Bonussähkön sopimusehdot

Määräaikainen sopimus 

Sopimusaika ja hinnoittelu

Sopimus tulee voimaan noin 3 viikon kuluttua tilauksesta sopimusvahvistuksessa mainittuna ajankohtana, ellei toisin ole sovittu. Sopimus on määräaikainen ja kiinteähintainen. Määräajan päättymisen jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena, jonka hintojen tarkistusajankohdat ovat puolivuosittain 1.1 ja 1.7. Hinnat löytyvät verkkosivuilta www.bonussahko.fi viimeistään kuukautta ennen niiden voimaantuloa.

Määräajan päättymisen jälkeen kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus. Sopimuksen irtisanomisaika on asiakkaan puolelta 14 päivää ja myyjän puolelta 30 päivää. Määräaikainen sopimus päättyy, jos asiakas pysyvästi muuttaa pois käyttöpaikalta (asunnosta) ja irtisanoo verkkosopimuksensa.

Sähkön siirto ja laskutus              

Sähköverkkopalvelua (sähkön siirto) varten asiakkaalla tulee olla erillinen sähköverkkosopimus paikallisen verkkoyhtiön kanssa. Hyväksymällä sopimuksen ja sopimusehdot asiakas valtuuttaa Vantaan Energia Oy:n irtisanomaan tarvittaessa nykyisen sähkönmyyntisopimuksen ja solmimaan asiakkaan nimiin uuden sähköverkkosopimuksen. Verkkoyhtiö laskuttaa sähkön siirrosta asiakasta hinnastonsa mukaisesti. 

Aikasähkössä päiväsähkön hinta on voimassa ma–su 7–22 ja kausisähkössä talvipäiväsähkö 1.11.–31.3. ma–la klo 7–22. Vantaan Energia Oy voi myös käyttää laskutuksessa paikallisen verkkoyhtiön mukaista aikajakoa. Mikäli tarjottu tuote ei sovellu verkkoyhtiön käyttämään aikajakoon tai asiakkaalla olevaan mittaukseen, Vantaan Energia Oy:llä on oikeus ottaa käyttöön soveltuva myyntituote.                 

Hinnantarkistus

Mahdolliset muutokset ja lisäykset veroissa ja veroluonteisissa maksuissa otetaan huomioon sähkön myyntihinnoissa heti veron tai maksun suorittamisvelvollisuuden alkamisesta lukien. Myyjä ilmoittaa muutoksesta asiakkaalle, kun muutoksen tarkka vaikutus hintaan on tiedossa. Muussa tapauksessa myyjällä on oikeus muuttaa hintoja vain sopimuksen määräajan umpeuduttua.

S-ryhmän Bonus

Asiakas voi kartuttaa S-ryhmän Bonusta maksettujen sähkölaskujen arvonlisäverollisesta sähkönmyynnin osuudesta ilmoittamalla henkilökohtaisen osuuskaupan jäsen-/asiointinumeron Vantaan Energia Oy:lle. Bonukset alkavat kertyä vasta jäsen-/asiointinumeron ilmoittamisen jälkeiseltä ajalta. Sähkön siirtomaksut eivät kerrytä Bonusta.

Asiakastiedot ja tietosuoja

Vantaan Energia Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä kuten, sähkömarkkina- ja tietosuojalakia sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Vantaan Energia Oy:n tietosuojaseloste löytyy osoitteesta www.vantaanenergia.fi/tietosuojaseloste.                

Tehdessään Bonussähkö-sopimuksen asiakas antaa suostumuksensa siihen, että Vantaan Energia Oy luovuttaa asiakkaan henkilötiedot SOK:lle jäsen-/asiointinumeron tarkistamiseksi sekä sähkömaksujen Bonusta kerryttävän euromäärän SOK:lle S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin kirjattavaksi bonusostoksi. Vastaavasti asiakas samalla valtuuttaa SOK:n luovuttamaan Vantaan Energia Oy:lle jäsen-/asiointinumerossa tapahtuvat muutokset sekä tiedon siitä, mikäli asiakas ei enää kuulu asiakasomistajatalouteen eikä siten enää ole oikeutettu kerryttämään sähköstä Bonusta.

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Vantaan Energia Oy ei ole velvollinen hyvittämään jälkikäteen virheellisten tai puuttuvien tietojen takia saamatta jäänyttä Bonusta. 

Sähkön alkuperä*                             

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan hiilidioksidivapaasti ydinvoimalla. Sähköntuotannon osuutta voidaan korvata uusiutuvilla energialähteillä. Asiakas voi halutessaan valita sopimukselleen lisätuotteen, jolloin sähkö tuotetaan lisätuotteen sopimusehtojen mukaisilla energialähteillä. Vantaan Energia Oy varaa oikeuden tehdä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa.

Luottotiedot      

Ennen sopimuksen voimaan astumista Vantaan Energia Oy tarkistaa sopimuksentekijän luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä ja voi vaatia kohtuullista vakuusmaksua tai kieltäytyä sopimuksen tekemisestä, mikäli tähän on erittäin painava syy.

Muut ehdot        

Sopimus on tarkoitettu kuluttaja-asiakkaille, joiden pääsulake on enintään 3×63 A tai sähkönkulutus enintään 100 000 kWh vuodessa. Mikäli kiinteistön pääsulake on 63 A tai yli, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Myyntiehdot      

Sopimukseen sovelletaan näiden tuotekohtaisten ehtojen lisäksi Vantaan Energia Oy:n sähkönmyyntiehtoja sekä Bonussääntöjä. Sähkönmyyntiehdot ja Bonussäännöt löytyvät osoitteesta www.bonussahko.fi/bonussahkon-sopimusehdot/.

Energiankuluttajien tarkistuslista                            

Energiankuluttajan tarkistuslista löytyy osoitteesta www.energiavirasto.fi/kuluttajainfo.

* Uusien määräaikaisten Bonussähkö-sopimusten ehdot muuttuivat 1.5.2019 alkaen sähkön alkuperän osalta. Ennen 1.5.2019 tehdyt määräaikaiset Bonussähkö-sopimukset on tuotettu uusiutuvalla vesivoimalla määräaikaisen sopimuskauden loppuun asti.  Kyseisten sopimusten sähkön alkuperä varmennetaan eurooppalaisen Guarantee of Origin -alkuperätakuujärjestelmän mukaisesti. 

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

(1.7.2019 alkaen)

Sopimusaika ja hinnoittelu

Sopimus tulee voimaan noin 3 viikon kuluttua tilauksesta sopimusvahvistuksessa mainittuna ajankohtana, ellei toisin ole sovittu.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on asiakkaan puolelta 14 päivää ja myyjän puolelta 30 päivää. Sopimuksen hinta muuttuu säännöllisesti puolivuosittain sähköpörssin hinnan muutosta vastaavasti. Hintajaksot ovat 1.1.–30.6. ja 1.7.–31.12. Jaksolle 1.1.–30.6. hinta ilmoitetaan 30.11. mennessä ja jaksolle 1.7.–31.12. hinta ilmoitetaan 31.5. mennessä. Hinnat muuttuvat kullekin jaksolle ilman eri ilmoitusta. Hinnat ovat nähtävissä edellä mainitun mukaisesti ennen niiden voimaantuloa osoitteessa www.bonussahko.fi.

Hinta määräytyy ennen toimitusjaksoa Nasqad OMX sähköpörssissä noteerattujen kvartaalituotteiden Q1-Q2 sekä Q3-Q4 perusteella.

Hintajakso 1.1.–30.6.

  • Systeemihinta kvartaalituotteille Q1 ja Q2 määräytyy ajanjaksolla 16.11.–15.11. päivittäisten päätöskurssien keskiarvona ja aluehintaero ajanjaksolla 15.5.–15.11.

Hintajakso 1.7.–31.12.

  • Systeemihinta kvartaalituotteille Q3 ja Q4 määräytyy ajanjaksolla 16.5.–15.5. päivittäisten päätöskurssien keskiarvona ja aluehintaero ajanjaksolla 16.12.–15.5.

Kunkin kvartaalin hinta saadaan laskemalla yhteen systeemihintainen tuote (SYS) ja aluehintaerotuote (EPAD). Laskutushinta kullekin hintajaksolle saadaan siten, että hintajaksoa vastaava talvikvartaali (Q1 ja Q4) huomioidaan painoarvolla 65 % kesäkvartaali (Q2 ja Q3) painoarvolla 35 %. Näin saatuun pohjahintaan lisätään sovittu myyjän välityspalkkio. Lisäksi laskutetaan kulloinkin voimassa oleva perusmaksu. Välityspalkkiota ja perusmaksua voidaan muuttaa ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutus- tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. 

Asiakkaan energiahinnan kuuden kuukauden välein tehtävät säännölliset hinnanmuutokset eivät sen sijaan ole sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista tarvitsee ilmoittaa asiakkaan ilmoittamaan laskutus- tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen. (SME2014 8.2; STE2019 13.2)

Mahdolliset muutokset ja lisäykset veroissa ja veroluonteisissa maksuissa otetaan huomioon sähkön myyntihinnoissa heti veron tai maksun suorittamisvelvollisuuden alkamisesta lukien. Myyjä ilmoittaa muutoksesta asiakkaalle, kun muutoksen tarkka vaikutus hintaan on tiedossa.

Sähkön siirto ja laskutus

Sähköverkkopalvelua (sähkön siirto) varten asiakkaalla tulee olla erillinen sähköverkkosopimus paikallisen verkkoyhtiön kanssa. Hyväksymällä sopimuksen ja sopimusehdot asiakas valtuuttaa Vantaan Energia Oy:n irtisanomaan tarvittaessa nykyisen sähkönmyyntisopimuksen ja solmimaan asiakkaan nimiin uuden sähköverkkosopimuksen. Verkkoyhtiö laskuttaa sähkön siirrosta asiakasta hinnastonsa mukaisesti. 

Aikasähkössä päiväsähkön hinta on voimassa ma–su 7–22 ja kausisähkössä talvipäiväsähkö 1.11.–31.3. ma–la klo 7–22. Vantaan Energia Oy voi myös käyttää laskutuksessa paikallisen verkkoyhtiön mukaista aikajakoa. Mikäli tarjottu tuote ei sovellu verkkoyhtiön käyttämään aikajakoon tai asiakkaalla olevaan mittaukseen, Vantaan Energia Oy:llä on oikeus ottaa käyttöön soveltuva myyntituote.

S-ryhmän Bonus

Asiakas voi kartuttaa S-ryhmän Bonusta maksettujen sähkölaskujen arvonlisäverollisesta sähkönmyynnin osuudesta ilmoittamalla henkilökohtaisen osuuskaupan jäsen-/asiointinumeron Vantaan Energia Oy:lle. Bonukset alkavat kertyä vasta jäsen-/asiointinumeron ilmoittamisen jälkeiseltä ajalta. Sähkön siirtomaksut eivät kerrytä Bonusta.

Asiakastiedot ja tietosuoja

Vantaan Energia Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä kuten, sähkömarkkina- ja tietosuojalakia sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Vantaan Energia Oy:n tietosuojaseloste löytyy osoitteesta www.vantaanenergia.fi/tietosuojaseloste.                

Tehdessään Bonussähkö-sopimuksen asiakas antaa suostumuksensa siihen, että Vantaan Energia Oy luovuttaa asiakkaan henkilötiedot SOK:lle jäsen-/asiointinumeron tarkistamiseksi sekä sähkömaksujen Bonusta kerryttävän euromäärän SOK:lle S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin kirjattavaksi bonusostoksi. Vastaavasti asiakas samalla valtuuttaa SOK:n luovuttamaan Vantaan Energia Oy:lle jäsen-/asiointinumerossa tapahtuvat muutokset sekä tiedon siitä, mikäli asiakas ei enää kuulu asiakasomistajatalouteen eikä siten enää ole oikeutettu kerryttämään sähköstä Bonusta.

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Vantaan Energia Oy ei ole velvollinen hyvittämään jälkikäteen virheellisten tai puuttuvien tietojen takia saamatta jäänyttä Bonusta. 

Sähkön alkuperä

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan hiilidioksidivapaasti ydinvoimalla. Sähköntuotannon osuutta voidaan korvata uusiutuvilla energialähteillä. Asiakas voi halutessaan valita sopimukselleen erillisen lisätuotteen, jolloin sähkö tuotetaan lisätuotteen sopimusehtojen mukaisilla energialähteillä. Vantaan Energia Oy varaa oikeuden tehdä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaalle 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa.

Luottotiedot      

Ennen sopimuksen voimaan astumista Vantaan Energia Oy tarkistaa sopimuksentekijän luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä ja voi vaatia kohtuullista vakuusmaksua tai kieltäytyä sopimuksen tekemisestä, mikäli tähän on erittäin painava syy.

Muut ehdot        

Sopimus on tarkoitettu kuluttaja-asiakkaille, joiden pääsulake on enintään 3×63 A tai sähkönkulutus enintään 100 000 kWh vuodessa. Mikäli kiinteistön pääsulake on 63 A tai yli, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Myyntiehdot      

Sopimukseen sovelletaan näiden tuotekohtaisten ehtojen lisäksi Vantaan Energia Oy:n sähkönmyyntiehtoja sekä Bonussääntöjä. Sähkönmyyntiehdot ja Bonussäännöt löytyvät osoitteesta www.bonussahko.fi/bonussahkon-sopimusehdot/.

Vantaan Energia Oy pidättää oikeuden muuttaa Bonussähkön sopimusehtoja. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle vähintään kuukautta (1kk) ennen muutoksen voimaantuloa. 

Energiankuluttajien tarkistuslista

Energiankuluttajan tarkistuslista löytyy osoitteesta www.energiavirasto.fi/kuluttajainfo.

Bonussähkö Paketin sopimusehdot

Sopimusaika ja hinnoittelu

Bonussähkö Paketti on kuluttaja-asiakkaille tarkoitettu kiinteähintainen sopimus, jonka hinta määräytyy sopimuksen tekohetkellä voimassaolevan Bonussähkö Paketin hinnaston mukaisesti. Asiakas maksaa sähkönkulutuksen määrästä riippumatta kiinteän Bonussähkö Paketin hinnaston mukaisen kuukausimaksun (e/kk).

Kuukausimaksu määräytyy kulutusluokkien ja niitä vastaavien hintaluokkien perusteella. Bonussähkö Paketti -sopimuksen voi valita kohteeseen, jonka pääsulake on enintään 3x25A. Sopimuksen kulutusluokka valitaan kohteen vuosittaisen sähkönkäytön perusteella. Kohteen kuukausittainen sähkönkulutus saa kuitenkin olla maksimissaan 1/10 osa vuosittaisesta sähkönkulutuksesta. Bonussähkö Paketin eri kulutusluokat ovat seuraavat (kWh/vuosi):

Bonussähkö Paketti XS, enintään 1000 kWh
Bonussähkö Paketti S, enintään 2000 kWh
Bonussähkö Paketti M, enintään 3000 kWh
Bonussähkö Paketti L, enintään 4000 kWh
Bonussähkö Paketti XL, enintään 5000 kWh

Bonussähkö Paketin eri kulutusluokkien voimassa olevat hinnat löytyvät sivulta www.bonussahko.fi  

Sopimuksen hinnoittelu perustuu asiakkaan antamiin lähtötietoihin. Vantaan Energia Oy:llä on oikeus tarkistaa Bonussähkö Paketti -sopimus vastaamaan verkonhaltijan ilmoittamaa vuosiennustetta. Mikäli asiakkaan antamat tiedot sähkön vuosikulutuksesta eivät pidä paikkaansa tai asiakkaan mitattu sähkönkulutus olennaisesti muuttuu sopimuksentekohetkellä verkkoyhtiön ilmoittamasta vuosikulutuksesta, on Vantaan Energia Oy:llä oikeus automaattisesti siirtää asiakas ylempään kulutusluokkaan tai, jos mikään kulutusluokka ei ole riittävä, vaihtaa asiakkaan sopimus toistaiseksi voimassa olevaan Bonussähkö Kesto-sopimukseen kulloinkin voimassaolevin ehdoin ja hinnoin. Kulutusluokan muutoksesta tai Bonussähkö Kesto -sopimukselle siirtämisestä ilmoitetaan asiakkaalle ensisijaisesti sähköpostilla tai tekstiviestillä, toissijaisesti ilmoitus voidaan lähettää asiakkaan laskutus- tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen. Edellä mainitut muutokset tapahtuvat ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta.

Sopimus tulee voimaan noin 3 viikon kuluttua tilauksesta sopimusvahvistuksessa mainittuna ajankohtana, ellei toisin ole sovittu. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on asiakkaan puolelta 14 päivää ja myyjän puolelta 30 päivää.

Sähkön siirto ja laskutus

Sähköverkkopalvelua (sähkön siirto) varten asiakkaalla tulee olla erillinen sähköverkkosopimus paikallisen verkkoyhtiön kanssa. Hyväksymällä sopimuksen ja sopimusehdot asiakas valtuuttaa Vantaan Energia Oy:n irtisanomaan tarvittaessa nykyisen sähkönmyyntisopimuksen ja solmimaan asiakkaan nimiin uuden sähköverkkosopimuksen. Verkkoyhtiö laskuttaa sähkön siirrosta asiakasta hinnastonsa mukaisesti.

S-ryhmän Bonus

Asiakas voi kartuttaa S-ryhmän Bonusta maksettujen sähkölaskujen arvonlisäverollisesta sähkönmyynnin osuudesta ilmoittamalla henkilökohtaisen osuuskaupan jäsen-/asiointinumeron Vantaan Energia Oy:lle. Bonukset alkavat kertyä vasta jäsen-/asiointinumeron ilmoittamisen jälkeiseltä ajalta. Sähkön siirtomaksut eivät kerrytä Bonusta.

Asiakastiedot ja tietosuoja

Vantaan Energia Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä kuten, sähkömarkkina- ja tietosuojalakia sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Vantaan Energia Oy:n tietosuojaseloste löytyy osoitteesta www.vantaanenergia.fi/tietosuojaseloste.                

Tehdessään Bonussähkö Paketti- sopimuksen asiakas antaa suostumuksensa siihen, että Vantaan Energia Oy luovuttaa Asiakkaan henkilötiedot SOK:lle jäsen-/asiointinumeron tarkistamiseksi sekä sähkömaksujen Bonusta kerryttävän euromäärän SOK:lle S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin kirjattavaksi bonusostoksi. Vastaavasti asiakas samalla valtuuttaa SOK:n luovuttamaan Vantaan Energia Oy:lle jäsen-/asiointinumerossa tapahtuvat muutokset sekä tiedon siitä, mikäli asiakas ei enää kuulu asiakasomistajatalouteen eikä siten enää ole oikeutettu kerryttämään sähköstä Bonusta.

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Vantaan Energia Oy ei ole velvollinen hyvittämään jälkikäteen virheellisten tai puuttuvien tietojen takia saamatta jäänyttä Bonusta. 

Sähkön alkuperä

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan hiilidioksidivapaasti ydinvoimalla. Sähköntuotannon osuutta voidaan korvata uusiutuvilla energialähteillä. Asiakas voi halutessaan valita sopimukselleen erillisen lisätuotteen, jolloin sähkö tuotetaan lisätuotteen sopimusehtojen mukaisilla energialähteillä.

Vantaan Energia varaa oikeuden tehdä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä kuukautta (1kk) ennen muutoksen voimaantuloa asiakkaan laskutus- tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen

Luottotiedot      

Ennen sopimuksen voimaan astumista Vantaan Energia Oy tarkistaa sopimuksentekijän luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä ja voi vaatia kohtuullista vakuusmaksua tai kieltäytyä sopimuksen tekemisestä, mikäli tähän on erittäin painava syy.

Myyntiehdot ja hinnantarkistus                                          

Sopimukseen sovelletaan näiden tuotekohtaisten ehtojen lisäksi Vantaan Energia Oy:n sähkönmyyntiehtoja sekä Bonussääntöjä. Sähkönmyyntiehdot ja Bonussäännöt löytyvät osoitteesta www.bonussahko.fi/ehdot.  

Vantaan Energia Oy pidättää oikeuden muuttaa Bonussähkö Paketin sopimusehtoja sekä kulutusluokkia ja niitä vastaavien hintaluokkien kuukausimaksua. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaan laskutus- tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen kuukautta (1kk) ennen muutoksen voimaantuloa.

Mahdolliset muutokset ja lisäykset veroissa ja veroluonteisissa maksuissa otetaan huomioon sähkön myyntihinnoissa heti veron tai maksun suorittamisvelvollisuuden alkamisesta lukien. Myyjä ilmoittaa muutoksesta asiakkaalle, kun muutoksen tarkka vaikutus hintaan on tiedossa.

Energiankuluttajien tarkistuslista

Energiankuluttajan tarkistuslista löytyy osoitteesta www.energiavirasto.fi/kuluttajainfo.