Taloyhtiön ekoteko

Huomenna

Teksti Heli Satuli, kuva Mikko Saarainen/Napa Agency

Voisiko taloyhtiösi vauhdittaa kiertotaloutta, vähentää päästöjä ja lisätä tuloja myymällä ylijäämälämpöä avoimeen kaukolämpöverkkoon?

Entistä useampi suomalainen kaukolämpöverkko on avoin. Niin myös Vantaalla. ”Avoimen kaukolämpöverkon idea on, että energiayhtiö ostaa kaukolämpöä verkkoonsa avoimin mielin, sieltä mistä sitä kustannustehokkaimmin saa”, kertoo Energiateollisuus ry:n asiantuntija Antti Kohopää. Melkein mikä tahansa vantaalainen taloyhtiö voi siis ryhtyä myymään omaa lämmöntuotantoaan tai ylijäämälämpöään kaksisuuntaiseen verkkoon. Avoimuus tarkoittaa Kohopään mukaan myös sitä, että lämmön hinnoittelu on aina läpinäkyvää ja kaikille tuottajille tasapuolista.

Kaikkien etu

Kaksisuuntaisen kaukolämpöverkon hyödyt ovat Kohopään mukaan moninaiset. Taloyhtiölle suurin hyöty on luonnollisesti taloudellinen. Se saa myymästään lämmöstä markkinoita heijastelevan hinnan ja tasaista tulovirtaa. Ylijäämälämpöä myymällä taloyhtiö voi kuitata vaikka remonttikustannuksia tai madaltaa hoitovastiketta. Energiayhtiölle avoin verkko tarjoaa puolestaan mahdollisuuden hankkia lämpöä edullisesti ja pienentää siten lämmöntuotannon kustannuksia.

”Kaikki avoimen verkon osapuolet hyötyvät, myös kaukolämpöä käyttävä kuluttaja”, Kohopää painottaa. Kun verkon arvo säilyy pitkälle tulevaisuuteen ja kaukolämpö pysyy hinnaltaan houkuttelevana vaihtoehtona muihin lämmitysmuotoihin verrattuna, kaukolämmön kilpailukyky paranee entisestään.

Päästöt alas

Avoimesta kaukolämpöverkosta hyötyy myös ilmasto. ”Kaksisuuntainen verkko on kiertotaloutta parhaimmillaan. Oman hukkalämmön myyminen takaisin verkkoon on käytännön ekoteko”, toteaa Kohopää. Olemassa olevaa lämpöä hyödyntämällä voidaan vähentää sekä fossiilisen että uuden eli neitseellisen energian tarvetta lämmöntuotannossa.

Sen lisäksi lämmön kierrätys parantaa koko energiajärjestelmän tehokkuutta ja joustavuutta. Ei siis ihme, että Energiateollisuus ry:n ja Sitran teettämän raportin mukaan suomalaiset ovat kiinnostuneita avoimen kaukolämpöverkon tarjoamista mahdollisuuksista.

Hukkalämpö kiertoon

Monessa taloyhtiössä syntyy runsaasti hukkalämpöä. Esimerkiksi taloyhtiön kivijalassa sijaitsevan kaupan kylmälaitteet tuottavat hukkalämpöä, joka on suhteellisen helppo ottaa talteen. Toinen esimerkki on taloyhtiön jäähdytys: etenkin uusiin rakennuksiin asennetaan entistä enemmän jäähdytyslaitejärjestelmiä, joiden hukkalämpö on hyvä laittaa kiertoon. Potentiaalisia lämmön myyjiä ovat myös energiantuotantoon osallistuvat taloyhtiöt. Ne voivat myydä esimerkiksi aurinkokeräimillä tuotettua lämpöä kaksisuuntaiseen verkkoon silloin kun eivät tarvitse kaikkea lämpöä itse.

Tulevaisuuden ratkaisu

Suomalaiset energiayhtiöt ovat Kohopään mukaan valmiit keskustelemaan kaikkien kanssa, jotka haluavat myydä lämpöään avoimeen verkkoon. Keskeinen edellytys on, että lämmön myyminen on taloudellisesti kannattavaa molemmille osapuolille – myös taloyhtiölle. Teknologia on valmiina, mutta sen käyttöönotto vaatii huolellista suunnittelua ja muutoksia lämmönjakokeskukseen. Myytävä lämpö siirretään verkkoon joko kaukolämmön meno- tai paluuputkea pitkin.

Kohopää huomauttaa, että kaikkein tärkeintä on lopulta taloyhtiön halu olla edelläkävijä ja kokeilla uusia ratkaisuja yhdessä energiayhtiön kanssa. ”Tulevaisuuden järjestelmiin investoimalla taloyhtiö voi olla mukana rakentamassa uuden ajan ekologista lämmitystä. Tämä on todella mielenkiintoinen mahdollisuus.”