Sähkön energialähdejakauma vuonna 2015

Vantaan Energia Oy:n omistamilla ja osuusvoimalaitoksilla tuotettiin sähköä vuonna 2015 yhteensä 1058 GWh (1028). Lisäksi sähköä hankittiin pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta 2126 GWh (2216).

Vuonna 2015 hankki­mamme sähkön, yhteensä 3183 GWh (3243), tuottamiseen käytettiin:

  • 44 % (44) fossiilisia energialähteitä ja turvetta
  • 20 % (21) uusiutuvia energialähteitä
  • 36 % (35) ydinvoimaa

SÄHKÖN ENERGIALÄHDEJAKAUMA VUONNA 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 2015 Vantaan Energia Oy:n sähkön myynnin fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyneen hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 245 g/kWh (251). Hankkimamme sähkön tuottamisessa syntyi käytettyä ydinpolttoainetta 1,0 mg/kWh (0,9).

Fossiilisista polttoaineista sähkön ja lämmön yhteistuotantona on tuotettu 75,3 %.

Käytetyn ydinpolttoaineen määrä on laskettu käyttäen kerrointa 2,4 mg/kWh.

Sähkön ja lämmön yhteistuotannon osalta päästöt on jaettu suhdemenetelmää käyttäen.

Markkinasähkön oston päästöjakauma on Energiaviraston ilmoittama kansallinen jäännösjakauma vuodelta 2015.

Suluissa on edellisen vuoden lukemat.