Siirry sisältöön

Monenmuotoista energiaa

Tavoitteenamme on olla hiilinegatiivinen kiertotalousenergiayhtiö vuonna 2030. Kehittämme jatkuvasti uutta tuottaaksemme edullista, toimitusvarmaa ja ilmastoystävällistä energiaa sekä energiatehokkuutta parantavia palveluita vantaalaisille nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää Hiilinegatiivinen-hankkeista

Jätevoimala

Jätevoimalamme tekee pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan asukkaiden syntypaikkalajitellusta sekajätteestä sähköä ja lämpöä. 

Jätevoimalan käyttöönoton myötä hiilidioksidipäästömme tippuivat kerralla 30 prosenttia. Ilmastoystävällisen lämmöntuotannon lisäksi Jätevoimala edistää kiertotaloutta ja varmistaa osaltaan kotimaisen energiantuotannon huoltovarmuuden.

Lue lisää

Jätevoimalan laajennus

Jätevoimalan laajennus otettiin käyttöön syksyllä 2022. Laajennuksen käyttöönoton myötä Vantaan Energia sai lisäkapasiteettia kotimaisen kierrätykseen kelpaamattoman energiajätteen energiahyötykäyttämiseen, sillä energianlähteenä laajennusosassa  toimii kotimainen, kierrätykseen kelpaamaton kaupan ja teollisuuden energiajäte. 

Variston geoterminen lämpölaitos

Geoterminen lämpölaitos Varistossa valmistui alkuvuonna 2023.

Laitos on valmistumishetkellään Suomen ensimmäinen geoterminen lämpölaitos, jossa syntyvä puhdas ja täysin uusiutuva maalämpö ohjataan kaukolämpöverkkoon ja myydään sieltä maalämmöstä kiinnostuneille asiakkaille. Varistossa on yhteensä kolme 800 metriä syvää geolämpökaivoa. Lämpölaitos tuottaa noin 1400 MWh lämpöä, mikä vastaa volyymiltään noin 40 perinteistä, 300 metriä syvää maalämpökaivoa. 

Lue lisää 

Martinlaakson biovoimala

Martinlaakson biovoimalassa käytetään polttoaineena puupolttoainetta, kuten metsäpolttoaineita sekä saha- ja vaneriteollisuuden sivutuotteita. Biokattilaan on liitetty lämmön talteenotolla varustettu savukaasupesuri. Pesuri on kaksivaiheinen, siinä on savu-kaasujen pesuvaihe sekä lämmön talteenottovaihe, ja sillä voidaan tuottaa kaukolämpöä 20–25 MW:n teholla. Lisäksi päästöjä vähennetään letkusuodattimella ja urean ruiskutuksella.

Tuulisähkö

Meillä on tärkeä rooli suomalaisen tuulisähkön tuotannossa ja kehittämisessä. Vuonna 2022 tuotimme yhteensä 176 gigawattituntia tuulisähköä, mikä oli 14 prosenttia sähköntuotannostamme. Olemme osakkaana Suomen Hyötytuuli Oy:ssä ja EPV Energia Oy:ssä, joilla on useita tuulipuistoja lähinnä länsirannikolla ja Pohjanmaalla.

Vuonna 2022 teimme investointipäätöksen osallistumisesta Suomen Hyötytuuli Oy:n Siikajoen tuulipuistoinvestointiin. Yhtiön teho-osuus puistosta on noin 30 MW ja sen on tarkoitus valmistua tuotantoon vuonna 2025. Suomen Hyötytuuli Oy:n Alajoki-Peuralinnan tuulipuistoinvestointi on rakenteilla ja sen odotetaan valmistuvan vuonna 2023.  Vantaan Energian teho-osuus puistosta on noin 12 MW.

Muista rakenteilla olleista tuulivoimahankkeista Suomen Hyötytuuli Oy:n Polusjärven tuulipuiston ja EPV Energia Oy:n Teuvan tuulipuistolaajennuksen kaupallinen käyttö käynnistyivät vuonna 2022. Näiden kahden tuulipuiston tuotannon myötä Vantaan Energian tuulivoimatuotanto kasvoi noin 20 % verrattuna edelliseen vuoteen.

Vesivoima

Vesivoima on meille merkittävä energianlähde, sillä vuonna 2022 sähköntuotannostamme 35 prosenttia syntyi vesivoimalla. Vesivoima tulee meille muun muassa Etelä- ja Pohjois-Norjassa sijaitsevista vesivoimalaitoksista. Omistamme myös yhdessä neljän muun energiayhtiön kanssa Kolsin Voima Oy:n, jolla on vesivoiman tuotantoa Kokemäenjoessa ja Kymijoessa.

Ydinvoima

Noin 15 prosenttia sähköntuotannostamme on ydinvoimaa, joka tulee Olkiluodon kolmesta ydinvoimalasta. Ydinsähkön määrä kasvaa Olkiluodon kolmannen yksikön koekäytön päättyessä ja kaupallisen tuotannon käynnistyessä.

Aurinkovoima

Olemme osakkaana EPV Energia Oy:ssä, joka kehittämässä useita aurinkovoimahankkeita Pohjanmaalla.

Meillä on käytössä sertifioidut ympäristöjärjestelmä ISO 14001 ja laatujärjestelmä ISO 9001

DNV FI ISO 9001 ISO 14001 col

Vantaan Energian Kaupunkienergia -liiketoiminto ylläpitää toimintajärjestelmää, joka pitää sisällään sertifioidut ympäristöjärjestelmän ISO 14001 ja laatujärjestelmän ISO 9001. Ulkopuolisen arvioijan myöntämät sertifikaatit takaavat kansainvälisten standardien mukaisen toiminnan, eli organisaatiomme on sitoutunut täyttämään asiakkaiden sekä muiden sidosryhmiensä odotukset sekä viranomaisten vaatimukset järjestelmällisestä sekä vastuullisesti. Standardien mukaisen toiminnan kantavia ajatuksia ovat muun muassa johdon sitoutuminen, toiminnan jatkuva parantaminen sekä toiminnan järjestelmällinen suunnittelu ja arviointi. Lisäksi olemme liittyneet Energiatehokkuussopimukseen, jonka puitteissa sitoudumme vastuulliseen energiankäyttöön ja vähennämme omalta osaltamme ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. 

Toimintajärjestelmä kattaa kaikki Kaupunkienergia
-liiketoiminnon vastuulla olevat Vantaalla sijaitsevat sähkön ja kaukolämmön tuotantolaitokset sekä kaukolämpöverkon.

Vantaan Energia myy palveluna käyttö- ja kunnossapitotoimintaa Vantaan Energia Keski-Uusimaalle. Käyttö- ja kunnossapitotoiminnan palvelumyynti toteutetaan normaalina toimintajärjestelmän mukaisena toimintana Järvenpään ja Tuusulan sähkön ja kaukolämmön tuotantolaitoksilla ja kaukolämpöverkossa.

Tavoitteidemme ja arvojemme pääpisteet on kirjattu ylös ympäristö- ja laatulupauksiimme:

Vantaan Energian lämpökeskusten turvallisuustiedote

Lämpökeskusten turvallisuustiedotteessa kuvataan Vantaan Energian lämpökeskusten toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa on esitetty turvallisuustoimenpiteet ja toimintaohjeet mahdollisessa onnettomuustilanteessa vahinkojen välttämiseksi ja minimoimiseksi.

Lue Vantaan Energian lämpökeskusten turvallisuustiedote