Sähkömarkkinat

Seuraamme energiamarkkinoita puolestasi, ja kerromme miten sähkön hinta muuttuu ja mikä siihen vaikuttaa. Raporttiemme avulla saat hetkessä tietoosi kaiken yrityksesi energia-asioissa oleellisen. Lisäksi tarjoamme yrityksellesi tietoa sähkön ostamisen lainalaisuuksista ja hintaan vaikuttavista seikoista.

Ajankohtaista

Autamme mielellämme!

Soita meille (arkisin 8–16)
Soita meille (arkisin 8–16)
Lähetä sähköpostia
Lähetä sähköpostia

Mistä sähkön hinta muodostuu?

Sähkön hintaan vaikuttaa moni asia. Alle olemme keränneet tietoa hintaan
vaikuttavista asioista ja alan keskeisistä termeistä kysymys-vastaus-muodossa.

Sähkön markkinahinta vaikuttaa aina ostamasi sähkön hintaan. Sähkön markkinahinta määräytyy Suomessa pohjoismaisessa sähköpörssissä. Sähkön markkinahintaan vaikuttavat mm. tuotantoon, sähkönkulutukseen, päästökauppaan ja ilmastoon liittyvät asiat.

VE_Havainnekuvat-03Sähkön markkinahinta muodostuu yksinkertaisimmillaan kysynnän ja tarjonnan suhteesta. Aina ensin otetaan käyttöön halvimmat tuotantomuodot. Mitä enemmän kysyntää, sitä kalliimpia tuotantomuotoja pitää ottaa käyttöön ja hinta nousee. Vastavuoroisesti mitä pienempi on edullisten tuotantomuotojen tarjonta, sitä nopeammin täytyy ottaa käyttöön kalliimpia tuotantomuotoja.

Spot-hinta kertoo tietyn hetken markkinahinnan eli kysynnän ja tarjonnan tasapainon. Johdannaismarkkinoilla hinta muodostuu hieman eri tavalla: kauppaa käydään tulevilla spot-hintakeskiarvoilla.

 

Suomeen siirretään sähköä ulkomailta, koska Suomea ympäröivissä maissa tuotetaan sähköä halvemmalla. Siirtoyhteyksien kautta tätä sähköä saadaan Suomeen, ja sähkön hinta laskee. Toisaalta Suomesta siirretään myös sähköä ympäröiviin maihin, missä sähkön hinta on meitä korkeampi. Siirtoyhteydet siis tasaavat alueiden välisiä hintaeroja.

Systeemihinta on keinotekoisesti luotu hinta, joka kertoo Pohjoismaiden kaiken sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapainotilanteen kuin siirtoyhteyksiä ei olisikaan. Käytännössä siirtoyhteyksien rajallinen määrä kuitenkin muodostaa alueellisia hintaeroja. Suomen sähkön hinta spot-markkinoilla muodostuu Suomen tuotannon, kysynnän ja siirtoyhteyksien tasapainotilanteesta. Suomen sähkön hinta johdannaismarkkinoilla muodostuu systeemihinnasta ja aluehintaerotuotteesta.

EPAD on johdannainen, jonka referenssihinta on systeemihinnan ja tietyn aluehinnan erotus. Tällä voidaan suojautua aluehintaeroa vastaan.

Sää vaikuttaa sähkön hintaan, koska se vaikuttaa niin kysyntään kuin tarjontaan.

Kun sää kylmenee, sähkön kysyntä kasvaa, koska myös sähköllä tehdään lämpöä. Tässä tapauksessa sähkön hinta nousee.

Kun sataa vettä, pohjoismaisiin vesialtaisiin kertyy enemmän vettä ja halpaa vesivoimaa voidaan tuottaa enemmän, mikä laskee sähkön hintaa. Vastaavalla tavalla sää vaikuttaa myös tuuli- ja aurinkosähkön tuotantoon.

Hydrobalanssi kertoo Pohjoismaiden vesi- ja lumivarastojen täyttöasteen verrattuna normaalitasoon, jossa varastot yleensä siihen aikaan vuodesta ovat. Kun vettä on tavallista enemmän, nousee hydrobalanssi plussan puolelle. Tällöin halpaa vesivoimaa voidaan tuottaa enemmän ja sähkön hinta laskee. Jos vettä on vähän, putoaa hydrobalanssi miinukselle ja tuotantokin vähenee, mikä nostaa sähkön hintaa, koska käyttöön otetaan kalliimpia tuotantomuotoja.

Käyttöpaikalla tarkoitetaan sitä kulutuskohdetta, jossa asiakas käyttää sähköä. Samalla asiakkaalla voi olla yhden sopimuksen alla useampia käyttöpaikkoja.

Profiiliriskillä tarkoitetaan tuotannon / kulutuksen jakautumista eri tunneille vuorokauden sisällä. Suurin osa suojaustoiminnasta pohjoismaissa tehdään ns. Base – forwardilla mikä tarkoittaa, että sama volyymi on suojattu jokaiselle vuorokauden tunnille kauppahintaan.

Todellisuudessa fyysisellä puolella tapahtuu niin, että tuotanto / kulutus voi heitellä paljon eri tuntien välillä riippuen tilanteesta ja näin ollen toimijalle jää aina profiiliriski kannettavaksi.

Profiili on sähkönkulutuksen jakauma eli miten sähköä kulutetaan yöllä ja päivälle sekä viikonloppuna. Tämä vaihtelee koska kulutusjakauma vaihtelee ja sähkö on yöllä halvempaa kuin päivällä.

Profiilikustannus on sähkön käytön vaihtelusta aiheutuva kustannus. Profiilikustannus muodostuu käyttöpaikan energiapainotetusta spot-tuntihinnan keskiarvosta, josta vähennetään Suomen hinta-alueen spot-hinnan keskiarvo.

Päästökauppa on Euroopan laajuinen järjestelmä, jossa kaikkien, jotka tuottavat hiilidioksidipäästöjä ja ovat päästökaupan piirissä, on ostettava päästöoikeuksia hiilidioksidipäästöjä vastaavan määrän edestä. Näin Euroopan alueella pyritään ohjaamaan kohti vähäpäästöisempiä tuotanto- ja kulutusmuotoja. EU jakaa osan päästöoikeuksista ilmaiseksi toimijoille ja huutokauppaa suurimman osan.

Aiemmat energiamarkkinakatsaukset

Sähkömarkkinakatsaus oli aiemmin Energiamarkkinakatsaus.

Hyödyllisiä linkkejä

  • Fingrid Tiedot sähkönsiirrosta maittain sekä sähkön hinta pohjoismaisessa voimajärjestelmässä.
  • Energiateollisuus Ajankohtaista tietoa energia-alasta, sähkömarkkinoista ja EU-asioista.
  • Motiva Yritysosiossa tietoa mm. yritysten energiankäytöstä sekä energia- ja materiaalitehokkuudesta.
  • Nasdaq OMX Commodities Seuraa johdannaisten hintaa sähköpörssissä.
  • Nord Pool Spot Seuraavan päivän Nord Pool Spotin tuntihinnat.
  • Vantaan Energian jätevoimala Fiksu kuluttaja vähentää roskaa ja kierrättää kaiken mahdollisen. Me Vantaan Energiassa hyödynnämme sen roskan, jota ei voi kierrättää. Kierrätyskelvoton roska palaa jätevoimalassamme uusioenergiaksi.
  • Vantaan Energia Sähköverkot Oy Vantaan alueella sähkön siirrosta vastaa Vantaan Energia Sähköverkot Oy.

Palvelumme yrityksille

Pienet<br />
yritykset

Pienet
yritykset

Onko yrityksesi parturi-kampaamo, ravintola, tai pieni muutaman hengen toimisto? Tutustu mutkattomaan palveluumme ja laita yrityksesi sähkösopimus kuntoon, kun se sinulle parhaiten sopii!
Keskisuuret<br />
yritykset

Keskisuuret
yritykset

Autamme valitsemaan yrityksellesi oikean sähkösopimuksen, joka parhaiten vastaa liiketoimintasi tarpeita. Tutustu tarjontaamme kaupoille, kiinteistöille, varastoille, tuotantolaitoksille ja isommille toimistoille.
Suuryritykset

Suuryritykset

Varmistamme yrityksesi sähkön kilpailukykyisyyden. Katso ratkaisumme suuryrityksille, kuten teollisuudelle, kiinteistöyhtiöille ja suurille kauppa- ja varastokiinteistöille.