Uusiosähkö, määräaikaisen sopimuksen ehdot

Sopimusaika ja hinnoittelu

Sopimus on määräaikainen ja kiinteähintainen. Sopimus tulee voimaan noin 3 viikon kuluttua tilauksesta sopimusvahvistuksessa mainittuna ajankohtana.

Asiakas voi irtisanoa sopimuksensa ennen määräajan päättymistä siinä tapauksessa, että hän pysyvästi muuttaa pois käyttöpaikasta (asunnosta) ja irtisanoo verkkosopimuksensa.

Määräajan päättymisen jälkeen kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus. Sopimuksen irtisanomisaika on asiakkaan puolelta 14 päivää ja myyjän puolelta 30 päivää.

Mikäli irtisanomista ei tehdä, sopimus jatkuu määräajan päättymisen jälkeen toistaiseksi voimassaolevana Uusiosähkö-sopimuksena, jonka hinnantarkistusajankohdat ovat 1.1. ja 1.7. Hinnat löytyvät Vantaan Energian verkkosivuilta www.vantaanenergia.fi viimeistään kuukautta ennen niiden voimaantuloa.

Sähkön siirto ja laskutus

Sähköverkkopalvelua (sähkön siirto) varten asiakkaalla tulee olla erillinen sähköverkkosopimus paikallisen verkkoyhtiön kanssa. Hyväksymällä sopimuksen ja sopimusehdot asiakas valtuuttaa Vantaan Energia Oy:n irtisanomaan tarvittaessa nykyisen sähkönmyyntisopimuksen ja solmimaan asiakkaan nimiin uuden sähköverkkosopimuksen.

Verkkoyhtiö laskuttaa sähkön siirrosta asiakasta hinnastonsa mukaisesti. Sähkövero veloitetaan verkkoyhtiön laskussa. Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa verkkoyhtiö.

Aikasähkössä päiväsähkön hinta on voimassa ma–su 7–22 ja kausisähkössä talvipäiväsähkö 1.11.–31.3. ma–la klo 7–22. Vantaan Energia Oy voi myös käyttää laskutuksessa paikallisen verkkoyhtiön mukaista aikajakoa.

Mikäli tarjottu tuote ei sovellu verkkoyhtiön käyttämään aikajakoon tai asiakkaalla olevaan mittaukseen, Vantaan Energia Oy:llä on oikeus ottaa käyttöön soveltuva myyntituote.

Hinnantarkistus

Mahdolliset muutokset ja lisäykset veroissa ja veroluonteisissa maksuissa otetaan huomioon sähkön myyntihinnoissa heti veron tai maksun suorittamisvelvollisuuden alkamisesta lukien.

Myyjä ilmoittaa muutoksesta asiakkaalle, kun muutoksen tarkka vaikutus hintaan on tiedossa. Muussa tapauksessa myyjällä on oikeus muuttaa hintoja vain sopimuksen määräajan umpeuduttua.

Sähkön alkuperä

Uusiosähkö on Vantaan Energian jätevoimalassa kierrätykseen kelpaamattomasta sekajätteestä tuotettua energiaa. Uusiosähkö on tuotettu kotimaisesta raaka-aineesta Suomessa ja siksi sille on myönnetty Avainlippu-merkki.

Luottotiedot

Ennen sopimuksen voimaan astumista Vantaan Energialla on oikeus tarkistaa sopimuksentekijän luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä ja vaatia kohtuullista vakuusmaksua tai kieltäytyä sopimuksen tekemisestä, mikäli tähän on erittäin painava syy.

Sähköinen asiointi

Jos sopimukseen kuuluu sähköinen asiointi, tilaus- ja sopimusvahvistukset lähetetään asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen ja laskutus tapahtuu sähköposti- tai e-laskuna. Muut asiakkuutta koskevat tiedotteet lähetetään pääsääntöisesti sähköpostitse tai tekstiviestillä. Tiedotteet voivat sisältää Vantaan Energian tai sen yhteistyökumppaneiden markkinointiviestejä. Asiakkaalla on oikeus kieltää markkinointi ilmoittamalla siitä Vantaan Energialle.

Muut ehdot

Yleis-, aika- ja kausisähkön myyntituote on tarkoitettu asiakkaille, joiden pääsulake on enintään 3×63 A tai sähkönkulutus enintään 100 000 kWh vuodessa. Mikäli kiinteistön pääsulake on 63 A tai yli, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Myyntiehdot

Sopimukseen sovelletaan Vantaan Energia Oy:n sähkönmyyntiehtoja.

Energiankuluttajien tarkistuslista

Energiankuluttajan tarkistuslista löytyy osoitteesta www.energiavirasto.fi/kuluttajainfo.

V291015