Laskutustiedot

Nämä osoitteet koskevat vain meille lähetettäviä ostolaskuja. Muu posti (esim. mainoskirjeet, rahtikirjat) kulkee edelleen entisellä osoitteella.

Edellytämme toimittajiltamme sähköisiä laskuja.

Operaattorina toimii Ropo Capital Oy, välittäjätunnus: 003714377140

Vantaan Energia Oy
Y-tunnus 0124461-3
OVT-tunnus 003701244613

Vantaan Energia Sähköverkot Oy
Y-tunnus 2038408-0
OVT-tunnus 003720384080

Jokaisella laskulla tulee olla tavaran tai palvelun toimitusosoite, tilausnumero tai tilaajan nimi. Tilausnumero tulee olla sähköisessä laskusanomassa ”OrderIdentifier”-kentässä. Yhdellä laskulla voi laskuttaa vain yhtä tilausta (koontilaskuja ei hyväksytä). Ilman vaadittuja tietoja saapuvat laskut palautetaan lähettäjälle.

Muut ehdot
Yleinen maksuehto on 30 päivää netto, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.

Toimitusehto on TOP tilaajan ilmoittamat osoitteet Finnterms 2001, ellei kirjallisesti ei ole toisin sovittu.

Käytämme Vantaan Energian yleisiä sopimusehtoja, ellei kirjallisesti ei ole toisin sovittu.

Käänteinen arvonlisävero
Vantaan Energia Oy ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy soveltavat rakentamispalveluiden ostossa käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta (AVL 8 c §). Laskun tulee tällöin olla veroton. Laskulla tulee olla yleisten laskumerkintöjen lisäksi ostajan y-tunnus ja tieto siitä, että ostaja on verovelvollinen.