Monenmuotoista energiaa

Tarjoamme sähköä ympäri Suomen ja lämpöä Vantaan koteihin. Energiantuotantomme syntyy monista eri lähteistä. Näin pystymme takaamaan asiakkaillemme energiaa edullisesti ja häiriöittä.

Kohti uuden ajan energiaa

Emme jää polkemaan paikoillemme, vaan etsimme koko ajan kestävämpiä ratkaisuja. Haluamme, että vuonna 2020 energiantuotannostamme 35 % tuotetaan uusiutuvalla energialla ja yhteensä 55 % uusiutuvalla sekä muulla päästökaupan ulkopuolisella energialla.

Sähkön- ja lämmöntuotantomme Vantaalla perustuu pääosin energian yhteistuotantoon, mikä tarkoittaa sitä, että otamme sähköntuotannosta syntyvän lämmön talteen. Muuten harakoille menevä lämpö otetaan siis hyötykäyttöön kaukolämmöksi ja teollisuuden prosessilämmöksi. Näin säästämme kolmanneksen päästöistä ja energiasta verrattuna siihen, että sähkö ja lämpö tuotettaisiin erikseen. Myös voimaloidemme hyötysuhteet ovat korkeita: jätevoimalassa 95 % ja Martinlaaksossa lähes 90 % polttoaineen sisältämästä energiasta saadaan talteen.

Jätevoimala

Ylpeydenaiheemme on Itä-Vantaalla sijaitseva jätevoimala, joka otettiin käyttöön vuonna 2014. Jätevoimala on valtaisa panostus uudenlaiseen energiantuotantoon ja merkittävä ympäristöteko. Se on tehokas, uuden ajan tapa tuottaa energiaa, jonka ansiosta 340 000 tonnia vähemmän jätettä päätyy kaatopaikoille.

60 % jätevoimalan energiasta muutetaan kaukolämmöksi ja 40 % sähköksi. Yhteensä polttoaineen energiasta talteen saadaan 95 %. Jätevoimalan ansiosta käytimme vuonna 2015 40 prosenttia vähemmän fossiilisia tuontipolttoaineita ja hiilidioksidipäästömme Vantaalla vähenivät noin 20 prosenttia.

Voimalamme Martinlaaksossa

Martinlaakson voimalaitoksen kolmessa yksikössä palaa kivihiili ja maakaasu. Laitoksella on korkea, lähes 90 prosentin hyötysuhde. Tämän lisäksi tehokkaan rikinpoistolaitoksen ansiosta laitoksen savukaasuista puhdistetaan rikkidioksidi, pääosa raskasmetalleista ja useita muita haitallisia aineita.

Tuulisähkö

Olemme Suomen suurimpia tuulisähkön tuottajia. Vuonna 2014 tuotimme yhteensä 18 gigawattituntia tuulisähköä, mikä oli 1,8 prosenttia sähköntuotannostamme. Olemme osakkaana Suomen Hyötytuuli Oy:ssä, Innopower Oy:ssä ja EPV Energia Oy:ssä, joilla on tuulipuistoja ympäri länsirannikkoa: mm. Vaasassa, Kokkolassa, Oulussa, Kemissä ja Porissa. Emme kuitenkaan tyydy vielä tähän: kaikki yritykset myös suunnittelevat uusia tuulipuistohankkeita.

Vesivoima

Vesivoima on meille merkittävä energianlähde, sillä vuonna 2014 sähköntuotannostamme 26 prosenttia syntyi vesivoimalla. Vesivoima tulee meille pääosin Svartisenin ja Ranan vesivoimalaitoksista Norjassa, jotka tuottivat Vantaan Energialle 240 gigawattituntia vesivoimaa vuonna 2014. Tämän lisäksi olemme yhdessä neljän muun energiayhtiön kanssa ostaneet neljä vesivoimalaitosta Kokemäenjoesta ja Kymijoesta ja omistamme vesivoimalaitoksen Simpeleellä. Olemme siis panostaneet entistä vahvemmin myös suomalaiseen vesivoimaan.

Ydinvoima

15 prosenttia sähköntuotannostamme on ydinvoimaa, joka tulee Olkiluodon kahdesta ydinvoimalasta. Keskimäärin ydinvoiman osuus Suomen energiantuotannosta on 27 prosenttia (2014). Tämän lisäksi olemme Voimaosakeyhtiö SF:n kautta mukana Pyhäjoelle suunnitellun Hanhikivi 1 -ydinvoimalalaitoksessa noin 60 megawatin osuudella, mikä on noin 5 prosenttia laitoksen sähkötehosta.

Puhtaamman huomisen puolesta

Meillä on selkeä tavoite: vähähiilisempää tuotantoa ja varmempaa energiantoimitusta. Tämä tarkoittaa uudistuksia niin tuotannossa kuin investoimista entistä vahvempiin energiaverkkoihin. Jätevoimala oli tässä suuri loikka eteenpäin, mutta me jatkamme. Nyt tutkimme, miten voisimme hyödyntää biopolttoaineita energiantuotannossa. Selvitämme myös, miten lämpökeskuksia ja kaukolämpöpumppuja voisi uudistaa.  

Lisäämme tuulivoiman osuutta. Tämän lisäksi olemme mukana uusissa ydinvoimahankkeissa. Haluamme pitää tuotantomme monipuolisena, ja ydinvoima on osa tätä.