Monenmuotoista energiaa

Tarjoamme sähköä ympäri Suomen ja lämpöä Vantaan koteihin. Energiantuotantomme syntyy monista eri lähteistä. Näin pystymme takaamaan asiakkaillemme energiaa edullisesti ja häiriöittä.

Kohti uuden ajan energiaa

Emme polje paikoillamme, vaan etsimme koko ajan kestävämpiä ratkaisuja. Haluamme, että vuonna 2020 energiantuotannostamme 35 % tuotetaan uusiutuvalla energialla ja yhteensä 55 % uusiutuvalla sekä muulla päästökaupan ulkopuolisella energialla. Aiomme luopua kokonaan kivihiilestä 2020-luvulla.

Sähkön- ja lämmöntuotantomme Vantaalla perustuu pääosin energian yhteistuotantoon, mikä tarkoittaa sitä, että otamme sähköntuotannosta syntyvän lämmön hyötykäyttöön kaukolämmöksi . Näin säästämme kolmanneksen päästöistä ja energiasta verrattuna siihen, että sähkö ja lämpö tuotettaisiin erikseen

Jätevoimala

Ylpeydenaiheemme on Itä-Vantaalla sijaitseva jätevoimala, joka otettiin käyttöön vuonna 2014. Jätevoimala on valtaisa panostus uudenlaiseen energiantuotantoon ja merkittävä ympäristöteko. Se on tehokastapa tuottaa energiaa, jonka ansiosta 360 000 tonnia vähemmän jätettä päätyy kaatopaikoille.

Jätevoimala tuottaa kaukolämpöä ja sähköä. Yhteensä polttoaineen energiasta saatiin talteen 92 % vuonna 2016. Jätevoimalan ansiosta käytimme vuonna 2016 noin 40 prosenttia vähemmän fossiilisia tuontipolttoaineita ja hiilidioksidipäästömme Vantaalla vähenivät noin 30 prosenttia.

Voimalamme Martinlaaksossa

Martinlaakson voimalaitoksessa palaa kivihiili ja maakaasu. Laitoksella on korkea, yli 80 prosentin hyötysuhde. Tämän lisäksi tehokkaan rikinpoistolaitoksen ansiosta laitoksen savukaasuista puhdistetaan rikkidioksidi, pääosa raskasmetalleista ja useita muita haitallisia aineita. Martinlaakson hiilikattilan typpidioksidi- ja rikkidioksipäästöt alenivat yli 40 % vuodesta 2015, kun hiilikattilaan tehtiin polttoteknisiä muutoksia kesällä 2016.

Syksyllä 2017 käynnistynyt muutostyö fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseksi Martinlaakson voimalaitoksella on edistynyt hyvin ja on suunnitellussa aikataulussa.

Muutamme vanhan maakaasu- ja öljykäyttöisen voimalaitososan biovoimalaksi. Biovoimalalla valmistamme kaukolämpöä ja sähköä. 

Syksyllä 2018 alkavat biovoimalan testaukset ja mikäli kaikki menee suunnitellusti, ensitulet palavat lokakuussa 2018. Biovoimalan on tarkoitus ottaa tuotantokäyttöön alkuvuonna 2019.

Biovoimalan valmistumisen jälkeen olemme muutamassa vuodessa puolittaneet hiilidioksidipäästöt sekä vähentäneet fossiilisten polttoaineiden käyttöä 60 %.

Tuulisähkö

Meillä on tärkeä rooli suomalaisen tuulisähkön tuotannossa ja kehittämisessä. Tuulivoiman tuotantokapasiteetti lähes kaksinkertaistui 2016, ja kova tahti jatkuu kuluvanakin vuonna. Vuonna 2016 tuotimme yhteensä 48 gigawattituntia tuulisähköä, mikä oli 3 prosenttia sähköntuotannostamme. Olemme osakkaana Suomen Hyötytuuli Oy:ssä ja EPV Energia Oy:ssä, joilla on useita tuulipuistoja lähinnä länsirannikolla. Suomen Hyötytuuli Oy avasi maailman ensimmäisen jääolosuhteisiin suunnitellun merituulipuiston Porin Tahkoluodossa 31.8.2017. Tuulipuisto koostuu kymmenestä 4,2 megawatin tuulivoimalasta. EPV Energia taas rakentaa 34 voimalan tuulipuistoa on Kristiinankaupungin lähistöllä. Puistosta tulee yksi Suomen suurimmista.

Vesivoima

Vesivoima on meille merkittävä energianlähde, sillä vuonna 2016 sähköntuotannostamme noin 40 prosenttia syntyi vesivoimalla. Vesivoima tulee meille pääosin Svartisenin ja Ranan vesivoimalaitoksista Norjassa, jotka tuottivat Vantaan Energialle 480 gigawattituntia vesivoimaa vuonna 2016. Omistamme yhdessä neljän muun energiayhtiön kanssa Kolsin Voima Oy:n, jolla vesivoiman tuotantoa Kokemäenjoessa ja Kymijoessa. 

Ydinvoima

Reilu 10 prosenttia sähköntuotannostamme on ydinvoimaa, joka tulee Olkiluodon kahdesta ydinvoimalasta. Tämän lisäksi olemme Voimaosakeyhtiö SF:n kautta mukana Pyhäjoelle suunnitellun Hanhikivi 1 -ydinvoimalalaitoksessa.

Puhtaamman huomisen puolesta

Meillä on selkeä tavoite: vähähiilisempää tuotantoa ja varmempaa energiantoimitusta. Tämä tarkoittaa uudistuksia niin tuotannossa kuin investoimista entistä vahvempiin energiaverkkoihin. Katseemme on huomisessa ja etsimme jatkuvasti keinoja, joilla tuottaa puhdasta, kotimaista ja edullista energiaa.