Hoppa till innehåll

Bruksanvisning

Val av förbrukningsplats och tidsperiod

 

Kuva_ylägraafi_sv

Förbrukningsplats

Du kan välja vilken förbrukningsplats du vill se.

I rapporteringstjänsten visas de förbrukningsplatser för vilka du har eller har haft ett avtal med oss. Tjänsten upptar förbrukningsuppgifter från ingången av år 2011. Eftersom rapporten visar uppgifter ända ner på timnivå, visas förbrukningsuppgifter först från den tidpunkt då timmätning togs i bruk på din förbrukningsplats.

Tidsperiod

Du kan ange vilken tidsperiod du vill se genom att skriva in de datum du önskar och klicka på Hämta. Du kan också ange tidsperioden i diagrammet upptill på sidan genom att dra med musen över önskad tidsperiod.

Övervakning av förbrukningen

Kuva_alagraafi_sv

Förbrukning

I rapporten ser du ett stapeldiagram över förbrukningen under olika tidsperioder. Klicka på stapeln för att se närmare uppgifter för den enskilda stapeln. Klicka på Precisera här för att gå djupare in i uppgifterna för den aktuella stapeln. Du kan också välja översiktsnivå (år, månad, vecka, dag, timme).

Staplarnas färg växlar beroende på avtalet:

  • Blå staplar: kunden har enbart ett nättjänstavtal
  • Röda staplar: kunden har ett elförsäljningsavtal (och ett nättjänstavtal)
  • Gröna staplar: fjärrvärmeförbrukning

Rapportering av reaktiv effekt (företagskunder)

För kunder med reaktiv effekt visas uppgifter om förbrukning och produktion av reaktiv effekt. Klicka på Reaktiv effekt för att se uppgifterna på timnivå.

Temperatur

Klicka på Temperatur i el- och värmerapporten för att se utomhustemperaturen under den valda tidsperioden.

Föregående / Nästa

Via knapparna kommer du till föregående eller nästa tidsperiod som motsvarar den period du valt.

Anteckningar

Du kan göra anteckningar för förbrukningsplatsen. Klicka på Redigera anteckningar för att göra en ny anteckning.

Jämförelseuppgifter

Kuva_vertailutiedot_sv

Vald period

Du får sammandragsuppgifter för den valda perioden och en jämförelse med motsvarande tidpunkt föregående år. Med energieffektivitet avses förbrukningen dividerad med det antal kvadratmeter som angetts i profiluppgifterna för förbrukningsplatsen.

Jämförelseperiod

Motsvarande tidpunkt föregående år för den valda perioden

Jämför din förbrukning med andra

Jämförelseuppgifterna anges med ord. När du loggar in på rapporteringstjänsten för första gången ombeds du ge ytterligare uppgifter om förbrukningsplatsen för att skapa jämförelseuppgifter. Om du inte ger uppgifterna frågar tjänsten efter dem på nytt följande gång.

Kuva_taulukko_sv

Tabell

Klicka på Fulla uppgifter för att i tabellform se alla uppgifter för den valda tidsperioden och översiktsnivån. Du kan också överföra de här uppgifterna till Excel. På mobila apparater visas inte den här vyn.

kuva_raporttitilaukset_sv

Rapportbeställningar

Du kan beställa förbrukningsrapporter för el och fjärrvärme till din e-post varje vecka eller månad. I meddelandet visas förbrukningen för den period du beställt som total förbrukning. Rapporterna skickas när vi har fått förbrukningsuppgifterna för den period rapporten gäller. Veckorapporterna sänds vanligen tisdagar och månadsrapporterna den 2 varje månad. Rapporten är kostnadsfri.