Vantaa kulkee kohti hiilineutraaliutta

aloituskuva1

(Teksti Anne Salomäki, Kuvitus Kati Närhi / Napa Agency)

Vantaan kaupunki on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2030. Konkreettisesti tavoite hiilineutraaliudesta tarkoittaa, että ilmastoa lämmittäviä päästöjä vähennetään 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta eli 1 078 kilotonnista. Jäljelle jäävä viidennes kompensoidaan muun muassa rahoittamalla vähähiilisyyteen pyrkiviä hankkeita muualla.

Muutos ei tapahdu kuitenkaan valtuuston kabineteissa. Siksi kaupunki kannustaa yrityksiä ja kaupunkilaisia osallistumaan resurssiviisaan tulevaisuuden rakentamiseen tiekartallaan, jonka neljä kaistaa ovat energiantuotanto ja -kulutus, yhdyskuntarakenne ja liikkuminen, kulutus ja materiaalit sekä vastuullinen vantaalainen.

Tärkeimmiksi toimenpiteiksi Vantaa luettelee rakentamisen energiatehokkuuden parantamisen, kaupunkirakenteen eheyttämisen ja
kehittämisen, joukkoliikenteen parantamisen, kestävien hankintojen tekemisen sekä tilojen ja laitteiden käytön energiatehokkuuden.

Esimerkiksi toimivalla raide- ja kevyellä liikenteellä on merkittävä rooli päästöjen vähentämisessä, ja Vantaalle onkin suunniteltu sekä uusia kevyen liikenteen väyliä ja pyöräilyn laatukäytäviä. Samoin uudisrakentamisessa keskitytään matalan kulutuksen energiaratkaisuihin.

Lähde: www.vantaa.fi