Sähkön energialähdejakauma vuonna 2016

Vantaan Energia Oy:n omistamilla ja osuusvoimalaitoksilla tuotettiin sähköä vuonna 2016 yhteensä 1411 GWh (1058). Lisäksi sähköä hankittiin pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta 1799 GWh (2126).

Vuonna 2016 hankki­mamme sähkön, yhteensä 3211 GWh (3183), tuottamiseen käytettiin:

  • 48 % (44) fossiilisia energialähteitä ja turvetta
  • 20 % (20) uusiutuvia energialähteitä
  • 32 % (36) ydinvoimaa

SÄHKÖN ENERGIALÄHDEJAKAUMA VUONNA 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 2016 Vantaan Energia Oy:n sähkön myynnin fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyneen hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 244 g/kWh (245). Hankkimamme sähkön tuottamisessa syntyi käytettyä ydinpolttoainetta 0,9 mg/kWh (1,0).

Fossiilisista polttoaineista sähkön ja lämmön yhteistuotantona on tuotettu 81,1 %.

Käytetyn ydinpolttoaineen määrä on laskettu käyttäen kerrointa 2,4 mg/kWh.

Sähkön ja lämmön yhteistuotannon osalta päästöt on jaettu energiamenetelmää käyttäen.

Markkinasähkön oston päästöjakauma on Energiaviraston ilmoittama kansallinen jäännösjakauma vuodelta 2016.

Suluissa on edellisen vuoden lukemat.