Sähkön energialähdejakauma vuonna 2017

Vantaan Energia Oy:n omistamilla ja osuusvoimalaitoksilla tuotettiin sähköä vuonna 2017 yhteensä 1264 GWh (1411). Lisäksi sähköä hankittiin pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta 1945 GWh (1799).

Vuonna 2017 hankki­mamme sähkön, yhteensä 3210 GWh (3211), tuottamiseen käytettiin:

  • 43 % (48) fossiilisia energialähteitä ja turvetta
  • 25 % (20) uusiutuvia energialähteitä
  • 32 % (32) ydinvoimaa

SÄHKÖN ENERGIALÄHDEJAKAUMA VUONNA 2011

Vuonna 2017 Vantaan Energia Oy:n sähkön myynnin fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyneen hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 223 g/kWh (244). Hankkimamme sähkön tuottamisessa syntyi käytettyä ydinpolttoainetta 0,9 mg/kWh (1,0).

Fossiilisista polttoaineista sähkön ja lämmön yhteistuotantona on tuotettu 82,4 %.

Käytetyn ydinpolttoaineen määrä on laskettu käyttäen kerrointa 2,4 mg/kWh.

Sähkön ja lämmön yhteistuotannon osalta päästöt on jaettu energiamenetelmää käyttäen.

Markkinasähkön oston päästöjakauma on Energiaviraston ilmoittama kansallinen jäännösjakauma vuodelta 2017.

Suluissa on edellisen vuoden lukemat.

Päivitetty 30.7.2018.