:
1. Joukkoliikenteen käyttökokemukseen panostaminen
2. Viimeisen kilometrin uudet liikkumisratkaisut
3. Yritysten kimppakyytijärjestelmät ja poikkiyrityksellinen yhteistyö kimppakyytiporukoiden kokoamiseen liittyvässä törmäyttämisessä.

Käytännössä joukkoliikenteen käyttökokemuksen parannuskeinoiksi suositellaan pysäkkikatoksien ja -näyttöjen rakentamista ja nykyisten joukkoliikenteen linjojen parempaa tahdistusta. Lisäksi Tikkurilantiellä kulkevat joukkoliikenteen linjat tulisi tahdistaa, jotta linjojen vuoroväli olisi mahdollisimman tasainen. Linjojen tahdistaminen parantaisi joukkoliikenteen käyttökokemusta, sillä tasainen vuoroväli vähentää odotusaikoja ja lisää joukkoliikenteen luotettavuutta.

Viimeisen kilometrin ratkaisuiksi suositellaan kevyitä sähköisiä ajoneuvoja, pyöräilyn edistämistä sekä syöttöliikenteen sujuvoittamista Aviapoliksen asemalta. Kevyet sähköiset ajoneuvot ovat osa viimeisen kilometrin ratkaisujen uusinta aaltoa. Helsinki aloittaa esim. sähköisten ja tavallisten potkulautojen kokeilun Vuosaaressa kesäkaudella 2019. Aviapoliksen alue voisi hyötyä erityisesti sähköisistä liikkumisen ratkaisuista pitkien välimatkojen vuoksi. Kevyiden sähköisten ajoneuvojen kokeilua suositellaan Aviapoliksen asemanseudulla ja Pakkalan alueella.

Kolmantena keinona suositellaan työpaikkojen omien tai yhteisten kimppakyytijärjestelmien käyttöönottoa. Kimppakyytijärjestelmä lisäisi Aviapoliksen alueen saavutettavuutta myös ruuhka-aikojen ulkopuolella. Järjestelmä voi olla työpaikkojen sisäinen, mutta suositellaan myös poikkiyrityksellisten järjestelmien kokeilua, koska tämä takaisi laajemman käyttäjämäärän ja siten monipuolisemmat liikkumisen vaihtoehdot. Kokeilu edellyttää työnantajien osallistumista erityisesti viestinnässä, mutta myös palvelun organisoinnissa.

Hanke on jaettu useisiin erilaisiin työpaketteihin, joista me olemme mukana digitaalisiin pysäköintiratkaisuihin ja joustavan omistamisen palveluiden työpaketeissa sekä jakeluketjun sähköistämisessä ja sähköisen toimijariippumattoman jakelukeskuksen kehittämisessä. Näistä lisää tietoa myöhemmin.