Siirry sisältöön

Aurinkosähköä yrityksille ilman omaa investointia.

Pientuotanto kuva

Aurinkosähkön kannattavuus ja kilpailukyky kotimaisena, päästöttömänä energiantuotantomuotona on kehittynyt viime vuosina erittäin vahvasti ja aurinkosähkölle on vahva kysyntä. Aurinkosähkön käyttöönottoa on hillinnyt yritysten epäröinti omistaa tai investoida pääomiaan voimalaan. Kotimaiset energiayhtiöt päättivät helpottaa yritysten aurinkosähköön siirtymistä perustamalla yhdessä aurinkosähkön palveluyhtiön. Tavoitteena on useiden megawattien voimalaitoskanta jo vuoden 2019 alkupuoliskon aikana.

Aurinkosähkön kasvu Suomessa on ollut erittäin merkittävää viimeiset vuodet. Aurinkosähkölle on kuitenkin olemassa vielä toteutunutta kasvua suurempi kiinnostus, kun sen käyttöönottoon liittyvät investoinnit ja käytännön asiat hoidetaan asiakkaiden puolesta palveluna. Aurinkosähköolosuhteiltaan Etelä-Suomi vastaa Pohjois-Saksan olosuhteita. Uuden yhtiön avulla energiayhtiöt palvelevat yritysasiakkaita investoimalla aurinkovoimalaan näiden puolesta ja samalla kehittävät uusiutuvan energian osuutta Suomen energiamarkkinassa.

Uudessa palvelumallissa asiakas saa aurinkosähkön taloudelliset ja ympäristöhyödyt sekä Napsin aurinkovoimalan kiinteistönsä katolle ilman omaa investointia tai ylläpidon vastuita. Asiakas sitoutuu ostamaan voimalan tuottaman päästöttömän aurinkosähkön monivuotisen sopimuskauden ajan. Tämän jälkeen asiakas voi lunastaa voimalan omakseen ja jatkaa sähkön tuotantoa voimalan noin 30 vuoden elinkaaren loppuun. Aurinkosähkön käyttäjäksi siirtyminen on palvelun myötä entistä helpompaa ja turvallisempaa.

Palveluyhtiö Naps Aurinkovoimala Oy on nimensä mukaisesti perustettu yhdessä aurinkosähköpioneeri Naps Solar -konsernin kanssa. Yhtiön omistajien välinen roolitus on selkeä. Naps Solar Systems Oy suunnittelee ja rakentaa aurinkovoimalat. Naps Aurinkovoimala Oy puolestaan rahoittaa, käyttää ja kunnossapitää voimalat yritysasiakkaiden katoilla. Vantaan Energia myy Naps Aurinkovoimala Oy:n palveluja osana muuta aurinkosähkötarjontaa.

”Tässä uudessa mallissa yritysasiakas maksaa vain tuotetusta aurinkosähköstä. Paikallisesti tuotettu aurinkoenergia pienentää asiakkaan sähkönhankintaa sähköverkosta ja samalla mahdollistaa uusiutuvan energian osuuden kasvattamisen ilman omaa investointia”, summaa Vantaan Energian aurinkosähkön tuotepäällikkö Eero Pyhäranta.

”Tämä palvelumalli on meille mahdollisuus tarjota yrityksille helppoa siirtymistä aurinkosähkön käyttäjäksi. Aurinkovoimalan suunnittelun ja rakentamisen korkean laadun takaa Suomen johtava aurinkosähköyhtiö Naps ja me hoidamme kaikki voimalan rahoitukseen ja käyttöön liittyvät toiminnot, joten arjessa palvelu tapahtuu asiakkaalle todella huomaamattomasti”, kertoo Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen.

Lue lisää hiilikädenjäljillä-blogista aurinkosähkön uudesta hankintamallista.

Lisätietoja:

Aurinkosähkön tuotepäällikkö Eero Pyhäranta, eero.pyharanta@vantaanenergia.fi tai 050 350 7361

Toimitusjohtaja Jukka Toivonen, Vantaan Energia Oy, jukka.toivonen@vantaanenergia.fi tai 050 453 6729

Naps on yksi maailman kokeneimpia aurinkosähköjärjestelmien toteuttajia. Yhtiö sai alkunsa Nesteen tuotekehitysosastolta, ja tänään sen omistajina ovat Taalerin Kiertotalous –rahasto sekä Naps Aurinkovoimalan perustaneet kuusi energiayhtiötä. Naps on neljän toimintavuosikymmenensä aikana toteuttanut kymmeniä tuhansia aurinkosähköhankkeita, toimitettujen järjestelmien määrän lähennellessä 200 tuhatta.