Vantaan Energia lopettaa kivihiilen käytön vuonna 2022

tiekartta2019

(Teksti Noora Lintukangas, kuva Vantaan Energia)

Suomi on sitoutunut olemaan kivihiilivapaa vuoteen 2029 mennessä. Vantaan Energia kuuluu muutoksen edelläkävijöihin.

Kivihiilen käytön lopettaminen on ollut Vantaan Energiassa tietoinen suunta vuosikymmenen alusta lähtien. Hiilidioksidipäästöt ja fossiilisten polttoaineiden käyttö ovat pudonneet Vantaalla alle puoleen vuoden 2010 tasosta. Tämä on onnistunut pääosin Ojangon jätevoimalan ja Martinlaakson biovoimalan avulla. Täysin ilmastoneutraaliin energiantuotantoon Vantaalla päästään korvaamalla kivihiili muun muassa hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen polton, tuuli- ja aurinkoenergian sekä maalämmön tuotanto- osuuksia kasvattamalla.

Merkittävin yksittäinen toimenpide on Vantaan Energian jätevoimalan laajennus. Vuonna 2014 valmistunut jätevoimala tuottaa sähköä ja kaukolämpöä kierrätyskelvottomasta sekajätteestä. Sen käyttöönotto pudotti yhtiön hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia, ja samalla fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttö Vantaalla väheni 40 prosenttia.

Jätevoimalan laajennuksella Vantaan Energia muuttuu entistä enemmän kiertotalousenergiayhtiöksi. Sen paikallinen tuotanto tulee perustumaan suurelta osin kiertotalouden sivutuotteisiin, joita ei voida muuten hyödyntää. Yhtiö haluaa lisätä
materiaalien hyötykäyttöä sekä luoda kiertotalouden palveluita yrityksille ja kuluttajille.

Jätevoimalan laajennuksen avulla Vantaan Energia kykenee lopettamaan kivihiilen käytön kannattavasti ja ilman kustannusvaikutuksia asiakkaille.

Lisätiedot: www.vantaanenergia.fi/vantaan-energia-lopettaa-kivihiilenkayton-vuonna-2022