Monenmuotoista energiaa

Olemme tähän mennessä tehneet pääkaupunkiseudun energiayhtiöistä aktiivisimmin työtä kivihiilestä luopumiseksi. Meillä on tavoitteena leikata energiantuotannon hiilidioksidipäästöt vuoden 2010 tasolta kymmenesosaan vuoteen 2030 mennessä ja luopua kivihiilen käytöstä vuonna 2025.  Tähän päästään määrätietoisesti askel askeleelta.

Ensimmäinen askel oli vuonna 2014 valmistunut ja hyvin palvellut jätevoimalamme, joka tuottaa sähköä ja kaukolämpöä 1,5 miljoonan suomalaisen kierrätyskelvottomasta sekajätteestä. Jätevoimalan käyttöönoton myötä energiantuotannon hiilidioksidipäästömme laskivat 30 prosenttia ja fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttö Vantaalla väheni 40 prosenttia. Lisäksi jätevoimalan takia olemme pystyneet laskemaan kaukolämmön hintaa useita kertoja viimeisen neljän vuoden aikana.

Viime syksynä käynnistimme Martinlaakson voimalaitoksella muutostyön, jossa muutamme vanhan maakaasu- ja öljykäyttöisen voimalaitososan biovoimalaksi. Biovoimalan rakennustyöt etenevät aikataulussa ja voimala on tarkoitus ottaa tuotantokäyttöön alkuvuonna 2019.

Jätevoimala ja biovoimala yhdessä tiputtavat hiilidioksipäästömme puoleen aiemmasta sekä vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä 60 prosenttia. Nämä ovat merkittäviä lukemia ilmastonmuutoksen torjumiseen!

Jätevoimala

Ylpeydenaiheemme on Itä-Vantaalla sijaitseva jätevoimala, joka otettiin käyttöön vuonna 2014. Jätevoimala on valtaisa panostus uudenlaiseen energiantuotantoon ja merkittävä ympäristöteko. Se on tehokastapa tuottaa energiaa, jonka ansiosta 374 000 tonnia vähemmän jätettä päätyy kaatopaikoille.

Jätevoimala tuottaa kaukolämpöä ja sähköä. Yhteensä polttoaineen energiasta saatiin talteen 92 % vuonna 2017. Voimalaitos laski energiatuotannon hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia sekä sen ansiosta käytämme tällä hetkellä 40 prosenttia vähemmän fossiilisia tuontipolttoaineita.

Voimalamme Martinlaaksossa

Martinlaakson voimalaitoksessa palaa kivihiili ja maakaasu. Laitoksella on korkea, yli 80 prosentin hyötysuhde. Tämän lisäksi tehokkaan rikinpoistolaitoksen ansiosta laitoksen savukaasuista puhdistetaan rikkidioksidi, pääosa raskasmetalleista ja useita muita haitallisia aineita. Martinlaakson hiilikattilan typpidioksidi- ja rikkidioksipäästöt alenivat yli 40 % vuodesta 2015, kun hiilikattilaan tehtiin polttoteknisiä muutoksia kesällä 2016.

Syksyllä 2017 käynnistynyt muutostyö fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseksi Martinlaakson voimalaitoksella on edistynyt hyvin ja on suunnitellussa aikataulussa.

Muutamme vanhan maakaasu- ja öljykäyttöisen voimalaitososan biovoimalaksi. Biovoimalalla valmistamme kaukolämpöä ja sähköä. 

Syksyllä 2018 alkoivat biovoimalan testaukset ja mikäli kaikki menee suunnitellusti, ensitulet palavat joulukuussa 2018. Biovoimalan on tarkoitus ottaa tuotantokäyttöön alkuvuonna 2019.

Biovoimalan valmistumisen jälkeen olemme muutamassa vuodessa puolittaneet hiilidioksidipäästöt sekä vähentäneet fossiilisten polttoaineiden käyttöä 60 %.

Tuulisähkö

Meillä on tärkeä rooli suomalaisen tuulisähkön tuotannossa ja kehittämisessä. Tuulivoiman tuotantokapasiteetti lähes kaksinkertaistui 2017. Vuonna 2017 tuotimme yhteensä 78 gigawattituntia tuulisähköä, mikä oli 7 prosenttia sähköntuotannostamme. Olemme osakkaana Suomen Hyötytuuli Oy:ssä ja EPV Energia Oy:ssä, joilla on useita tuulipuistoja lähinnä länsirannikolla. Suomen Hyötytuuli Oy avasi maailman ensimmäisen jääolosuhteisiin suunnitellun merituulipuiston Porin Tahkoluodossa 31.8.2017. Tuulipuisto koostuu kymmenestä 4,2 megawatin tuulivoimalasta. Vieläkin suuremman, 34 voimalan tuulipuiston, asennustyöt on saatu päätökseen Metsälässä, Kristiinankaupungissa. Metsälän voimaloiden kokonaisteho on lähes 120 MW.

Vesivoima

Vesivoima on meille merkittävä energianlähde, sillä vuonna 2017 sähköntuotannostamme 36 prosenttia syntyi vesivoimalla. Vesivoima tulee meille pääosin Svartisenin ja Ranan vesivoimalaitoksista Norjassa, jotka tuottivat Vantaan Energialle 398 gigawattituntia vesivoimaa vuonna 2017. Omistamme yhdessä neljän muun energiayhtiön kanssa Kolsin Voima Oy:n, jolla vesivoiman tuotantoa Kokemäenjoessa ja Kymijoessa. 

Ydinvoima

Reilu 10 prosenttia sähköntuotannostamme on ydinvoimaa, joka tulee Olkiluodon kahdesta ydinvoimalasta. Tämän lisäksi olemme Voimaosakeyhtiö SF:n kautta mukana Pyhäjoelle suunnitellun Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksessa.

Puhtaamman huomisen puolesta

Meillä on selkeä tavoite: vähähiilisempää tuotantoa ja varmempaa energiantoimitusta. Tämä tarkoittaa uudistuksia niin tuotannossa kuin investoimista entistä vahvempiin energiaverkkoihin. Katseemme on huomisessa ja etsimme jatkuvasti keinoja, joilla tuottaa puhdasta, kotimaista ja edullista energiaa.

Meillä on käytössä sertifioidut ympäristöjärjestelmä ISO 14001 ja laatujärjestelmä ISO 9001

Vantaan Energian Tuotanto ja lämmönjakelu -toiminto ylläpitää toimintajärjestelmää, joka pitää sisällään sertifioidut ympäristöjärjestelmän ISO 14001 ja laatujärjestelmän ISO 9001. Ulkopuolisen arvioijan myöntämät sertifikaatit takaavat kansainvälisten standardien mukaisen toiminnan, eli organisaatiomme on sitoutunut täyttämään asiakkaiden sekä muiden sidosryhmiensä odotukset sekä viranomaisten vaatimukset järjestelmällisestä sekä vastuullisesti. Standardien mukaisen toiminnan kantavia ajatuksia ovat muun muassa johdon sitoutuminen, toiminnan jatkuva parantaminen sekä toiminnan järjestelmällinen suunnittelu ja arviointi. Lisäksi olemme liittyneet Energiatehokkuussopimukseen, jonka puitteissa sitoudumme vastuulliseen energiankäyttöön ja vähennämme omalta osaltamme ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Energiatehokkuussopimuksen velvoittamina toimimme myös energiatehokkuusjärjestelmä ETJ:n vaatimusten mukaisesti.

Toimintajärjestelmä ja ETJ kattavat kaikki Tuotanto ja lämmönjakelu -toiminnon vastuulla olevat Vantaalla sijaitsevat:

  • Sähkön ja kaukolämmön tuotantolaitokset
  • Kaukolämpöverkon, sisältäen Jusslan alueen KL-verkon ja lämpökeskuksen
  • Maakaasuverkon

Tavoitteidemme ja arvojemme pääpisteet on kirjattu ylös ympäristö- ja laatulupauksiimme: