Support

Support

Vårt mål är att leende kunder. Det är därför vi satsar på okomplicerad service.

Avbrott i fjärrvärmedistribution

Avbrott i fjärrvärmedistribution

Kontakt oss 

Vanda Energi Ab
Vanda Energi Elnät Ab

Peltolavägen 27, Dickursby
PB 95, 01301 Vanda
Telefon (09) 829 01

Felanmälningar och störningar
0800 0025

Sociala medier

Följ oss