Välj passande el kontrakt för dig

Vi ser till att du får el säkert och billigt hem eller till din stuga

Tänk om du skulle tända dina lampor med sopor? I vårt avfallskraftverk bränner vi 1,5 miljoner finländares blandavfall och förvandlar det till el. Och eftersom råvaran är sopor är också elen billig. Tack vare avfallskraftverket körs 340 000 ton mindre avfall till soptippen. Sop Energi är alltså ett smart val i många avseenden.

Läs mer
Energiavgift 5,79 cent/kWh
Grund avgift: 3,80 €/mån
Med en årsförbrukning på 2000 kWh
din räkning är cirka 13 €/mån
Kontraktets varaktighet: tidsbundet 24 mån

Tänk om du skulle tända dina lampor med sopor? I vårt avfallskraftverk bränner vi 1,5 miljoner finländares blandavfall och förvandlar det till el. Och eftersom råvaran är sopor är också elen billig. Tack vare avfallskraftverket körs 340 000 ton mindre avfall till soptippen. Sop Energi är alltså ett smart val i många avseenden.

Läs mer
Dagel 6,49 cent/kWh
Nattel 5,39 cent/kWh
Grund avgift: 3,80 €/mån
Med en årsförbrukning på 2000 kWh
din räkning är cirka 14 €/mån
Kontraktets varaktighet: tidsbundet 24 mån

Tänk om du skulle tända dina lampor med sopor? I vårt avfallskraftverk bränner vi 1,5 miljoner finländares blandavfall och förvandlar det till el. Och eftersom råvaran är sopor är också elen billig. Tack vare avfallskraftverket körs 340 000 ton mindre avfall till soptippen. Sop Energi är alltså ett smart val i många avseenden.

Läs mer
Vinterdagsel 6,59 cent/kWh
El övrig tid 5,59 cent/kWh
Grund avgift: 3,80 €/mån
Med en årsförbrukning på 2000 kWh
din räkning är cirka 14 €/mån
Kontraktets varaktighet: tidsbundet 24 mån

Tänk om du skulle tända dina lampor med sopor? I vårt avfallskraftverk bränner vi 1,5 miljoner finländares blandavfall och förvandlar det till el. Och eftersom råvaran är sopor är också elen billig. Tack vare avfallskraftverket körs 340 000 ton mindre avfall till soptippen. Sop Energi är alltså ett smart val i många avseenden.

Läs mer
Energiavgift 6,09 cent/kWh
Grund avgift: 3,80 €/mån
Med en årsförbrukning på 2000 kWh
din räkning är cirka 14 €/mån
Kontraktets varaktighet: tidsbundet 12 mån

Tänk om du skulle tända dina lampor med sopor? I vårt avfallskraftverk bränner vi 1,5 miljoner finländares blandavfall och förvandlar det till el. Och eftersom råvaran är sopor är också elen billig. Tack vare avfallskraftverket körs 340 000 ton mindre avfall till soptippen. Sop Energi är alltså ett smart val i många avseenden.

Läs mer
Dagel 6,99 cent/kWh
Nattel 5,69 cent/kWh
Grund avgift: 3,80 €/mån
Med en årsförbrukning på 2000 kWh
din räkning är cirka 14 €/mån
Kontraktets varaktighet: tidsbundet 12 mån

Tänk om du skulle tända dina lampor med sopor? I vårt avfallskraftverk bränner vi 1,5 miljoner finländares blandavfall och förvandlar det till el. Och eftersom råvaran är sopor är också elen billig. Tack vare avfallskraftverket körs 340 000 ton mindre avfall till soptippen. Sop Energi är alltså ett smart val i många avseenden.

Läs mer
Vinterdagsel 6,89 cent/kWh
El övrig tid 5,89 cent/kWh
Grund avgift: 3,80 €/mån
Med en årsförbrukning på 2000 kWh
din räkning är cirka 14 €/mån
Kontraktets varaktighet: tidsbundet 12 mån

Vill du helt enkelt ha el? Vardags Energi passar alla hushåll. Du får den utan bindande tidsbestämda avtal, vilket betyder att du kan byta avtalstyp när som helst. Priset justeras två gånger om året och är därför alltid uppdaterat.

Läs mer
Energiavgift 6,76 cent/kWh
Grund avgift: 3,80 €/mån
Med en årsförbrukning på 2000 kWh
din räkning är cirka 15 €/mån
Kontraktets varaktighet: tillsvidareavtal
Prisperiod: 1.7.-31.12.2019

Vill du helt enkelt ha el? Vardags Energi passar alla hushåll. Du får den utan bindande tidsbestämda avtal, vilket betyder att du kan byta avtalstyp när som helst. Priset justeras två gånger om året och är därför alltid uppdaterat.

Läs mer
Dagel 7,35 cent/kWh
Nattel 5,87 cent/kWh
Grund avgift: 3,80 €/mån
Med en årsförbrukning på 2000 kWh
din räkning är cirka 15 €/mån
Kontraktets varaktighet: tillsvidareavtal
Prisperiod: 1.7.-31.12.2019

Vill du helt enkelt ha el? Vardags Energi passar alla hushåll. Du får den utan bindande tidsbestämda avtal, vilket betyder att du kan byta avtalstyp när som helst. Priset justeras två gånger om året och är därför alltid uppdaterat.

Läs mer
Vinterdagsel 7,65 cent/kWh
El övrig tid 5,87 cent/kWh
Grund avgift: 3,80 €/mån
Med en årsförbrukning på 2000 kWh
din räkning är cirka 15 €/mån
Kontraktets varaktighet: tillsvidareavtal
Prisperiod: 1.7.-31.12.2019

Tänk om du skulle tända dina lampor med sopor? I vårt avfallskraftverk bränner vi 1,5 miljoner finländares blandavfall och förvandlar det till el. Och eftersom råvaran är sopor är också elen billig. Tack vare avfallskraftverket körs 340 000 ton mindre avfall till soptippen. Sop Energi är alltså ett smart val i många avseenden.

Läs mer
Spotpris 0,22 cent/kWh
Grund avgift: 3,80 €/mån
Kontraktets varaktighet: timpris

Bonus för att du ser på TV eller badar bastu? Jovisst! Hos oss kan du få mindre elräkning och dessutom bonus på elen.

Läs mer
Energiavgift 5,79 cent/kWh
Grund avgift: 2,90 €/mån
Med en årsförbrukning på 2000 kWh
din räkning är cirka 13 €/mån
Kontraktets varaktighet: tidsbundet 24 mån

Bonus för att du ser på TV eller badar bastu? Jovisst! Hos oss kan du få mindre elräkning och dessutom bonus på elen.

Läs mer
Dagel 6,49 cent/kWh
Nattel 5,39 cent/kWh
Grund avgift: 3,80 €/mån
Med en årsförbrukning på 2000 kWh
din räkning är cirka 14 €/mån
Kontraktets varaktighet: tidsbundet 24 mån

Bonus för att du ser på TV eller badar bastu? Jovisst! Hos oss kan du få mindre elräkning och dessutom bonus på elen.

Läs mer
Vinterdagsel 6,59 cent/kWh
El övrig tid 5,59 cent/kWh
Grund avgift: 3,80 €/mån
Med en årsförbrukning på 2000 kWh
din räkning är cirka 14 €/mån
Kontraktets varaktighet: tidsbundet 24 mån