Arkisähkön sopimusehdot

Sopimusaika ja hinnoittelu

Sopimus tulee voimaan noin kolmen viikon kuluttua tilauksesta sopimusvahvistuksessa mainittuna ajankohtana, ellei toisin ole sovittu.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on asiakkaan puolelta 14 päivää ja myyjän puolelta 30 päivää.

Sopimuksen hinta muuttuu säännöllisesti puolivuosittain sähköpörssin hinnan muutosta vastaavasti. Hintajaksot ovat 1.1.–30.6. (H1) ja 1.7.–31.12. (H2). Jaksolle H1 hinta ilmoitetaan 30.11. mennessä ja jaksolle H2 hinta ilmoitetaan 31.5. mennessä. Hinnat muuttuvat kullekin jaksolle ilman eri ilmoitusta. Hinnat ovat nähtävissä edellä mainitun mukaisesti ennen niiden voimaantuloa osoitteessa www.vantaanenergia.fi

Hintajaksolle H1 hinta lasketaan Nasdaq OMX sähköpörssissä ajanjaksolla 1.7.–15.11. noteerattujen kvartaalituotteiden Q1 ja Q2 päivittäisten päätöskurssien keskiarvona. Vastaavasti hintajaksolle H2 hinta lasketaan kvartaalituotteiden Q3 ja Q4 päätöskurssien keskiarvon perusteella ajanjaksolla 1.1.–15.5. Päätöskurssi Suomen hinta-alueella saadaan laskelmalla yhteen systeemihintainen tuote (SYS) ja aluehintaerotuote (EPAD). Talvikvartaalit (Q1 ja Q4) huomioidaan painoarvolla 65 % ja kesäkvartaalit (Q2 ja Q3) painoarvolla 35 %. Näin saatuun pohjahintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva myyjän välityspalkkio. Välityspalkkiota voidaan muuttaa ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutus- tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. 

Asiakkaan energiahinnan kuuden kuukauden välein tehtävät säännölliset hinnanmuutokset eivät sen sijaan ole sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista tarvitsee ilmoittaa asiakkaan ilmoittamaan laskutus- tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen. (SME2014 8.2; STE2014 13.2)

Sähkön siirto ja laskutus          

Sähköverkkopalvelua (sähkön siirto) varten asiakkaalla tulee olla erillinen sähköverkkosopimus paikallisen verkkoyhtiön kanssa. Hyväksymällä sopimuksen ja sopimusehdot asiakas valtuuttaa Vantaan Energia Oy:n irtisanomaan tarvittaessa nykyisen sähkönmyyntisopimuksen ja solmimaan asiakkaan nimiin uuden sähköverkkosopimuksen.

Verkkoyhtiö laskuttaa sähkön siirrosta asiakasta hinnastonsa mukaisesti. Sähkövero veloitetaan verkkoyhtiön laskussa. Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa verkkoyhtiö.

Aikasähkössä päiväsähkön hinta on voimassa ma–su 7–22 ja kausisähkössä talvipäiväsähkö 1.11.–31.3. ma–la klo 7–22. Vantaan Energia Oy voi myös käyttää laskutuksessa paikallisen verkkoyhtiön mukaista aikajakoa.

Mikäli tarjottu tuote ei sovellu verkkoyhtiön käyttämään aikajakoon tai asiakkaalla olevaan mittaukseen, Vantaan Energia Oy:llä on oikeus ottaa käyttöön soveltuva myyntituote.                     

Hinnantarkistus                           

Mahdolliset muutokset ja lisäykset veroissa ja veroluonteisissa maksuissa otetaan huomioon sähkön myyntihinnoissa heti veron tai maksun suorittamisvelvollisuuden alkamisesta lukien. Myyjä ilmoittaa muutoksesta asiakkaalle, kun muutoksen tarkka vaikutus hintaan on tiedossa.

Asiakastiedot ja tietosuoja

Vantaan Energia Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä kuten, sähkömarkkina- ja tietosuojalakia sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Vantaan Energia Oy:n tietosuojaseloste löytyy osoitteesta www.vantaanenergia.fi/tietosuojaseloste.

Sähkön alkuperä                         

Arkisähkö on sekasähköä, jonka koostumus vaihtelee sähkön tuotantotilanteen mukaan. Sekasähkö ei ole alkuperämerkittyä uusiutuvaa energiaa.

Luottotiedot     

Ennen sopimuksen voimaan astumista Vantaan Energia Oy tarkistaa sopimuksentekijän luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä ja voi vaatia kohtuullista vakuusmaksua tai kieltäytyä sopimuksen tekemisestä, mikäli tähän on erittäin painava syy.

Muut ehdot

Sopimus on tarkoitettu kuluttaja-asiakkaille, joiden pääsulake on enintään 3×63 A tai sähkönkulutus enintään 100 000 kWh vuodessa. Mikäli kiinteistön pääsulake on 63 A tai yli, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Myyntiehdot

Sopimukseen sovelletaan näiden tuotekohtaisten ehtojen lisäksi Vantaan Energia Oy:n sähkönmyyntiehtoja. Sopimusehdot löytyvät Vantaan Energian kotisivuilta www.vantaanenergia.fi/ehdot.

Energiankuluttajien tarkistuslista

Energiankuluttajan tarkistuslista löytyy osoitteesta www.energiavirasto.fi/kuluttajainfo.