Registrering för rapporteringstjänsten, företag

För att registrera dig för rapporteringstjänsten behöver du dina personliga bankkoder. Du kan använda de vanligaste nätbankernas identifieringstjänster: Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nooa Sparbank, Nordea, OP, POP Banken, S-banken, LokalTapiola, Ålandsbanken.

Tjänsten fungerar med de vanligaste versionerna av webbläsarna Microsoft IE, Firefox, Chrome och Safari. Vi rekommenderar att du använder Firefox eller Chrome, om du registrerar dig med Danske Banks bankkoder.

Om du använder någon annan än de ovan nämnda bankernas bankkoder eller inte alls har personliga bankkoder ber vi dig kontakta vår kundtjänst.

I samband med registreringen godkänner användaren användningsvillkoren för tjänsten. Användaren ansvarar för att de uppgifter han meddelat är riktiga och aktuella. För företags del ansvarar användaren också för att han har rätt att se de kundrelationer han representerar i Vanda Energis rapporteringstjänst (läs mer i anvisningen Tillägg av behörighet).

Om du inte ännu har registrerat dig för rapporteringstjänsten, kan du registrera dig för tjänsten som representant för ditt företag med dina personliga bankkoder.

Om du redan har registrerat dig för rapporteringstjänsten, läs då anvisningarna om registrering av företag nedan under Registrerad användare.

Obs! Registreringstjänsten fungerar på finska och engelska. I rapporteringstjänsten kan du också välja svenska som språk.

Icke registrerad användare

Steg 1: Identifiering med bankkoder: Välj logotypen för din bank och ange dina personliga bankkoder.

Steg 2: Användaruppgifter 1/2: Ange kundnumret och förbrukningsplatsens nummer samt FO-numret för det företag du representerar. Du hittar uppgifterna på ditt företags el- eller värmeräkning.

Steg 3: Användaruppgifter 2/2: Fyll i fälten som är märkta med en asterisk och spara ditt användarnamn och ditt lösenord. Läs och godkänn användarvillkoren.

Användarnamn:

  • Minimilängd 8 tecken
  • Tillåtna specialtecken: @ . _ –

Lösenord:

  • Minimilängd 8 tecken
  • Lösenordet får inte innehålla tre tecken i rad av användarnamnet och inte heller förnamnet eller efternamnet i sin helhet. Lösenordet får alltså inte vara alltför likt ditt användarnamn eller ditt riktiga namn.

Steg 4: Bekräftelse: Kontrollera uppgifterna innan du sänder blanketten.

Steg 5: Bekräfta din registrering och den e-postadress du uppgett via länken i meddelandet som skickas till din e-post. När du har bekräftat din registrering och din e-postadress kan du logga in på rapporteringstjänsten.

Kom ihåg att du måste bekräfta registreringen inom 48 timmar. Om du inte bekräftar registreringen i tid måste den göras om.

Du får en bekräftelse på din registrering till din e-post, där du hittar länkar till rapporteringstjänsten och till kontroll av dina användaruppgifter.

Om du har ett fjärrvärmeavtal som är i flera personers namn bör registreringen göras med användarkoderna för el.

Registera dig för tjänsten

Registrerad användare

Du behöver inte registrera dig på nytt för rapporteringstjänsten, om du redan tidigare har registrerat dig som användare och nu också vill registrera ditt företag för tjänsten. Du kan lägga till behörighet för ditt företag i ditt personliga användargränssnitt, och samtidigt blir ditt företag registrerat för rapporteringstjänsten. Då kan du se förbrukningsuppgifter för både dig själv och ditt företag med samma användarkoder.

Du når ditt personliga användargränssnitt under Uppgifter om användaren på rapporteringstjänstens ingångssida.

Steg 1: Logga in på ditt personliga användargränssnitt med ditt användarnamn och ditt lösenord eller med dina personliga bankkoder.

Steg 2: När du loggat in, gå till fliken Behörigheter.

Steg 3: Gå till Begäran om behörighet nere på sidan. Välj Företagskunds rättigheter på menyn och klicka på Sök vald behörighet.

Steg 4: Ange kundnumret och förbrukningsplatsens nummer samt FO-numret för det företag du representerar. Du hittar de nödvändiga uppgifterna på ditt företags elräkning. Läs och godkänn användarvillkoren.

Steg 5: Kontrollera uppgifterna du angett och godkänn dem genom att klicka på Godkänn.

Steg 6: När uppgifterna godkänts visas ett sammandrag av de uppgifter du angett. Klicka på Gå till programmet för att återgå till ditt personliga användargränssnitt. Under Övriga behörigheter på fliken Behörigheter ser du därefter också behörigheten till ditt företag.

Behörigheten Företagskunder + ditt företags FO-nummer/namn och kundnummer anger att du har behörighet att se uppgifter om ditt företag i rapporteringstjänsten.

Behörighetsnivåerna är två, Representan och Kundrelation:

  • Behörigheten Representant ges enbart till den person som är den första användare som registrerar sig för rapporteringstjänsten med kundnumret i fråga, och denna behörighet ger rätt att se förbrukningsuppgifter i rapporteringstjänsten samt hantera övriga användare.
  • Behörigheten Kundrelation ger enbart rätt att se förbrukningsuppgifter.

Lågga in på tjänsten

Ett kundnummer – flera användare

Från ett företag kan flera personer registrera sig som användare av rapporteringstjänsten genom att utnyttja uppgifterna i företagets elavtal.

Registreringen sker på de sätt som beskrivits ovan beroende på om användaren redan är registrerad användare eller nu registrerar sig för första gången för rapporteringstjänsten.

Alla användare som registrerat sig med företagets uppgifter har personliga användarkoder till rapporteringstjänsten.

Den första användare som registrerat sig med företagets uppgifter får huvudanvändarrättigheter, som ger möjlighet att se företagets förbrukningsuppgifter samt hantera företagets övriga användare. Användare som registrerat sig med företagets uppgifter efter detta får enbart rätt att se företagets förbrukningsuppgifter i rapporteringstjänsten.

Via det personliga användargränssnittet kommer man till Underhållsgränssnitt, där man kan se och hantera företagets övriga användare. Detta är möjligt enbart för företagets huvudanvändare som har behörigheten Representant. Länken till Underhållsgränssnitt finns upptill på sidan för det personliga användargränssnittet.

Vid problemsituationer kan du kontakta vår Kundtjänst tfn 09 829 0225 eller asiakaspalvelu@vantaanenergia.fi.