Pörssisähkön sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

Sopimusaika ja hinnoittelu

Sopimus tulee voimaan noin kolmen viikon kuluttua tilauksesta sopimusvahvistuksessa mainittuna ajankohtana, ellei toisin ole sovittu.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on asiakkaan puolelta 14 päivää ja myyjän puolelta 30 päivää.

Laskutuksessa käytettävä energian keskihinta muodostuu Nord Pool Spotin Suomen hinta-alueen kunkin tunnin hinnan ja tätä vastaavan kulutuksen volyymipainotettuna keskiarvona. Lisäksi laskutetaan arvonlisävero ja kulloinkin voimassa oleva sopimuksen mukainen marginaali (c/kWh) sekä perusmaksu (e/kk).

Pörssisähkön hinnan vaihtelut eivät ole sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista tarvitsee ilmoittaa asiakkaan ilmoittamaan laskutus- tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen. (SME2014 8.2; STE2014 13.2)

Vantaan Energia Oy:llä ei ole velvollisuutta solmia uutta Pörssisähkö-sopimusta samalle asiakkaalle tai samaan käyttöpaikkaan, jos edellisen sopimusjakson päättymisestä on kulunut vähemmän kuin 12 kuukautta.

Sähkön siirto ja laskutus          

Sähköverkkopalvelua (sähkön siirto) varten asiakkaalla tulee olla erillinen sähköverkkosopimus paikallisen verkkoyhtiön kanssa. Hyväksymällä sopimuksen ja sopimusehdot asiakas valtuuttaa Vantaan Energia Oy:n irtisanomaan tarvittaessa nykyisen sähkönmyyntisopimuksen ja solmimaan asiakkaan nimiin uuden sähköverkkosopimuksen. Verkkoyhtiö laskuttaa sähkön siirrosta asiakasta hinnastonsa mukaisesti. Sähkövero veloitetaan verkkoyhtiön laskussa. Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa verkkoyhtiö.

Pörssisähkö-sopimuksen laskutus perustuu tuntikohtaiseen kulutustietoon. Sopimus on saatavilla käyttöpaikkoihin, joissa sähkönkäyttö mitataan ja rekisteröidään tunneittain. Tuntikohtaisia energiahintoja ei eritellä sähkölaskulla.

Hinnantarkistus                           

Mahdolliset muutokset ja lisäykset veroissa ja veroluonteisissa maksuissa otetaan huomioon sähkön myyntihinnoissa heti veron tai maksun suorittamisvelvollisuuden alkamisesta lukien. Myyjä ilmoittaa muutoksesta asiakkaalle, kun muutoksen tarkka vaikutus hintaan on tiedossa.

Myyjällä on oikeus tarkistaa sopimuksen marginaalia ilmoittamalla siitä asiakkaalle vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Asiakastiedot ja tietosuoja

Vantaan Energia Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä kuten, sähkömarkkina- ja tietosuojalakia sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Vantaan Energia Oy:n tietosuojaseloste löytyy osoitteesta www.vantaanenergia.fi/tietosuojaseloste.

Sähkön alkuperä                         

Pörssisähkö tuotetaan eri energialähteiden yhdistelmällä. Pörssisähkö ei ole alkuperämerkittyä uusiutuvaa energiaa. Vantaan Energia Oy varaa oikeuden tehdä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa.

Luottotiedot     

Ennen sopimuksen voimaan astumista Vantaan Energia Oy tarkistaa sopimuksentekijän luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä ja voi vaatia kohtuullista vakuusmaksua tai kieltäytyä sopimuksen tekemisestä, mikäli tähän on erittäin painava syy.

Myyntiehdot     

Sopimukseen sovelletaan näiden tuotekohtaisten ehtojen lisäksi Vantaan Energia Oy:n sähkönmyyntiehtoja. Sopimusehdot löytyvät Vantaan Energian kotisivuilta www.vantaanenergia.fi/ehdot.

Muut ehdot

Sopimus on tarkoitettu kuluttaja-asiakkaille, joiden pääsulake on enintään 3×63 A tai sähkönkulutus enintään 100 000 kWh vuodessa. Mikäli kiinteistön pääsulake on 63 A tai yli, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Energiankuluttajien tarkistuslista                       

Energiankuluttajan tarkistuslista löytyy osoitteesta www.energiavirasto.fi/kuluttajainfo.