Sähköpolttoainelaitos

Vantaan Energia suunnittelee rakentavansa hiilineutraalia synteettistä kaasua tuottavan Sähköpolttoainelaitoksen (P2G), joka on merkittävässä roolissa Vantaan Energian tavoitteessa luopua fossiilisista polttoaineista vuonna 2026 ja jatkaessa etenemistä kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030. Sähköpolttoainelaitoksessa hyödynnetään uudella ja innovatiivisella tavalla jätteiden käsittelystä syntyvää vettä ja hiilidioksidia kaasun valmistukseen. Sähköpolttoainelaitos tuottaa hiilineutraalia synteettistä kaasua talteen otetusta hiilidioksidista ja uusiutuvalla energialla tuotetusta vedystä.

Vantaan Energian Sähköpolttoainelaitoksen on suunniteltu sijaitsevan Vantaan Energian Jätevoimalan yhteydessä. Sijainti mahdollistaa näin prosessissa syntyvän hukkaenergian hyödyntämisen lämpönä kuin myös sähköntuotanto-, lämmitys- ja liikennesektorien välisen synergian. Vantaan Energian Sähköpolttoainelaitos-hanke on ainutlaatuinen sektori-integraatioprojekti, jossa samaan hankkeeseen kytkeytyy liikennepolttoainetuotanto sekä lämmitys-, kaasu- ja sähkömarkkinat. Valmistusprosessissa käytetään uusiutuvaa sähköä ja lopputuloksena syntyy hiilineutraalia lämpöä ja synteettistä sähköpolttoainetta, joka palvelee liikennettä ja energiantuotantoa. Sähköpolttoainelaitoksen toteutuksen kannalta hukkalämmön talteenotolla on merkittävä rooli. Tuotantoprosessin hukkalämpöä hyödynnetään muun muassa Vantaan lämmittämiseen.

Sähköpolttoainalaitos-hankkeelle on myönnetty Euroopan unionin NextGenerationEU –rahoitusta.

Sähköpolttoainelaitos-hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyi helmikuussa 2022. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Samalla tavoitteena on lisätä tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Lue lisää hankkeen YVA-menettelystä

YVA-menettelyn selostusvaiheen online-yleisötilaisuus torstaina 25.8.2022 

Sähköpolttoainelaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn selostusvaihetta esittelevä online-yleisötilaisuus järjestettiin torstaina 25.8.2022.

Tilaisuuden voi kuunnella jälkikäteen:
https://vantaanenergia.videosync.fi/sahkopolttoainelaitos-yva2

Vastauskooste 25.8.2022 yleisötilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin

***

YVA-yleisötilaisuus 15.3.2022

Sähköpolttoainelaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnin ohjelmavaihetta esiteltiin online-yleisötilaisuudessa tiistaina 15.3.2022. 

Tilaisuuden voi kuunnella jälkikäteen:
https://vantaanenergia.videosync.fi/sahkopolttoainelaitos

Vastaukset 15.3.2022 yleisötilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin

Power-to-x-teknologiat muuttavat sähköä toiseen energiamuotoon. Raaka-aineiksi niihin tarvitaan hiilidioksidia ja vetyä. Valmistusprosessi toteutetaan uusiutuvalla sähköllä. Power-to-x-teknologioilla uskotaan olevan keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hallinnassa ja käynnissä olevassa energiamurroksessa, sillä niiden avulla valmistetut synteettiset sähköpolttoaineet voivat korvata fossiiliset polttoaineet autoissa, laivoissa, lentoliikenteessä ja energiantuotannossa ilman laitteistomuutoksia. 

Lue lisää aiheesta

Suomen vetytiekartta