Hur kan jag kolla elsäkerheten?

När du flyttar till ett nytt hem är det bra att försäkra sig om att elapparaterna där är brandsäkra. Framför allt är det viktigt att kolla spisen, ugnen och bastuaggregatet.