Sponsorointi

Sponsoroinnin tavoitteet

Sponsoroinnin tarkoitus on tukea Vantaan Energian liiketoiminnallisia tavoitteita sekä Vantaan Energian brändin vahvistamista. Sponsorointi on yhteiseen sopimukseen perustuvaa näkyvyyttä, tekoja ja yhteistyötä yhteisöön, henkilöön tai tapahtumaan liittyen.

Sponsorointiin sovellettavat periaatteet

Kaiken sponsoroinnin tulee tuottaa hyötyä Vantaan Energian liiketoiminnalle ja brändille.  Haluamme sponsorointityössäkin lunastaa lupauksemme ”energiaa elämään”.

  • Kaikki yhteydenotot käsitellään asiallisesti ja niihin vastataan kirjallisesti
  • Toiminnan tulee olla rehellistä, lakien ja hyvän liiketavan mukaista
  • Kumppanuuksien ja sponsoroinnin tulee noudattaa Vantaan Energian liiketoiminta- ja hankintaperiaatteita
  • Kumppanuuden tulee perustua kaikkien osapuolten keskeiseen oikeudenmukaisuuteen ja luottamukseen sekä heidän keskenään sopimiin velvoitteisiin.

Sponsoroinnin kriteerit

Vantaan Energian sponsorointikohteita arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

  • Kohteen on tavoitettava vantaalaiset
  • Kohteen tuoma näkyvyys on mitattavaa
  • Kohteen on oltava ensisijaisesti Vantaalla

Valitsemme tarkoin sponsorointikohteet, joita voivat olla urheilu- ja kulttuuriryhmät, tapahtumat, järjestöt tai muut kohteet.

Mitä Vantaan Energia ei sponsoroi?

Vantaan Energia ei sponsoroi kohteita, joihin sisältyy Vantaan Energialle merkittävä maineriski, esimerkiksi taloudellisen, yhteiskunnallisen, sosiaalisen tai ympäristövastuun näkökulmasta. Vantaan Energia ei sponsoroi toimintaa, joka voidaan nähdä puoluepoliittisena tai uskonnollisena kannanottona.

Sponsorointisopimukset

Vantaan Energia tekee aina kirjallisen sopimuksen sponsoroitavan tahon kanssa. Sopimukseen kirjataan sopimusosapuolet, sponsoroitava kohde, sponsoripanos ja sponsorille annettavat vastikkeet sekä sopimuksen kesto ajallisesti rajoitettuna. Sponsorontisummat ovat tyypillisesti 500 – 2 500 euroa vuodessa.

Lahjoitukset

Tässä ohjeessa lahjoituksella tarkoitetaan osakeyhtiölain 13 luvun 8 §:n mukaista lahjaa, joka voidaan antaa yhtiökokouksen päätöksellä yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen, jos lahjoituksen määrää voidaan pitää kohtuullisena yhtiön tilaan ja muihin olosuhteisiin katsoen.  Lahjoituksiin ei liity vastiketta eivätkä ne suoranaisesti edistä yhtiön toimintaa. Lahjoituskohteista päättää hallituksen esityksestä Vantaan Energia Oy:n yhtiökokous.

Yhteistyökumppanin on pystyttävä osoittamaan Vantaan Energian maksaman summan käyttötarkoitus sekä raportoitava sopimuksessa sovittujen velvoitteiden toteutumisesta.

Hakemukset

Yhteistyöhakemukset jätetään oheisella lomakkeella. Täytäthän hakemuksen huolellisesti, sillä se edistää hakemuksen käsittelyä.

Hakemukset käsitellään kolme kertaa vuodessa: tammi-, huhti- ja syyskuussa.

Lomakkeelle 

Lue lisää yhteiskuntavastuuraportista