Käyttöraportti

Kerran vuodessa paperi- ja e-laskun mukana lähetettävältä käyttöraportilta näet neljän viimeisen vuosijakson sähkönkäyttötiedot siltä ajalta, kun sähkön myyntisopimuksesi on ollut Vantaan Energia Oy:ssä. Raportilta näet yhdellä silmäyksellä oleelliset muutokset sähkönkäytössä.

Sähkönkäyttötiedot

Vertailun helpottamiseksi sähkönkäytöt on muunnettu vuoden mittaisiksi jaksoiksi viimeisimmästä mittausajankohdasta lukien. Tästä syystä raportin käyttötiedot eivät ole suoraan verrattavissa lukemiin tai laskulla laskutettuihin määriin. Raportti on informatiivinen ja laskennallinen.

Esimerkki 1

  • sähkölämmitteinen asunto
  • sähkömittari on luettu lokakuussa 2011
  • viimeisin vuosijakso on lokakuusta 2011 taaksepäin 12 kuukautta eli marraskuu 2010 – lokakuu 2011
  • edelliset vuosijaksot on laskettu saman periaatteen mukaan 12 kuukauden jaksoissa

Vuosiraportti_esimerkkikuva_taustaviivat

Esimerkki 2

  • kerrostaloasunto
  • sähkön myyntisopimus alkanut kesäkuussa 2009
  • sopimus Vantaan Energia Oy:n kanssa on alkanut kesken vertailussa näytettävän jakson, joten tätä jaksoa ei ole muunnettu vuosijaksoksi.

Vuosiraportti_sopimus_alle_4v_taustaviivat

Vertailutaulukko

Raportin kääntöpuolella olevassa vertailutaulukossa on esitetty laskennallisia vertailutietoja energiankäytöstäsi verrattuna muihin vastaavan tyyppisiin sähkönkäyttäjiin. Taulukon vertailutiedot on saatu laajasta Kotitalouksien sähkönkäyttö 2006 -tutkimusaineistosta. Tutkimus uusitaan muutaman vuoden välein. Vertailutiedot esitetään vain kuluttaja-asiakkaille.

Sähkön keskimääräinen vuosikäyttö kertoo tavanomaisen sähkönkäytön kussakin ryhmässä. Säästäväinen käyttö on luku, jota vähemmän käyttää neljännes kunkin ryhmän talouksista. Vapaa-ajan asunnoista annetaan vain keskimääräinen vuosikäyttö.

Lämmitykseen käytetyn sähkön määrä riippuu voimakkaasti lämmitystarpeesta, joka vaihtelee vuodesta ja paikkakunnasta toiseen. Sähkölämmitteisten asuntojen vertailuluvut on muunnettu käyttöpaikkasi sijainnin mukaiseen normaalivuoden lämpötilaan. Tiedot lasketaan keskiarvona 30 vuoden toteutuneista lämpötiloista. 

Käyttöraportti pohjautuu lakiin energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista ja se on muodostettu Energiateollisuus ry:n perustaman työryhmän suosituksien pohjalta.