Siirry sisältöön

Sähköpolttoainelaitos

Vantaan Energia suunnittelee rakentavansa hiilineutraalia synteettistä kaasua tuottavan Sähköpolttoainelaitoksen (P2G), joka on merkittävässä roolissa Vantaan Energian tavoitteessa luopua fossiilisista polttoaineista ja jatkaessa etenemistä kohti hiilinegatiivisuutta. Sähköpolttoainelaitoksessa hyödynnetään uudella ja innovatiivisella tavalla jätteiden käsittelystä syntyvää vettä ja hiilidioksidia kaasun valmistukseen. Sähköpolttoainelaitos tuottaa hiilineutraalia synteettistä kaasua talteen otetusta hiilidioksidista ja uusiutuvalla energialla tuotetusta vedystä.

Vantaan Energian Sähköpolttoainelaitoksen on suunniteltu sijaitsevan Vantaan Energian Jätevoimalan yhteydessä. Sijainti mahdollistaa näin prosessissa syntyvän hukkaenergian hyödyntämisen lämpönä kuin myös sähköntuotanto-, lämmitys- ja liikennesektorien välisen synergian. Vantaan Energian Sähköpolttoainelaitos-hanke on ainutlaatuinen sektori-integraatioprojekti, jossa samaan hankkeeseen kytkeytyy liikennepolttoainetuotanto sekä lämmitys-, kaasu- ja sähkömarkkinat. Valmistusprosessissa käytetään uusiutuvaa sähköä ja lopputuloksena syntyy hiilineutraalia lämpöä ja synteettistä sähköpolttoainetta, joka palvelee liikennettä ja energiantuotantoa. Sähköpolttoainelaitoksen toteutuksen kannalta hukkalämmön talteenotolla on merkittävä rooli. Tuotantoprosessin hukkalämpöä hyödynnetään muun muassa Vantaan lämmittämiseen.

Sähköpolttoainelaitos-hankkeelle on myönnetty Euroopan unionin NextGenerationEU –rahoitusta.