Övervaka din el- och värmeförbrukning

På grund av att vi förnyar vårt kunddatasystem är fjärrvärmerapporterna ur bruk, uppskattningsvis fram till slutet av december 2018. Elförbrukningsplatserna går att se på normalt sätt.

Börja använda rapporteringstjänsten för att få en överskådlig bild av elanvändningen i ditt hushåll. Du kan se din egen el- och värmeförbrukning under olika tidsperioder, från årsnivå ända ner på timnivå.

Som användare av rapporteringstjänsten kan du se dina egna förbrukningsplatsers förbrukning och hur den utvecklas samt göra jämförelser med andra motsvarande förbrukningsplatser.

Ny användare? Ta i bruk tjänsten!

Registrera dig för tjänsten med dina bankkoder. Du behöver också ditt kundnummer och förbrukningsplatsens nummer när du registrerar dig. Du hittar dem t.ex. på elräkningen.

Lågga in på tjänsten

När du fått bekräftelse på din registrering kan du börja använda tjänsten. Du kan logga in på tjänsten med de användarkoder du valt eller via nätbanken.

Användningsvillkor för kundrapporteringen
Registrering för rapporteringstjänsten, konsumenter
Registrering för rapporteringstjänsten, företag
Bruksanvisning
Tillägg av behörighet