Kivihiilikauden jälkeen

VE 2019 01 Jukka high res 3

(Kuva Super Otus Oy)

(Ilmastokriisin pysäyttämiseksi tarvitaan isoja ja nopeita muutoksia. Jokaisen on kannettava kortensa kekoon, ja energia-alan yrityksillä on ilmastotalkoissa merkittävä rooli. Siksi on erityisen hienoa päästä kertomaan hyviä ilmastouutisia.

Suomi on sitoutunut olemaan kivihiilivapaa vuoteen 2029 mennessä, mutta me Vantaan Energiassa olemme kiristäneet tahtia
entisestään. Lopetamme kivihiilen käytön jo vuonna 2022.

Haluamme omalta osaltamme näyttää, että otamme planeettamme hyvinvoinnin vakavasti ja olemme valmiit investoimaan ja tekemään suuria strategisia päätöksiä paremman huomisen puolesta. Esimerkillämme haluamme kannustaa myös muita energiayhtiöitä ja asiakkaitamme toimimaan ilmastoystävällisemmin.

Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä luopuaksemme kivihiilen käytöstä. Uusiutuvien ja hiilineutraalien energiamuotojen osuutta on kasvatettu tuotannossamme johdonmukaisesti ja samaa linjaa jatketaan. Alkuvuodesta 2019 otettiin käyttöön entisestä maakaasu- ja öljyvoimalasta muunnettu Martinlaakson biovoimala.

Eniten lisäpontta pyrkimyksiimme antaa kuitenkin jätevoimalamme laajennus. Sen kautta voimme lisätä jätteen energiahyötykäyttöä: vielä tällä hetkellä kierrätykseen kelpaamatonta kaupan ja teollisuuden jätettä viedään ulkomaille, mutta samaan aikaan ulkomailta ostetaan fossiilista polttoainetta energiantuotannon tarpeisiin. Jätevoimalan laajennus on siis paitsi ympäristön myös kansantalouden kannalta merkittävä investointi.

Jätevoimalan laajennuksen avulla pystymme lopettamaan kivihiilen käytön kannattavasti, ilman kustannusvaikutuksia asiakkaillemme. Tällaisia rohkeita, ilmastomyönteisiä toimenpiteitä teemme jatkossakin.

Haluamme olla energia-alan muutoksentekijä. Haemme aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti parhaita mahdollisia keinoja tuottaa energiaa fiksusti, kestävästi ja kohtuuhintaisesti.

Kiitos, kun olet tukemassa yhteistä matkaamme kohti kivihiiletöntä aikakautta.
Jukka Toivonen
toimitusjohtaja, Vantaan Energia Oy