Valmiina tulevaan

paakirjoitus

Elämme valtavan energiamurroksen keskellä. Omaan rooliini Vantaan Energiassa kuuluu uusien hankkeiden miettiminen, kehittäminen ja tuotantoon saattaminen. Ennustan siis tulevaisuutta maailmassa, joka ei tule säilymään ennallaan.

Selvää kuitenkin on, ettei ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä voi jäädä tuleen makaamaan. Vantaan Energia on ensimmäisenä pääkaupunkiseudun energiayhtiöistä luopumassa kivihiilen käytöstä. Sen sijaan, että olisimme odottaneet kivihiilikiellon voimaanastumista, lähdimme etsimään aktiivisesti keinoja korvata kivihiili uusiutuvalla ja muulla hiilidioksidivapaalla energiantuotannolla.

Ensimmäinen ponnistus oli jätevoimalamme, ja Martinlaakson uudessa biovoimalassa aloitamme sähkön- ja lämmöntuotannon vuodenvaihteessa. Panostamme jatkuvasti myös uusiutuviin energialähteisiin. Tuoreimpia investointejamme osakkuuksiemme kautta ovat Jokelan tuulipuisto sekä norjalaisen Glomma-joen vesivoimalat.

Muun muassa näillä toimenpiteillä tuemme Vantaan ja Helsingin tavoitteita olla hiilineutraaleja vuoteen 2035 mennessä. Entä sen jälkeen? Ennustan, että puunpoltto loppuu 2030–40- luvuilla. Samoihin aikoihin jätekattiloiden polttoaineena käytettävä sekajäte alkaa kierrätyksen lisääntyessä vähitellen huveta ja esimerkiksi geotermisen eli maan sisäisen energian tuotanto lisääntyä.

Energiatehokkuuden parantuessa myös kaukolämmön tarve vähenee. Toistaiseksi Vantaan väkiluku kasvaa suhteessa nopeammin kuin talojen energiatehokkuus, mutta käänne voi tapahtua piankin. Kartoitamme jatkuvasti kestäviä ratkaisuja vantaalaisen kaukolämmön kehittämiseksi. Vaikka tulevaisuuden ennustaminen on haastavaa, tulevaa kohti on marssittava määrätietoisesti.

Me kannamme Vantaan Energian lippua energiamurroksen etulinjassa.

Kalle Patomeri
tuotantojohtaja,
Vantaan Energia