Förbrukningsrapport

Förbrukningsrapporten som vi skickar med pappers- och e-fakturan en gång per år visar din elförbrukning under de fyra senaste årsperioderna, för den tid du haft ditt försäljningsavtal hos Vanda Energi Ab. I rapporten ser du med ett enda ögonkast de väsentliga förändringarna i din elförbrukning.

Uppgifter om förbrukningen

För att underlätta jämförelsen har elförbrukningen omvandlats till ettårsperioder räknat från den senaste mättidpunkten. Därför är förbrukningsuppgifterna i rapporten inte direkt jämförbara med avläsningsvärdena eller de fakturerade mängderna. Rapporten är informativ och kalkylmässig.

Exempel 1

  • bostad med elvärme
  • elmätaren avlästes i oktober 2011
  • den senaste årsperioden är 12 månader bakåt räknat från oktober 2011, alltså november 2010 – oktober 2011
  • föregående årsperioder har beräknats i 12 månaders perioder enligt samma princip

Vuosiraportti_esimerkkikuva_taustaviivat_sve

Exempel 2

  • höghuslägenhet
  • elförsäljningsavtalet började i juni 2009
  • avtalet med Vanda Energi Ab började mitt under den period som visas i jämförelsen och därför har den här perioden inte omvandlats till årsperiod

Vuosiraportti_sopimus_alle_4v_taustaviivat_sve

Jämförelsetabell

Jämförelsetabellen på rapportens baksida visar kalkylmässiga jämförelseuppgifter om din energiförbrukning jämfört med andra elkonsumenter av motsvarande typ. Jämförelseuppgifterna i tabellen är tagna ur det omfattande materialet från undersökningen Kotitalouksien sähkönkäyttö 2006. Undersökningen upprepas med några års mellanrum. Jämförelseuppgifter presenteras enbart för konsumentkunder.

Genomsnittlig årsförbrukning av el anger den normala elförbrukningen i respektive kategori. Sparsam förbrukning är ett värde som underskrids av en fjärdedel av hushållen i respektive kategori. För fritidsbostäder anges enbart genomsnittlig årsförbrukning.

Hur mycket el som går till uppvärmning beror i hög grad på uppvärmningsbehovet, som varierar från år till år och från ort till ort. Jämförelsevärdena för bostäder med elvärme har omvandlats till normalårstemperatur för den ort där din förbrukningsplats är belägen. Värdena beräknas som ett medeltal av de faktiska temperaturerna under en 30-årsperiod.

Förbrukningsrapporten grundar sig på lagen om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden och har skapats utifrån rekommendationerna från en arbetsgrupp som tillsatts av Finsk Energiindustri rf.