Sähkön energialähdejakauma vuonna 2018

Vantaan Energia Oy:n omistamilla ja osuusvoimalaitoksilla tuotettiin sähköä vuonna 2018 yhteensä 1562 GWh (1264). Lisäksi sähköä hankittiin pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta 1508 GWh (1945).

Vuonna 2018 hankki­mamme sähkön, yhteensä 3070 GWh (3210), tuottamiseen käytettiin:

  • 44 % (43) fossiilisia energialähteitä ja turvetta
  • 28 % (25) uusiutuvia energialähteitä
  • 28 % (32) ydinvoimaa

SÄHKÖN ENERGIALÄHDEJAKAUMA VUONNA 2011

Vuonna 2018 Vantaan Energia Oy:n sähkön myynnin fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyneen hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 210 g/kWh (223). Hankkimamme sähkön tuottamisessa syntyi käytettyä ydinpolttoainetta 0,8 mg/kWh (0,9).

Fossiilisista polttoaineista sähkön ja lämmön yhteistuotantona on tuotettu 97,3 %.

Käytetyn ydinpolttoaineen määrä on laskettu käyttäen kerrointa 2,5 mg/kWh.

Sähkön ja lämmön yhteistuotannon osalta päästöt on jaettu energiamenetelmää käyttäen.

Markkinasähkön oston päästöjakauma on Energiaviraston ilmoittama kansallinen jäännösjakauma vuodelta 2018.

Suluissa on edellisen vuoden lukemat.

Päivitetty 3.7.2019.