Monenmuotoista energiaa

Monenmuotoista energiaa

Vantaan Energia lopettaa kivihiilen käytön vuonna 2022

Lopetamme kivihiilen käytön energiantuotannossa vuonna 2022. Kivihiili korvataan pääosin lisäämällä hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen, tuuli- ja aurinkoenergian sekä maalämmön osuutta tuotannossa. Käytännön toimenpiteistä merkittävin on jätevoimalan laajennus. Suomi on sitoutunut olemaan kivihiilivapaa viimeistään vuoteen 2029 mennessä.

Tällaisia rohkeita, ilmastomyönteisiä toimenpiteitä haluamme tehdä jatkossakin. Haluamme olla energia-alan muutoksentekijä. Haemme aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti parhaita mahdollisia keinoja tuottaa energiaa fiksusti, kestävästi ja kohtuuhintaisesti.

Lue lisää

Jätevoimala

Ylpeydenaiheemme on Itä-Vantaalla sijaitseva jätevoimala, joka otettiin käyttöön vuonna 2014. Jätevoimala on valtaisa panostus uudenlaiseen energiantuotantoon ja merkittävä ympäristöteko. Se on tehokastapa tuottaa energiaa, jonka ansiosta noin 370 000 tonnia vähemmän jätettä päätyy kaatopaikoille.

Jätevoimala tuottaa kaukolämpöä ja sähköä kotitalouksien sekajätteestä. Yhteensä polttoaineen energiasta saatiin talteen 92 % vuonna 2018. Voimalaitos laski energiatuotannon hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia sekä sen ansiosta käytämme tällä hetkellä 40 prosenttia vähemmän fossiilisia tuontipolttoaineita.

Lue lisää

Käynnistimme nykyisen jätevoimalan laajennustyöt maaliskuussa 2020. Jätevoimalan laajennushanke mahdollistaa Vantaan Energian ilmastolupauksen luopua kivihiilestä vuonna 2022. Jatkossa Vantaalla hyödynnetään energiantuotannossa kotitalouksien sekajätteen lisäksi kaupan ja teollisuuden jätettä, joka vielä tällä hetkellä viedään ulkomaille hyötykäyttöön. Jätevoimalan laajennus on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2022.

Lue lisää jätevoimalan laajennushankkeesta

Voimalamme Martinlaaksossa

Martinlaakson voimalaitoksessa palaa biomassa, kivihiili ja maakaasu. Muutimme Martinlaakson vanhan maakaasu- ja öljykäyttöisen voimalaitososan biovoimalaksi. Vanhan kattilan muutostyö oli nopea ja helppo toteuttaa, eikä sido meitä jatkamaan samalla tuotantomenetelmällä vuosikymmeniä.

Biovoimalassa käytetään polttoaineena pääasiassa kestävää biomassaa eli puuhaketta, kuten metsätähde- ja rankahaketta, kierrätyspuuta, sahanpurua sekä vaneriteollisuuden hukkapaloja. Biokattilaan on liitetty lämmön talteenotolla varustettu savukaasupesuri. Pesuri on kaksivaiheinen, siinä on savukaasujen pesuvaihe sekä lämmön talteenottovaihe, ja sillä voidaan tuottaa kaukolämpöä 20–25 MW:n teholla. Lisäksi päästöjä vähennetään letkusuodattimella ja urean ruiskutuksella.

Tuulisähkö

Meillä on tärkeä rooli suomalaisen tuulisähkön tuotannossa ja kehittämisessä. Vuonna 2018 tuotimme yhteensä 128 gigawattituntia tuulisähköä, mikä oli 8 prosenttia sähköntuotannostamme. Tuulivoiman tuotanto kaksinkertaistui vuodesta 2017. Yhtiömme tuulivoimakapasiteetin määrä on viisinkertaistunut viimeisten neljän vuoden aikana ollen tällä hetkellä noin 48 MW. Olemme osakkaana Suomen Hyötytuuli Oy:ssä ja EPV Energia Oy:ssä, joilla on useita tuulipuistoja lähinnä länsirannikolla.

EPV Tuulivoiman Teuvan tuulivoimapuiston ensimmäiset kaksi voimalaa valmistuivat vuoden 2018 alussa. Koko hankealueelle tulee korkeintaan 23 voimalaa, teholtaan 2-5 MW. Vieläkin suuremman, 34 voimalan tuulipuiston, avajaisia vietettiin syyskuussa, Metsälässä, Kristiinankaupungissa. Suomen suurimman tuulipuiston kokonaisteho on lähes 120 MW.

Hyötytuuli lisäsi tuotantokapasiteettiaan kesällä 2018 ostamalla Jokelan tuulipuiston Kalajoella. Tuulipuisto koostuu kahdestatoista 3 MW voimalasta ja se on tuottanut sähköä vuodesta 2015. Kaupan myötä Suomen Hyötytuulella on kuusi toiminnassa olevaa tuulipuistoa, yksi Kalajoella, kaksi Porissa ja kolme Raahessa.

Vesivoima

Vesivoima on meille merkittävä energianlähde, sillä vuonna 2018 sähköntuotannostamme 40 prosenttia syntyi vesivoimalla. Vesivoima tulee meille muun muassa Svartisenin ja Ranan vesivoimalaitoksista Norjassa, jotka tuottivat Vantaan Energialle 419 gigawattituntia vesivoimaa vuonna 2018. Omistamme yhdessä neljän muun energiayhtiön kanssa Kolsin Voima Oy:n, jolla vesivoiman tuotantoa Kokemäenjoessa ja Kymijoessa.

Hankimme lisää norjalaista vesivoimaa kesällä, kun yhtiön norjalainen osakkuusyhtiö Svartisen Holding AS osti 10 prosentin omistusosuuden Hafslund Produksjon Holding AS:stä. Svartisen Holding on norjalainen yhtiö, jonka omistajina ovat Vantaan Energia, Turku Energia ja Oulun Seudun Sähkö. Hafslund Produksjon on Etelä-Norjassa toimiva vesivoiman tuotantoyhtiö, joka omistaa Oslon lähistöllä yhteensä 8 vesivoimalaitosta, joista 7 kokonaan ja yhdestä 50 %. Voimalaitokset sijaitsevat Glomma-joessa. Vuonna 2018 yhtiön tuotanto oli 2,8 TWh.

Ydinvoima

Reilu 10 prosenttia sähköntuotannostamme on ydinvoimaa, joka tulee Olkiluodon kahdesta ydinvoimalasta. Tämän lisäksi olemme Voimaosakeyhtiö SF:n kautta mukana Pyhäjoelle suunnitellun Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksessa.

Meillä on käytössä sertifioidut ympäristöjärjestelmä ISO 14001 ja laatujärjestelmä ISO 9001

Vantaan Energian Tuotanto ja lämmönjakelu -toiminto ylläpitää toimintajärjestelmää, joka pitää sisällään sertifioidut ympäristöjärjestelmän ISO 14001 ja laatujärjestelmän ISO 9001. Ulkopuolisen arvioijan myöntämät sertifikaatit takaavat kansainvälisten standardien mukaisen toiminnan, eli organisaatiomme on sitoutunut täyttämään asiakkaiden sekä muiden sidosryhmiensä odotukset sekä viranomaisten vaatimukset järjestelmällisestä sekä vastuullisesti. Standardien mukaisen toiminnan kantavia ajatuksia ovat muun muassa johdon sitoutuminen, toiminnan jatkuva parantaminen sekä toiminnan järjestelmällinen suunnittelu ja arviointi. Lisäksi olemme liittyneet Energiatehokkuussopimukseen, jonka puitteissa sitoudumme vastuulliseen energiankäyttöön ja vähennämme omalta osaltamme ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Energiatehokkuussopimuksen velvoittamina toimimme myös energiatehokkuusjärjestelmä ETJ:n vaatimusten mukaisesti.

Toimintajärjestelmä ja ETJ kattavat kaikki Tuotanto ja lämmönjakelu -toiminnon vastuulla olevat Vantaalla sijaitsevat:

  • Sähkön ja kaukolämmön tuotantolaitokset
  • Kaukolämpöverkon, sisältäen Jusslan alueen KL-verkon ja lämpökeskuksen
  • Maakaasuverkon

Tavoitteidemme ja arvojemme pääpisteet on kirjattu ylös ympäristö- ja laatulupauksiimme: