Sähkösopimus arvomaailmasi mukaan

VE luonto

(Teksti Noora Lintukangas, kuva Super Otus Oy)

Globaalien ilmasto-ongelmien äärellä moni miettii, onko yksittäisen kuluttajan valinnoilla oikeasti merkitystä. Kyllä on. Aloita vaikka valitsemalla ilmastoystävällisesti tuotettu sähkö.

Harva meistä sanoo, ettei ole ollenkaan kiinnostunut ympäristön hyvinvoinnista. Kun kuluttajilta kysytään näkemyksiä ekologisesta vastuusta, saadaan yleensä kahdenlaisia vastauksia. Ensimmäisen ryhmän mielestä yksittäisen ihmisen toiminnalla on merkitystä. Nämä kuluttajat haluavat kantaa kortensa kekoon ja tehdä oman arkensa pienistäkin valinnoista mahdollisimman ympäristöystävällisiä. Toisten mielestä suurempi vastuu on isoilla toimijoilla, kuten yrityksillä tai valtioilla. Tällaiset kuluttajat eivät niinkään keskity omien arkitoimiensa ympäristövaikutuksiin, vaan valitsevat brändin, jonka kokevat tekevän töitä ympäristöasioiden puolesta. Näkemykset eivät ole tietenkään toisiaan poissulkevia. Ne voivat yhdistyä muun muassa sähkösopimuksen valinnassa.

Ilmastoystävällistä sähköä

Kaikkein ympäristöystävällisintä kulutusta on kuluttamatta jättäminen. Jokainen voi taatusti karsia elämästään jotain, mutta kuluttamista on mahdotonta lopettaa kokonaan. Ekologinen elämäntyyli on asennekysymys. Ahkerasti kierrättämällä, sisälämpötilaa tarkkailemalla ja säästeliäällä lämpimän veden käytöllä pääsee pitkälle. Nämä ovat oman arjen pieniä valintoja.

Sähköä voi kuluttaa vähemmän, mutta koska sitä on kuitenkin käytettävä, valistunut kuluttaja valitsee ekologisen sähkön. Tällä tarkoitetaan
tuuli-, aurinko- ja vesivoimaa, joiden tuottaminen on hiilidioksidivapaata eli ilmastoystävällistä. Tuotantoprosessissa ilmakehään ei pääse haitallisia aineita, jotka aiheuttaisivat ongelmia luonnon kiertokulussa. Ilmastoystävällisiksi energiantuotantomuodoiksi lasketaan aurinko-, tuuli- ja vesivoiman lisäksi ydinvoima. Vaikka uusiutuvia energiamuotoja saadaan valjastettua käyttöön jatkuvasti enemmän, tarvitaan ydinvoimaa, jotta fossiilisista polttoaineista voidaan luopua.

Ydinvoimalla tuotettu sähkö on hiilidioksidivapaata, ja muun muassa Vantaan Energian Bonussähkö ja Pakettisähkö muuttuivat keväällä pääsääntöisesti ydinvoimalla tuotetuiksi. Tarvittaessa Bonussähkön tuottamiseen käytetään lisäksi uusiutuvaa aurinko-, tuuli- tai vesivoimaa.

Ilmastoystävälliset energiamuodot ovat puhtaita esimerkiksi kivihiilellä tuotettuun energiaan nähden, mutta kaikenlaisessa energiantuotannossa on etunsa ja haittansa. On tärkeää ottaa huomioon, mistä ja miten tuulivoimalat ja aurinkopaneelit valmistetaan, kuinka niitä liikutellaan tehtaalta rakennuspaikalle, miten niitä huolletaan ja millä tavoin ne kierrätetään elinkaaren lopussa. Tuulimyllyihin liitetään myös lintukuolemat, ydinvoimaan taas liittyvät kysymykset ydinjätteen loppusijoituksesta. Energiaa ei voida tuottaa ilman minkäänlaisia ympäristöhaittoja. Siksi on tärkeää, että tuotanto on mahdollisimman ympäristöystävällistä ja kestävää.

Alkuperä tiedossa

Kaikki Vantaan Energian myymä ydinvoima on pohjoismaista ja aurinko- ja tuulivoima eurooppalaista, EU- ja ETA-alueella tuotettua. Vesivoimaa ostetaan pääosin Norjasta. Näillä kaikilla on Guarantee of Origin -alkuperätakuu. Kyseessä on eurooppalainen laatusertifikaatti,
joka varmistaa, että asiakkaan ostama energia on taatusti tuotettu juuri sillä tuotantomenetelmällä, jonka asiakas on valinnut.

Viime vuosina Vantaan Energia on kasvattanut omaa tuulivoiman tuotantoaan. Tällä hetkellä se kattaa 8 prosenttia yhtiön sähköntuotannosta. Vantaan Energia on osallisena Suomen Hyötytuuli Oy:ssä, jolla on tuulivoimapuistoja muun muassa Oulussa, Kalajoella ja Porissa, sekä esimerkiksi Vaasassa energiaa tuottavassa EPV Tuulivoimassa. Tuulivoima on siis pääosin kotimaista.

Vesivoimaa Vantaan Energia omistaa Suomessa ja Norjassa. Vesivoimalla tuotetun sähkön osuus yhtiön sähköntuotannosta on noin 40 prosenttia.

Aurinkovoimaa voi ostaa suoraan sähköyhtiöltä, mutta todella lähituotettua siitä saa hankkimalla kotiin tai mökille aurinkopaneelit. Itse tuotetulla aurinkosähköllä voi lämmittää käyttövettä tai pyörittää astianpesukonetta koko kesän, ja jos energiantuotanto kasvaa yli oman tarpeen, voi ylijäämäenergian myydä sähköyhtiölle.

Energiantuotannossa ei vielä hyödynnetä kuin murto-osa siitä auringonvalosta, joka pohjoiselle pallonpuoliskolle lankeaa. Vantaan Energia ohjaa osan myymänsä aurinko- ja tuulienergian tuotosta stipendirahastoon, jolla tuetaan uusiutuvan energian tutkimusta Suomessa.

Jokainen voi kantaa oman kortensa kekoon ja toimia ympäristön hyväksi. Siksi kannattaa valita myös sellainen sähkösopimus, joka vastaa omaa arvomaailmaa.

Aurinko- ja tuulivoimaa 16 sentillä päivässä

Kaikkiin Vantaan Energian sähkösopimuksiin voi valita sataprosenttisesti aurinko- tai tuulienergialla tuotetun sähkön. Palvelun hinta on 4,90 €/kk eli vain noin 16 snt/päivä.

Aurinko- ja tuulienergiasta peritään lisämaksu, jonka avulla kehitetään ilmastoystävällistä energiantuotantoa myös tulevaisuudessa. Vantaan Energia ohjaa osan aurinko- ja tuulienergian tuotosta stipendirahastoon, jolla tuetaan uusiutuvien energiamuotojen koulutusta ja tutkimusta Suomessa. Jos aurinko- tai tuulienergia on liitetty Bonussähkö-sopimukseen, kerryttää sähkösopimus myös S-ryhmän Bonusta.

Lisätiedot: www.vantaanenergia.fi/lisatuotteet