Övervaka din el- och värmeförbrukning

Vi tar i bruk ett nytt kundtjänstsystem, varför rapporteringstjänsten för närvarande inte är tillgänglig. Den nya Online-tjänsten kommer att lanseras under vecka 43. Vi beklagar olägenheten.

I den nya Online-tjänsten ingår också rapportering av förbrukningsuppgifter, som tidigare var en separat tjänst. I Online-tjänsten hittar du uppgifter om ditt hushålls elenergiförbrukning, alla uppgifter som gäller ditt elnätsavtal samt dina nya räkningar.

Du kan börja använda den nya Online-tjänsten genom att registrera dig med dina bankkoder eller med mobilcertifikat på adressen www.vantaanenergia.fi/online. Koderna för de gamla Online- och Rapporteringstjänsterna upphör att fungera vid övergången till den nya tjänsten.

Läs mer

Börja använda rapporteringstjänsten för att få en överskådlig bild av elanvändningen i ditt hushåll. Du kan se din egen el- och värmeförbrukning under olika tidsperioder, från årsnivå ända ner på timnivå.

Som användare av rapporteringstjänsten kan du se dina egna förbrukningsplatsers förbrukning och hur den utvecklas samt göra jämförelser med andra motsvarande förbrukningsplatser.

Ny användare? Ta i bruk tjänsten!

Registrera dig för tjänsten med dina bankkoder. Du behöver också ditt kundnummer och förbrukningsplatsens nummer när du registrerar dig. Du hittar dem t.ex. på elräkningen.

Lågga in på tjänsten

När du fått bekräftelse på din registrering kan du börja använda tjänsten. Du kan logga in på tjänsten med de användarkoder du valt eller via nätbanken.

Användningsvillkor för kundrapporteringen
Registrering för rapporteringstjänsten, konsumenter
Registrering för rapporteringstjänsten, företag
Bruksanvisning
Tillägg av behörighet