Lämmön kausivarasto

Mikä on Lämmön kausivarasto ja miksi sitä tarvitaan?

Suunnittelemme Vantaan Kuusikonmäkeen rakennettavaksi maailman suurinta lämmön kausivarastoa. Lämmön kausivarastoon varastoitaisiin muun muassa aurinko-, tuuli- ja hukkalämmönlähteistä saatavaa uusiutuvaa energiaa. Energiaa varastoitaisiin kesällä alhaisen lämmitystarpeen aikana ja hyödynnettäisiin talven pakkasilla lämmöntarpeen ollessa suuri. Uusiutuvaa energiaa säilöttäisiin varastossa +100-asteiseen veteen.

Miljoonan kuution kokoisen varaston kapasiteetti on 90 gigawattituntia. Se vastaa keskikokoisen suomalaiskaupungin vuosittaista lämmönkulutusta.

Lämmön kausivarastoon varastoidulla energialla voitaisiin korvata maakaasun käyttöä talvella. Lämmön kausivarasto on merkittävässä roolissa sekä Vantaan Energian edetessä kohti tavoitettaan olla hiilinegatiivinen kiertotalousenergiayhtiö vuoteen 2030 mennessä että Vantaan kaupungin omassa ilmastotavoitteessa olla hiilineutraali vuonna 2030.

Lue 10 yleisintä kysymystä ja vastausta Lämmön kausivarastosta ja tutustu hankkeeseen.

10 kysymystä Lämmön kausivarastosta

Tutustu tarkemmin Lämmön kausivarasto -hankkeeseen klikkailemalla alla olevia otsikoita.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on saatu valmiiksi ja se toteutettiin vuosien 2020-2022 aikana. Perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista on tehty viranomaisen toimesta toukokuussa 2022. Päätelmä on tehty arviointiselostuksen, siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen sekä viranomaisen oman tarkastelun pohjalta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain nojalla. Ympäristövaikutusten arvioinnin laatimisesta on vastannut AFRY Finland Oy ja yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä on toiminut Uudenmaan ELY-keskus.

Lue lisää hankkeen YVA-menettelystä

Vantaan kaupunki on käynnistänyt hankkeeseen liittyvän asemakaavoituksen. 

Lue lisää hankkeen kaavoituksesta

Hanke on esisuunnitteluvaiheessa. Alustavan aikataulun mukaan hankkeen rakentaminen ajoittuisi vuosille 2022–2026.

Hankealueella ja sen läheisyydessä suoritetaan kallionäytekairauksia ja pohjavesimittauksia.
Työt ajoittuvat aikavälille maaliskuu - kesäkuu 2023

 

 

 

Lämmön kausivarasto rakennetaan allianssimallilla. Allianssimalli tarkoittaa Vantaan Energia Oy:n, YIT:n ja AFRY Finland Oy:n muodostamaa ryhmittymää, jossa yritykset yhdessä vastaavat hankesuunnitelman kehittämisestä ja myöhemmin lämmön kausivaraston rakentamisesta, jos rakennuspäätös saadaan. Allianssimallissa YIT vastaa rakentamisesta, AFRY suunnittelusta ja Vantaan Energia on hankkeen tilaaja, mutta kaikki työskentelevät yhdessä yli organisaatiorajojen.

Allianssitoiminnan tavoite on tehdä parasta

Allianssi on hankkeen keskeisten toimijoiden yhteiseen sopimukseen perustuva toteutusmuoto. Allianssin osapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla jakaen hankkeen hyödyt ja riskit tavoitteena suorituskyvyn jatkuva parantaminen. Allianssin kulmakivenä on luoda projektiryhmään avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri, joka kannustaa innovointiin. 

Allianssihankkeessa tilaajan, rakentajan ja suunnitteluryhmän tavoitteet ovat samat, jolloin kaikilla osapuolilla on vahva intressi saavuttaa tavoitteet ja jopa ylittää ne. Allianssin toimintamalli ja kustannusrakenne kannustaa kaikkia osapuolia tuomaan riskit ja mahdollisuudet esiin matalalla kynnyksellä ja hallitsemaan ne hankkeen etujen mukaisesti, jolloin hankkeen riskejä voidaan pienentää ja mahdollisuuksia hyödyntää paremmin.

Allianssimalli on suunniteltu erityisesti suuriin ja haastaviin rakennushankkeisiin, jotka vaativat projektin osapuolten vahvaa yhteistyötä ja uudenlaisia ratkaisumalleja. Tilaajan, rakentajan ja suunnitteluryhmän tiiviillä yhteistyöllä voidaan minimoida jo projektien alkuvaiheessa mm. ympäristöön ja sidosryhmiin kohdistuvia vaikutuksia, kun asioita pystytään käsittelemään kokonaisvaltaisesti. Projektikohtaisten ja innovatiivisten ratkaisujen edistämisen sekä ammatillisen ja työkulttuurillisen osaamisen kehittäminen mahdollistavat allianssihankkeissa onnistumisen jopa yli odotusten.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa olevia yleisötilaisuuksia.

Vantaan kaupungin järjestämä Lämmön kausivaraston asemakaavan esittelytilaisuus 29.3.2022 

Vantaan kaupunki järjesti Lämmön kausivaraston maanalaisen asemakaavan (641400ma) esittelytilaisuuden 29.3.2022. Tilaisuudessa esiteltiin kaava ja vastatiin asukkaiden kaavaa koskeviin kysymyksiin. 

Tilaisuuden voi kuunnella jälkikäteen osoitteessa:
https://vantaanenergia.videosync.fi/lammon-kausivaraston-asemakaavan-esittelytilaisuus-vantaan-kaupunki

Lisätietoja kaavasta: https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus/kaavat/vantaan-energian-lammon-kausivarasto-kuusikonmakeen 

Kooste Lämmön kausivaraston kaavan esittely-yleisötilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin 29.3.2022

***

Ympäristövaikutusten arvioinnin selostuksen tuloksia esittelevä yleisötilaisuus 3.2.2022

Lämmön kausivarasto -hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin selostuksen tuloksia esittelevä YVA-tilaisuus pidettiin 3.2.2022 klo 17.30-20.00 online-tilaisuutena.

Katso 3.2.2022 tilaisuuden tallenne
Tilaisuuden esitysmateriaalit

Lämmön kausivaraston YVA-selostusvaiheen yleisötilaisuudessa esitetyt kysymykset ja vastaukset aukikirjoitettuna tilaisuuden tallenteen mukaan. Kysymykset on koostettu aiheteemoittain. Tarkat kysymyskohtaiset vastaukset voi kuunnella ylläolevasta tallenteesta.
Lämmön kausivaraston 3.2.2022 yleisötilaisuudessa esitetyt kysymykset vastauksineen

***

Kaikille avoin online-yleisötilaisuus 31.8.2021

Hankesuunnitelmaa käsittelevä kaikille avoin yleisötilaisuus järjestettiin 31.8.2021 klo 17-19 online-tilaisuutena.

Katso 31.8.2021 tilaisuuden tallenne  
Tilaisuuden esitysmateriaalit
Lämmön kausivaraston 31.8.2021 yleisötilaisuudessa esitetyt kysymykset vastauksineen

***

YVA-ohjelmaa käsittelevä kaikille avoin yleisötilaisuus 14.4.2021

Hanketta ja sen YVA-ohjelmaa käsittelevä kaikille avoin yleisötilaisuus järjestettiin 14.4.2021 klo 17-19 online-tilaisuutena.

Katso 14.4.2021 tilaisuuden tallenne 
Lämmön kausivarastosta kysymykset ja niiden vastaukset 14.4.2021