Nytt kundtjänstsystem gör många saker enklare

Vanda Energi-koncernen tar i bruk ett nytt kundtjänstsystem i oktober 2019. Det nya systemet gör många saker enklare i våra tjänster.

I och med det nya kundtjänstsystemet tar vi också i bruk en ny Online-tjänst. I Online-tjänsten hittar du uppgifter om ditt hushålls elförbrukning, alla uppgifter som gäller ditt avtal samt dina räkningar. 

Dina elförbrukningsuppgifter från tidigare år och dina avtalsuppgifter från och med 2016 överförs automatiskt till den nya Online-tjänsten.

Du kan börja använda den nya Online-tjänsten genom att registrera dig med dina bankkoder eller med mobilcertifikat på adressen www.vantaanenergia.fi/online. Koderna för de gamla Online- och Rapporteringstjänsterna upphör att fungera när den nya tjänsten införs.

Kontonumret på räkningen förändras

I och med det nya kundtjänstsystemet förändras också kontonumret på elräkningen.
Använd alltid det kontonummer som står på elräkningen när du betalar din räkning. På e-fakturorna ändras kontonumret automatiskt.

Avvikelser i faktureringen

I oktober får alla våra kunder en räkning där vi fakturerar för elförbrukningen fram till utgången av september.

En del av våra kunder som brukar få sin räkning varannan månad får sin räkning med avvikande rytm. Om du normalt skulle få räkningar i september och november, kommer du nu att få en räkning också i oktober.

Det nya kundtjänstsystemet och den nya Online-tjänsten tas i bruk 21.10.2019. De gamla tjänsterna är tillgängliga fram till 15.10.2019. På grund av ändringsarbetena är alla självbetjäningskanaler för kunderna ur bruk 15.10-21.10.

Vi betjänar dig på nummer 09 829 0225 vardagar kl. 8–20 och lördagar kl. 10–16.